-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

"ΠΑΡΑΜΥΘΙ" ΚΑΙ Ο Χ.Υ.Τ.Υ.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009
ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Εξέλιξη Διαγωνισμών ΕΣΔΚΝΑ

Ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α μελετά τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου Βιολογικής Ξήρανσης δυναμικότητας 700.000 τόνων ετησίως, (παρόμοιας δυναμικότητας μονάδα δεν υπάρχει
πουθενά στον κόσμο), το οποίο θα παράγει SRF. Το συγκεκριμένο δευτερογενές καύσιμο διαφέρει ελαφρά από το RDF, καθώς περιέχει και το οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων, τα οποία έχουν αποξηραθεί. Η διαφορά τους, εκτός από τη θερμογόνο δύναμη, είναι στην περιεκτικότητα σε υγρασία, όπου το SRF έχει λιγότερη, όμως περιέχει περισσότερο χλώριο, άρα το συγκεκριμένο καύσιμο δεν ικανοποιεί κάποιες παραπάνω προϋποθέσεις από το RDF για την χρήση του στις ενεργοβόρες βιομηχανίες (τσιμεντοβιομηχανία, κ.α.) και σε συμβατικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, συνεπώς θα ακολουθήσει την ίδια πορεία προς διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Α..
Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στα Άνω Λιόσια, το οποίο είχε κόστος κατασκευής περίπου 90 εκατ. €, είχε σχεδιασθεί για τη διαχείριση 1.200 τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (AΣΑ) ημερησίως, δηλαδή περίπου 360.000 τόνους ετησίως. Είναι ένα καλό εργοστάσιο από απόψεως κατασκευής, αλλά δυστυχώς απέτυχε στον αρχικό σκοπό του, γιατί δεν υπάρχουν «αγορές» για τα κυριότερα προιόντα του (RDF και κομπόστ) ώστε μετά από την επεξεργάσια διατίθενται ως «απορρίμματα» στον ήδη υπερκορεσμένο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Αττικής στα Άνω Λιόσια. Για του λόγου το αληθές, επικαλούμαστε τη «Μελέτη για τη σύνθεση και τη φυσικοχημική ανάλυση των Α.Σ.Α. στην Αττική» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία διενεργήθηκε στον Ε.Μ.Α.Κ. των Άνω Λιοσίων και παρουσιάστηκε στο Συνέδριο για τη Διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων στη Μεσόγειο την 18η Δεκεμβρίου 2008. Σύμφωνα με την Συνέντευξη Τύπου του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) η ετήσια τροφοδοσία του ΜΒΕ είναι 220.000 τόνους, συνεπώς τα δύο τρίτα της αρχικής του δυναμικότητας. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη μελέτη το τελικό αποτέλεσμα της διεργασίας είναι 34% RDF – δευτερογενές καύσιμο, 15% κόμποστ, 26% υπολείμματα, 23% απώλειες ατμού και μάζας και 2,08% ανάκτηση σιδηρούχων και άλλων μετάλλων.
Όπως είναι φανερό από το παραπάνω διάγραμμα τα υλικά τα οποία ανακτώνται είναι τα μέταλλα, σε ποσοστό 2,08%. Το δευτερογενές καύσιμο (RDF) μέχρι και σήμερα αποτίθεται στις χωματερές καθώς δε μπορεί να διατεθεί στη βιομηχανία. Οι χρήσεις του στη βιομηχανία είναι είτε για συναποτέφρωση σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς (Δ.Ε.Η.) σε ποσοστό 8-10%, είτε στη παραγωγή τσιμέντου. Ομως δεν εφαρμόζεται στους υφιστάμενους σταθμούς της Δ.Ε.Η διότι η εγκατεστημένη αντιρρυπαντική τεχνολογία δεν είναι επαρκής,. Όσον αφορά τη βιομηχανία τσιμέντου, την απάντηση έδωσε στο προαναφερθέν συνέδριο εκπρόσωπος μεγάλης τσιμεντοβιομηχανίας, ο οποίος τόνισε πως το συγκεκριμένο RDF από τον Ε.Μ.Α.Κ. Άνω Λιοσίων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τσιμεντοβιομηχανία πρώτον για την αυξημένη υγρασία του, δεύτερον λόγω των αρκετών προσμίξεων, και τρίτον εξαιτίας της περιεκτικότητας του σε χλώριο. 
