-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Προς
τον Δήμαρχο Μαραθώνα 
κο Ιορδάνη Λουίζο
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των πολιτών για την παράνομη εγκατάσταση του ΧΥΤΑ Μαραθώνα (Γραμματικού)
Κύριε Δήμαρχε,
την 16 /03/2012 όπως γνωρίζετε συζητήθηκαν στο αρμόδιο δικαστήριο ασφαλιστικά μέτρα και δόθηκε προσωρινά, αναβολή για λήψη απόφασης μέχρι 21 /05/2012.
Οι προσφεύγοντες (μέλη της επιτροπής Γραμματικού και πρόσφατα και ο Δήμος) επικαλούμενοι την Έκθεση- Πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που δημοσιεύθηκε την 21/01/2012, διεκδικούν το αυτονόητο… την ανατροπή της παράνομης απόφασης εγκατάστασης ΧΥΤΑ στο Γραμματικό και την εκ νέου διερεύνηση επεξεργασίας των απορριμμάτων με σύγχρονες μεθόδους, με συνεργασία των πολιτών, ΟΠΩΣ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ όχι να κατασκευάζεται ως επείγον ένα έργο που Νομοθετήθηκε το 2003 και στηρίχθηκε σε μια ψευδεπίγραφη, παραπλανητική και απολύτως αντιεπιστημονική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και εντάχθηκε σε μια αναχρονιστική επιμονή χωροθέτησης στηριγμένη σε σκοπιμότητες και συμφέροντα .
Για τους λόγους αυτούς, θεωρώ ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή, εν όψει μάλιστα και των επερχόμενων εκλογών, να αναλάβει ΑΜΕΣΑ ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο με τα όργανα και τους συνεργάτες του, μια πρωτοβουλία συστηματικής ενημέρωσης των πολιτών (πχ μια ημερίδα εντός του Απριλίου), σε συνεργασία με ΟΛΟΥΣ όσους επιθυμούν να προσφέρουν και να συμβάλουν στην ανατροπή του περιβαλλοντικού εγκλήματος που συντελείται στο Γραμματικό και την αναμόρφωση του σχεδίου επεξεργασίας των απορριμμάτων του Δήμου, που όπως και στο παρελθόν σας είχα γράψει μπορεί να γίνει και οικονομικά αποδοτική για τους πολίτες και το Δήμο.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, ενημέρωση και βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.

Νέα Μάκρη 20/03/2012
 Κωνσταντίνος Π. Κουλούρης 
Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ 

κοινοποίηση
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κο Στέργιο Τσίρκα
Επί κεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων (με την παράκληση ενημέρωσης των Δημοτικών Συμβούλων)

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ Υπουργούς:
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
-Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: Σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον από τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑστη θέση Μαύρο Βουνό του Γραμματικού Αττικής, διαπιστώνεται από την Έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ

Στις 18-02-2012 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ, εξέδωσαν Έκθεση Ελέγχου για τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ στο Μαύρο Βουνό στο Γραμματικό Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα επιθεωρήσεις και επισκέψεις στον χώρο κατασκευής του ΟΕΔΑ – ΧΥΤΑ Γραμματικού διαπίστωσαν τεράστια σφάλματα, κραυγαλέες παραλήψεις και αυθαιρεσίες στο στάδιο σχεδιασμού και αδειοδότησης του έργου (α. στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), β. στην Γεωλογική και Υδρογεωλογική μελέτη γ. την μελέτη εφαρμογής και δ. έκδοση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – ΑΕΠΟ) όσο και στο στάδιο κατασκευής του έργου. Από την Έκθεση προκύπτει ότι αγνοήθηκαν σκανδαλωδώς, αν δεν απεκρύβησαν, σοβαρά στοιχεία για τα γεωλογικά – υδρογεωλογικά δεδομένα του χώρου κατασκευής του έργου, όπως για:
την ύπαρξη ρεμάτων εντός του χώρου όπου κατασκευάζονται τα έργα ΟΕΔΑ τα οποία «καταλήγουν στον Ευβοϊκό κόλπο», «για τα οποία βάσει της μορφολογίας του εδάφους και των έντονων κλίσεων ( άνω του 30%) δεν υπάρχει τρόπος εκτροπής ή διευθέτησής τους»
τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής και για την στεγανότητα του εδάφους όπου η έκθεση διαπιστώνει ότι «οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις των σχετικών εγκεκριμένων μελετών που άπτονται της γεωλογίας και της υδατοπερατότητας του εδάφους έχουν βασισθεί σε λανθασμένα δεδομένα».
τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ η οποία έχει γίνει πάνω σε ενεργά σεισμικά ρήγματα
προφανή σφάλματα στην εκτίμηση του βάθους του υδροφόρου ορίζοντα αφού η Έκθεση της ΕΥΕΠ διαπιστώνει σαφείς ενδείξεις για ύπαρξη υδροφορέα σε βάθος ίσως και στα 2-3 μέτρα από την επιφάνεια ενώ η ΜΠΕ βασιζόμενη σε βιβλιογραφικά δεδομένα προσδιορίζει τον υδροφόρο ορίζοντα στα 90 μέτρα βάθος περίπου κ.α.
Επιπρόσθετα, η έκθεση της ΕΥΕΠ, αφού διαπιστώνει σημαντικά προβλήματα και παραλείψεις στο στάδιο κατασκευής του ΧΥΤΑ και του βιολογικού καθαρισμού, ζητάει την συνδρομή του Σώματος επιθεωρητών Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕΔΥ ώστε να ελεγχθεί η πληρότητα του σχεδιασμού και η κατασκευαστική αρτιότητα του έργου.
Με δεδομένο ότι:
α) το εύρος των πορισμάτων και των διαπιστώσεων της έκθεσης της ΕΥΕΠ θέτει ευθέως θέμα εσφαλμένης χωροθέτησης του ΧΥΤΑ με πιθανές καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, αν το έργο τεθεί σε λειτουργία και
β) η υγειονομική ταφή απορριμμάτων είτε υπολειμμάτων θεωρείται, σε όλη την Ευρώπη, ως η «έσχατη και πλέον ακατάλληλη λύση» και ενώ οι οικολογικές οργανώσεις, και η επιστημονική έρευνα έχουν καταλήξει ότι η πρόληψη, η ανακύκλωση στην πηγή, η επαναχρησιμοποίηση είναι προτιμότερες όχι μόνο γιατί μειώνουν δραστικά και ελαχιστοποιούν τον όγκο των απορριμμάτων, αλλά είναι και οικονομικά πολύ πιο συμφέρουσες και κοινωνικά προτιμότερες αφού δημιουργούν πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να εξεταστούν άμεσα και ενδελεχώς τα ζητήματα που ανέκυψαν και να απαντηθεί στη βάσει έγκυρων επιστημονικών μελετών το θέμα της χωροθέτησης καταρχήν και των άλλων θεμάτων που έχουν προκύψει ώστε να διασφαλίζουν απόλυτα το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και το Δημόσιο Συμφέρον;

Ο ερωτών Βουλευτής

Λαφαζάνης Παναγιώτης
ΠΗΓΗ: http://oxixyta.blogspot.com/2012/03/blog-post_12.html