Όσον αφορά το εδαφοβελτιωτικό προιον (κόμποστ) του Ε.Μ.Α.Κ., εξαιτίας της περιεκτικότητας του σε βαρέα μέταλλα και των προσμίξεων του σε άλλα υλικά (γυαλιά, πλαστικά, κ.α.), δεν διατίθεται στην κηπουρική, αλλά χρησιμοποιείται στον Χ.Υ.Τ.Α. για κάλυψη των απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω διάγραμμα από τους 220.000 τόνους αποβλήτων πουεπεξεργάζονται στο Ε.Μ.Α.Κ., τα 98% (!!) καταλήγουν στο Χ.Υ.Τ.Α.
Πρέπει να τονίσουμε εδώ πως η επιστημονική μας και τεχνοκρατική μας άποψη εστιάζεται στο να σας πληροφορήσουμε για την επικρατούσα κατάσταση χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση να υποβαθμίσουμε τις μέχρι σήμερα προσπάθειες και δράσεις του ΕΣΔΚΝΑ στην επίλυση του τεράστιου προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής. Ο γενικός σκοπος μας είναι να μην επαναληφθούν παρόμοιες πρακτικές κατασκευής εργοστασίων με αναξιοποίητα και μη εκμεταλλεύσιμα προϊόντα τύπου RDF και compost, αλλά να οδηγηθούμε σε δοκιμασμένες και αποδοτικές παγκοσμίως τεχνολογίες, όπως η θερμική επεξεργασία απορριμμάτων με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας και ανάκτηση μετάλλων, σε συνεργασία με την ανακύκλωση.
Σύμφωνα και με πρόσφατη ανακοίνωση του κ. Σκορδίλη /ΥΠΕΧΩΔΕ στο Συνέδριο για τη Διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων στη Μεσόγειο την 18η Δεκεμβρίου 2008, η λύση Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας μαζί με την απαιτούμενη καύση RDF/SRF είναι ακριβότερη από την απευθείας Καύση σύμμεικτων ΑΣΑ.
Συμπερασματικά, επισημαίνονται τα κάτωθι από την ανάλυση της Μελέτης για τον ΕΣΔΚΝΑ:
1. To κόστος επένδυσης μίας μεγάλης μονάδας καύσης mass-burn με παραγωγή ενέργειας, δυναμικότητας 700,000-850,000 τον./έτος, κυμαίνεται μεταξύ 300-400 εκατ. € (σύμφωνα με στοιχεία από την Συνομοσπονδία Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων/CEWEP). Περισσότερες από 600 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων λειτουργούν ανά τον κόσμο, 400 από τις οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ευρώπη ακόμη και στο κέντρο πόλεων, ιδιαίτερα των μητροπολιτικών (όπως Βιέννη, Παρίσι, Φρανκφούρτη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη κ.α.). Αναμένεται η κατασκευή 100 νέων μονάδων στην επόμενη πενταετία. Επομένως το κόστος επένδυσης των 482 έως 545 εκατ. € που αναφέρεται στα συμπεράσματα της μελέτης/ΕΣΔΚΝΑ είναι υπερβολικά υψηλό και λανθασμένο (βλ. και στοιχεία από τις μεγαλύτερες ανά τον κόσμο κατασκευάστριες εταιρίες Von Roll Inova, Martin GmbH, Keppel Seghers, κ.α, επομένως είναι ξεκάθαρο ότι το εργοστάσιο καύσης έχει υπερτιμηθεί αδικαιολόγητα. Παρομοίως, το κόστος λειτουργίας της καύσης δεν ξεπερνάει τα 23-25 εκατ.€, αντί των 58 εκατ. € που αναφέρει η μελέτη ΕΣΔΚΝΑ (για το σύνολο της διαχείρισης). Σε αντιδιαστολή το κόστος επένδυσης που θεωρεί ο ΕΣΔΚΝΑ, των μόλις 167 εκατ. € για το σύνολο της διαχείρισης στο προκρινόμενο σενάριο 4 που αφορά μηχανική-βιολογική επεξεργασία, είναι υπερβολικά υποτιμημένο.
Μάλιστα , στο προαναφερόμενο δημοσίευμα (της 22/01) αναφέρεται ως κόστος επένδυσης 400 περίπου εκατ. € το οποίο είναι σαφώς μεγαλύτερο από τα 167 εκατ. € στα οποία στηρίχθηκε η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ από τον ΕΣΔΚΝΑ (ακόμη και εάν συνυπολογισθεί το κόστος των δύο μονάδων για το Μαύρο Βουνό Γραμματικού και το Βραγόνι Κερατέας)
2. Στην προαναφερθείσα «μελέτη ΕΣΔΚΝΑ» εντελώς λανθασμένα έχει αγνοηθεί η παραγωγή ΑΠΕ από την βιομάζα των σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων. Οι 14,000-
17,000 MWh/έτος που αναφέρονται στη μελέτη σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς η ικανότητα παραγωγής ηλεκτρισμού από την καύση ανέρχεται σε 450-650 KWh/ton ΑΣΑ, δηλαδή παράγονται τουλάχιστον 350,000-400,000 MWh/έτος με δυνατότητα πώλησης στην ΔΕΗ σύμφωνα με τον Ν. 3468/2006 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Μάλιστα πλέον με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 17 Δεκεμβρίου 2008, το ποσοστό που αντιστοιχεί στο βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα του αποτεφρούμενου απορρίμματος ή απορριμματογενούς καυσίμου θεωρείται ως βιογενές και μάλιστα χωρίς να προϋποτίθεται ξεχωριστή του προδιαλογή.
3. Αναφορικά με τον δείκτη εκτροπής από την ταφή, είναι γνωστό ότι το περίπου 55% του εργοστασίου βιολογικής ξήρανσης είναι το δευτερογενές καύσιμο SRF και το 20-25 % του ΕΜΑΚ ΙΙ είναι RDF, επομένως 500,000 τόνοι δευτερογενούς καυσίμου RDF & SRF, αποτελούν προϊόν το οποίο όμως απαιτεί ένα ΔΕΥΤΕΡΟ εργοστάσιο Καύσης για να καεί, αφού είναι γνωστή η αδυναμία συναποτέφρωσης στην τσιμεντοβιομηχανία και σε ενεργοβόρες βιομηχανίες (ηλεκτροπαραγωγή-βιομηχανικοί λέβητες), και μάλιστα πλήν και άλλων αιτιών για λειτουργικούς και περιβαλλοντικούς λόγους με αποτέλεσμα μόνο ένα 8- 10% του παραγόμενου SRF να συναποτεφρώνεται παγκοσμίως. Επομένως, απαιτείται είτε μια αρκετά δαπανηρή μετατροπή του υπάρχοντος εξοπλισμού, είτε η δημιουργία ενός νέου εργοστασίου καύσης με εγκαταστάσεις όπως αυτές που απαιτούνται στη περίπτωση των σύμμεικτων απορριμμάτων.
Εν κατακλείδι τα εργοστάσια που θα επιθυμούσε να χτίσει ο ΕΣΔΚΝΑ θα επεξεργάζονται σκουπίδια για να παράγουν εκ νέου ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ με κόστος 400 εκατ.€. Άρα ο δείκτης εκτροπής από την ταφή της μελέτης αυτής είναι κατά 55% μεγαλύτερος και επομένως ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ των σύμμεικτων απορριμμάτων.
Με τον σημερινό σχεδιασμό του ΕΣΔΚΝΑ, υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε ανάλογες δυσμενείς καταστάσεις όπως το Ε.Μ.Α.Κ. στα Α. Λιόσια, όπου μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί καμία λύση εμπορικής διάθεσης των βασικών παραγόμενων προϊόντων RDF και compost, όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ κος Χιωτάκης παραδέχεται στην προηγούμενη συνεδρία της επιτροπης περιβαλλοντος, τα «Προϊόντα RDF και εδαφοβελτιωτικό – compost δεν μπορούν να αξιοποιηθούν έως σήμερα» ,άρα διατίθενται στο ΧΥΤΑ Ανω Λιοσίων. Ειδικότερα, ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σήμερα εν λειτουργία, Μονάδα Βιολογικής Ξήρανσης δυναμικότητας 700.000 τόνων που προτείνει η μελέτη/ΕΣΔΚΝΑ, η οποία εκτιμάται να ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 400,000 τόνους δευτερογενούς καυσίμου SRF, το οποίο είτε θα διατίθεται στον ένα και μοναδικό σήμερα ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων (μαζί με τους 100,000 τον/έτος RDF που ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΥΧΗ- Απόρριψη στον ΧΥΤΑ), είτε θα πρέπει να κατασκευαστεί ΝΕΟ εργοστάσιο Καύσης για να καούν, αλλά τότε ποιο το περιβαλλοντικό και τεχνικοοικονομικό όφελος (σύμφωνα και με την Ανάλυση Κύκλου Ζωής) στην περίπτωση αυτή σε σύγκριση με την Απευθείας καύση των 700,000 τόνων /έτος (σύμφωνα και με τις προαναφερθείσες μελέτες και την διεθνή βιβλιογραφία και πραγματικότητα)?
* Το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, www.wtert.gr, www.synergia.com.gr) ιδρύθηκε τον Ιούλιο 2008 από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Earth Engineering Center) του Columbia University της Νέας Υόρκης, από μέλη του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, μέλη του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και την Ελληνική εταιρία INTRAKAT. Επίσης συμμετέχουν καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, πανεπιστήμια του εξωτερικού και η CEWEP.

ΣΧΟΛΙΑ:
Παρά το ότι η παραπάνω τοποθέτηση του "ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ" φαίνεται να κλείνει προς την επιλογή της ΚΑΥΣΗΣ σαν ενδεδειγμένη μέθοδος για την διαχείριση των απορριμμάτων, λύση με την οποία προσωπικά δεν συμφωνώ, είναι χρήσιμη για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
¨Όπως σαφώς αναφέρεται στην εισήγηση "Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στα Άνω Λιόσια..... απέτυχε στον αρχικό σκοπό του..." και "...από τους 220.000 τόνους αποβλήτων πουεπεξεργάζονται στο Ε.Μ.Α.Κ., τα 98% (!!) καταλήγουν στο Χ.Υ.Τ.Α."
Επειδή στο Γραμματικό ένα τέτοιο εργοστάσιο υπόσχονται ότι θα φτιάξουν για να μετατραπεί ο Χ.Υ.Τ.Α. σε Χ.Υ.Τ.Υ. γίνεται φανερό ότι Χ.Υ.Τ.Α. θα φτιαχτεί και Χ.Υ.Τ.Α. θα μείνει, αφού το 98% των απορριμμάτων θα ρίχνεται εκεί(!).
Ακόμη από την εισήγηση αποδεικνύεται ότι η περιβόητη "μελέτη" του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. είναι στην καλύτερη περίπτωση λαθεμένη (προφανώς δεν πέτυχε το "μαγείρεμα"), αφού "Στην προαναφερθείσα «μελέτη ΕΣΔΚΝΑ» εντελώς λανθασμένα έχει αγνοηθεί η παραγωγή ΑΠΕ από την βιομάζα των σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων. Οι 14,000- 17,000 MWh/έτος που αναφέρονται στη μελέτη σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα..." και  "...το κόστος επένδυσης που θεωρεί ο ΕΣΔΚΝΑ, των μόλις 167 εκατ. € για το σύνολο της διαχείρισης στο προκρινόμενο σενάριο 4 που αφορά μηχανική-βιολογική επεξεργασία, είναι υπερβολικά υποτιμημένο..." και "... τα εργοστάσια που θα επιθυμούσε να χτίσει ο ΕΣΔΚΝΑ θα επεξεργάζονται σκουπίδια για να παράγουν εκ νέου ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ με κόστος 400 εκατ.€....".
Δηλαδή στο Γραμματικό με βάση μια λαθεμένη μελέτη  και με τεράστιο κόστος θα επεξεργάζονται σκουπίδια για να παραχθούν σκουπίδια.
Θα πρέπει να είμαστε, όμως, περήφανοι οι κάτοικοι της περιοχής, γιατί θα εφαρμοστεί μια μέθοδος η οποία ".. ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σήμερα..."
Με λίγα λόγια με κάθε τους κίνηση αποδεικνύουν ότι απλά θέλουν να ρίξουν κάπου τα σκουπίδια τους κι όλα τα άλλα περί Χ.Υ.Τ.Υ., Μονάδες Επεξεργασίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά παραμύθια.
Συνεπώς έχουμε απόλυτο δίκιο που δεν εμπιστευόμαστε κανέναν από αυτούς και συνεχίζουμε ανυποχώρητα τον αγώνα μας.

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

ΚΙ ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ;


Στη διαχείριση των απορριμμάτων επεκτείνεται το ενδιαφέρον του ομίλου της MIG. O επικεφαλής του ομίλου κ. A. Bγενόπουλος συναντήθηκε χθες με την υπουργό Περιβάλλοντος, Eνέργειας και Kλιματικής Aλλαγής κ. Tίνα Mπιρμπίλη και κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και αποβλήτων τόσο της περιοχής της Aθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης την οποία θα υλοποιήσει μέσω της «Veolia MIG Hellas», εταιρείας που συμμετέχει σε ποσοστό 49% η MIG και 51% η γαλλική εταιρεία VEOLIA βάσει του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν και ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες στις αρχές Δεκεμβρίου για την από κοινού συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικά έργα και στους τομείς μεταφορών και διαχείρισης.
«Κέντρο εκπαίδευσης»
H πρόταση συνοδεύεται με δέσμευση της εταιρείας VEOLIA, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Aνατολικής Mεσογείου και των Bαλκανίων στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων και αστικών απορριμμάτων για την ίδρυση στην Aθήνα Kέντρου Eκπαίδευσης Πράσινης Aνάπτυξης για τη νοτιοανατολική Mεσόγειο.
H MIG φέρεται να κατέθεσε πρόταση και για την παροχή μέσω του ομίλου δανείων με ευνοϊκούς όρους προκειμένου να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, πρόγραμμα για την υλοποίηση του οποίου το YΠEKA αναζητεί πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία.
«Χρυσάφι» στα σκουπίδια
Tο ενδιαφέρον ωστόσο στη συνάντηση με την υπουργό επικεντρώθηκε στη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες «μπίζνες» που για την Eλλάδα μόλις ανοίγει. Mόνο στην Aττική τα προς διαχείριση μεγέθη απορριμμάτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση στη Φυλή είναι της τάξης των 2.300.000 τόνων ετησίως.
O κ. Bγενόπουλος πρότεινε στην υπουργό συγκεκριμένη τεχνολογία επεξεργασίας απορριμμάτων την οποία διαθέτει η γαλλική εταιρεία VEOLIA και όπως υποστήριξε είναι πιο φιλική για το περιβάλλον από αυτή που προτείνει ο εγχώριος ανταγωνισμός. Πρόκειται για την τεχνολογία της κομποστοποίησης, την οποία προκρίνει και μελέτη τεσσάρων περιβαλλοντικών οργανώσεων (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, WWF και Δίκτυο Μεσόγειος SΟS) που παρουσιάστηκε πρόσφατα με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Αττική». Οι οργανώσεις λένε ότι η πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα 5-7 χρόνια και να χρηματοδοτηθεί από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με εκταμίευση της τάξεως των 100-120 εκατομμυρίων ευρώ. Εάν τελικώς επιλεγεί υπολογίζουν ότι ο συνολικός όγκος των υπολειμμάτων που θα καταλήγουν εκεί θα είναι 100.000 τόνοι ετησίως.
Κομποστοποίηση
Mε τη μέθοδο της κομποστοποίησης, η οποία τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος, τα οργανικά σκουπίδια (φαγητά, φυλλώματα, χόρτα, κλαδιά, φρούτα, φλούδες κ. λπ.) μετατρέπονται σε οργανικό λίπασμα υψηλής ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται και τα απορρίμματα που πηγαίνουν στις χωματερές, δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον και το λίπασμα που μένει ως τελικό «προϊόν» μπορεί να αναζωογονήσει κήπους και καλλιέργειες.
H εφαρμογή της στην Aθήνα προϋποθέτει μεταξύ άλλων υποδομές για την υποστήριξη της ανακύκλωσης, όπως δημιουργία 25 κέντρων ανακύκλωσης, δρομολόγηση της οικιακής κομποστοποίησης και τη δημιουργία τριών μεγάλων και δέκα μικρών μονάδων κομποστοποίησης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχουν εκφράσει η «Eλλάκτωρ» μέσω της «Hλέκτωρ» και η ΓEK TEPNA.
ΠΗΓΗ:ENERGEIA gr


ΣΧΟΛΙΑ
Κατ΄ αρχήν μου κάνει εντύπωση η συγκυρία. Μόλις οι τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις πρότειναν το συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, ο κ. Βγενόπουλος και η κ. Μπιρμπίλη, σαν έτοιμοι από καιρό, συναντήθηκαν και συζήτησαν την δυνατότητα υλοποίησης ενός ακριβώς ίδιου μοντέλου (!)
Και φυσικά στο τραπέζι πάλι οι "τρείς μεγάλες μονάδες" που παραπέμπουν ευθέως σε Φυλή, Γραμματικό και Κερατέα.
Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;
Ή ότι δεν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση για να υλοποιηθεί ένα τελείως διαφορετικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική και απλά επιχειρούνται "μερεμέτια" στο υπάρχον,
Ή βλέπουν την αντίσταση των κατοίκων των περιοχών αυτών και προσπαθούν να θολώσουν τα νερά με δήθεν άλλες μεθόδους, οι οποίες απλώς καταλήγουν στο ίδιο "δια ταύτα".
Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα στο ζήτημα δεν είναι αρνητική, γιατί εμμέσως, ομολογείται η αποτυχία του υπάρχοντος σχεδιασμού.
Η όλο και αυξανόμενη εμπλοκή των επιχειρηματικών συμφερόντων στο ζήτημα, αποδεικνύει την αποτυχία, διαχρονικά, των Κυβερνήσεων να δώσουν βιώσιμη, οικονομικά συμφέρουσα και περιβαλλοντικά ορθή λύση, με την εμμονή τους σε ξεπερασμένες μεθόδους, που όμως εξυπηρετούν άριστα συγκεκριμένους επιχειρηματίες.
Και μία "αφελής" απορία: Αυτό το "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού κάνει για όλες τις δουλειές; Και για ΧΥΤΑ και για ΧΥΤΥ και για κομποστοποίηση και για καύση;

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΔΙΑΛΕΞΗ κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ


ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΑΑττική χωρίς σκουπίδια με το ελάχιστο κόστος
Κοινή πρόταση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική
Ιανουάριος 26, 2010


Σήμερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης, τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η Greenpeace, το WWF και το Δίκτυο Μεσόγειος SOS επεξεργάστηκαν και καταθέτουν μια ολοκληρωμένη πρόταση με τον τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Αττική», και προσδοκούν να δρομολογηθεί η οριστική λύση στο πρόβλημα «Σκουπίδια» της Αττικής με το μικρότερο δυνατό κόστος.  
Η πρόταση κατατίθεται για να δρομολογηθούν, έστω και καθυστερημένα, οι απαιτούμενες δράσεις και οι υποδομές, ώστε αφενός να απαντήσουμε πειστικά στην απογοητευτική και δραματική κατάσταση που επικρατεί στην Αττική στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και αφετέρου να συμβάλλει και η Αττική, στο σημαντικό βαθμό που της αναλογεί, στις συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στη σχετική Κοινοτική νομοθεσία. Στόχος του προτεινόμενου Σχεδίου είναι η δρομολόγηση και εφαρμογή θεσμικών μέτρων και η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, πάνω στον κεντρικό άξονα Πρόληψη - Επαναχρησιμοποίηση – Κομποστοποίηση – Ανακύκλωση των απορριμμάτων, αντί άλλων επικίνδυνων και ακριβών τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης, όπως π.χ. η θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων ή ο συνδυασμός της με τη βιολογική ξήρανση.

Συγκεκριμένα προτείνονται: α) Θεσμικά μέτρα, που θα διευκολύνουν και επιταχύνουν την ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση, όπως η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και η εφαρμογή δικαιότερων τρόπων χρέωσης των ΟΤΑ για τους ΧΥΤΑ και των δημοτικών τελών για τους δημότες, β) Kαλύτερη λειτουργία των υπαρχόντων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και για την δημιουργία νέων ΣΕΔ, γ) Δράσεις και υποδομές χαμηλού κόστους για την υποστήριξη και ενθάρρυνση της πρόληψης και της ανακύκλωσης, όπως η δημιουργία 25 Κέντρων Ανακύκλωσης (ΚΑ), η τοποθέτηση ενός ξεχωριστού κάδου για το χαρτί και η δρομολόγηση της οικιακής κομποστοποίησης, δ) Δράσεις για την προετοιμασία των ΟΤΑ για την κομποστοποίηση, ε) Η δημιουργία τριών μεγάλων και δέκα μικρών μονάδων κομποστοποίησης, στα πλαίσια του υπάρχοντος περιφερειακού σχεδιασμού και στ) Η υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την επιτυχία των προηγούμενων.

Αυτό το σχέδιο για την Αττική αποτελεί στην ουσία την εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, που είχαν καταθέσει τον Απρίλιο του 2009 οι ίδιες περιβαλλοντικές οργανώσεις και αφορούσε όλη την Ελλάδα.

Το προτεινόμενο μοντέλο για την Αττική έχει τα εξής χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:


o    Δρομολογεί πολύπλευρες και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις, θεσμικά μέτρα, δράσεις και τεχνικές λύσεις στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
o    Είναι ρεαλιστικό και μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό του μέσα στην ερχόμενη πενταετία ή το πολύ επταετία. Η ανάπτυξη της ανακύκλωσης σε περισσότερους από 650 ΟΤΑ στην Ελλάδα σε ελάχιστα έτη, πείθει και τους πιο κακόπιστους, ότι και αυτό το Σχέδιο μπορεί άμεσα να υλοποιηθεί αρκεί να υπάρξει η πολιτική βούληση από τους αρμόδιους φορείς.
o    Έχει το μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος. Εξοικονομεί πρώτες ύλες και ενέργεια (περισσότερο από όλα τα σενάρια διαχείρισης). Δεν παράγει τοξικά απόβλητα (όπως π.χ. η καύση) και δεν απαιτεί χώρο ταφής τοξικών, που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει στην Αττική.
o    Το συνολικό κόστος επένδυσης του προτεινόμενου Σχεδίου για την Αττική εκτιμάται σε 119 εκατ. € και είναι ασύγκριτα πιο οικονομικό (περίπου 6-10 φορές οικονομικότερο) σε επενδυτικό και λειτουργικό κόστος σε σχέση με άλλες τεχνολογικές επιλογές, που συμπεριλαμβάνουν τη βιολογική ξήρανση και τη θερμική επεξεργασία (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση). Οποιαδήποτε ακριβότερη από το προτεινόμενο Σχέδιο επιλογή θα επιβαρύνει σημαντικά τα μελλοντικά δημοτικά τέλη των ΟΤΑ και τους δημότες. Σήμερα με την δυσμενή οικονομική κατάσταση στη χώρα μας το Σχέδιο που προτείνουν οι 4 ΜΚΟ είναι πολύ περισσότερο αναγκαίο.
o    Η υλοποίηση του προτεινόμενου Σχεδίου μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία πενταετία και να χρηματοδοτηθεί από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (βλέπε τον αναλυτικό πίνακα) με μια συνολική χρηματοδότηση της τάξης των 24 εκατ. € ετησίως για τα επόμενα 5 έτη.
o    Δημιουργεί περισσότερες από 2.370 άμεσες νέες θέσεις εργασίας σταθερής απασχόλησης και τουλάχιστον άλλες 1.420 έμμεσες νέες θέσεις απασχόλησης και συμβάλλει σημαντικά στην Πράσινη Ανάπτυξη και Οικονομία σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
o    Απαντά με τον καλύτερο τρόπο (και μάλιστα περισσότερο από το βαθμό που αναλογεί στην Αττική) στις σημερινές και μελλοντικές νομικές υποχρεώσεις της χώρας σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.
o    Θέλει τους πολίτες ενεργούς συμμέτοχους στη λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.
o    Μπορεί να τύχει της μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης, τόσο από πλευράς κοινωνίας, όσο και από τους ΟΤΑ και τα εθνικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης – ΣΕΔ.

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα απαιτεί έναν ουσιαστικό και ειλικρινή δημόσιο διάλογο. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, WWF και Δίκτυο Μεσόγειος SOS καταθέτουν τις προτάσεις τους και καλούν τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα κόμματα και όλους τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς να συμμετάσχουν σε αυτό το δημόσιο διάλογο. Η λύση του προβλήματος των απορριμμάτων δεν μπορεί να περιμένει άλλο και εάν δεν δρομολογηθεί σήμερα με τον φιλικότερο προς το περιβάλλον και οικονομικότερο τρόπο, αύριο θα διαμαρτυρόμαστε για το τεράστιο κόστος που θα πρέπει να πληρώσουμε σε πρόστιμα και σε ακριβή διαχείριση. Αλλά τότε, θα έχουμε χάσει την ευκαιρία. 

Η προοπτική για ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ είναι στο χέρι μας.


Ακούγεται καλό το "σχέδιο των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Αλλά....
"Στα  πλαίσια του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού";
Μα αγαπητοί φίλοι ο "υφιστάμενος" Περιφερειακός Σχεδιασμός άλλα προβλέπει, για άλλα έχουν γίνει "μελέτες", άλλα συμφέροντα εξυπηρετεί.
Πως θα "χωρέσουν" σ΄ αυτόν οι προτάσεις σας;
Νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές τοποθετούν το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε μία άλλη, διαφορετική - δεν κρίνω σωστή ή όχι - διάσταση. Συνεπώς χρειάζεται άλλος σχεδιασμός.
Ακόμη...
Η φέρουσα ικανότητα της Αττικής για δημιουργία 3 μεγάλων και 25 μικρών μονάδων επεξεργασίας, έχει εξαντληθεί προ πολλού.
Βέβαια η αναφορά σε 3 μονάδες, εκτιμώ ότι, είναι "εκ του πονηρού". Μήπως παραπέμπει στις 3 επιλεγείσες, βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού, θέσεις;
Μα τελικά αυτές οι θέσεις είναι "κατάλληλες" για τα πάντα; Και για ΧΥΤΑ και για ΧΥΤΥ και για ΕΜΑΚ και για οτιδήποτε άλλο σκεφτεί στο μέλλον κάποιος;
Και δεν είναι λογικό οι μονάδες αυτές να εγκατασταθούν σε βιομηχανικές περιοχές;  
Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό που αναγνωρίζεται από τις τέσσερις αυτές οικολογικές Οργανώσεις ότι ο υφιστάμενος σχεδιασμός είναι λαθεμένος και ξεπερασμένος.
Ας αρχίσει ο διάλογος, από μηδενική βάση και λύσεις θα βρεθούν.
Κι ο διάλογος θα αρχίσει μόνο αν αποφασίσουν οι κυβερνώντες να αγνοήσουν τις πιέσεις των συμφερόντων και δουν το πρόβλημα στην πραγματική του βάση.
Ελπίζει κανείς να συμβεί αυτό;

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Ε ΟΧΙ ΚΑΙ "ΠΡΟΔΟΤΗΣ"!

Με αφορμή την συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής ενάντια στον ΧΥΤΑ Γραμματικού, με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, μετά την κινητοποίηση στο Καστρί, την επιστολή που εκ μέρους του Συντονιστικού έστειλε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού και τις κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν και εναντίον μου, για δήθεν προδοσία, θέλω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις:
Στην συνάντηση παραβρέθηκαν, από την πλευρά μας οι Κούκης (Πρόεδρος Γραμματικού), Βούλγαρης (Πρόεδρος Βαρνάβα), Στάμος (Δημοτικός Σύμβουλος Μαραθώνα και Κόλλιας (πρώην Πρόεδρος Βαρνάβα).
Στην συνάντηση η Επιτροπή εξέφρασε τις θέσεις που χρόνια τώρα διατυπώνουμε σε κάθε συνάντηση με Κυβερνητικούς παράγοντες. Την κατηγορηματική δηλαδή αντίθεσή μας σε κάθε δραστηριότητα σχετική με σκουπίδια στο Γραμματικό, την στήριξη της Μελέτης του Πολυτεχνείου της Κρήτης, την διατύπωση των προβλημάτων που έχει η συγκεκριμένη χωροθέτηση (πρόσβαση κ.λ.π.) και την θέση ότι αν θέλουν εργοστάσια, αυτά γίνονται στις πόλεις και όχι στα βουνά.
Ο Υφυπουργός εξέφρασε τις θέσεις της Κυβέρνησης, οι οποίες, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές δεν διαφέρουν καθόλου από αυτές τις προηγούμενης Κυβέρνησης, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, κυρίως σε φραστικό επίπεδο.
Μετά την έξοδο από το γραφείο του εκτιμήσαμε ότι θα ήταν θετικό για την υπόθεσή μας να κερδίσουμε χρόνο, εν όψει μάλιστα του γεγονότος ότι η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. λήγει οριστικά τον Δεκέμβρη του 2010. Στα πλαίσια αυτής της σκέψης αποφασίσθηκε η αποστολή της συγκεκριμένης επιστολής, η οποία στόχευε στο άνοιγμα ενός "διαλόγου", ο οποίος θα απαιτούσε χρόνο.
Αν ήταν σωστή σκέψη ή λάθος θα κριθεί από τα πράγματα. Και επ΄ αυτού έχει φυσικά το δικαίωμα να εκφράσει άποψη ο κάθε πολίτης. Όμως από αυτό το σημείο και μετά οι κατηγορίες για "προδοσία" κ.λ.π. είναι αδικαιολόγητες και άδικες. Όταν μάλιστα απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν δώσει τα πάντα σ΄ αυτόν το αγώνα εδώ και δυόμισι δεκαετίες.
Όσον αφορά τον εαυτό μου οφείλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:
Η συμμετοχή μου σ΄ αυτόν τον αγώνα δεν υπαγορεύθηκε ούτε από ιδιοτέλεια, ούτε από φιλοδοξία, ούτε από "κομματικό πατριωτισμό", αλλά από την αταλάντευτη πίστη μου ότι Χωματερή στο Γραμματικό σημαίνει πλήρη καταστροφή του τόπου μας και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά μου και τους συμπολίτες μου.
Δεν "κέρδισα" τίποτα από αυτόν το αγώνα. Αντίθετα σαν άτομο έχασα πολλά, ιδιαίτερα την περίοδο που ήμουν Πρόεδρος της Κοινότητας, όταν συγκρουόμενος με την Κυβέρνηση, έχασα πολύτιμους πόρους για το χωριό μου και τελικά έχασα και την Προεδρία. Δεν το μετάνιωσα και παρ΄ ότι δεν είχα θέση ευθύνης, συνέχισα να αγωνίζομαι με το ίδιο, αν όχι και περισσότερο πάθος για την δίκαιη αυτή υπόθεση.
Και αναρωτιέμαι σήμερα, ακούγοντας αυτές τις βαριές κατηγορίες: Αν δεν συμβιβάστηκα τότε που ίσως είχε κάποιο νόημα (χρηματοδοτήσεις για την Κοινότητα) γιατί να το κάνω σήμερα; Για να κερδίσω τι;
Ίσως κάποιοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την πολιτική μου τοποθέτηση, αλλά πάλι κάνουν λάθος. Όταν το συμφέρον του τόπου μου και των συμπολιτών μου το επέβαλε συγκρούστηκα με το κόμμα το οποίο στηρίζω, χωρίς δεύτερη σκέψη. Και το κάνω και σήμερα τόσο ενάντια στην Χωματερή, όσο και ενάντια στα διόδια, συμμετέχοντας ενεργά στο Συντονιστικό Όργανο της Βόρειας Αττικής.
Ο αγώνας μας είναι σε μια κρίσιμη καμπή και είναι λογικό να υπάρχουν πικρίες και -  ίσως - αμφισβητήσεις.
 Όμως σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι να κατηγορούμαι για "προδοσία". Ποτέ μέχρι σήμερα στην ζωή και για κανένα θέμα δεν συμβιβάστηκα και είναι αργά για να αλλάξω.
Μετά από αυτά και για την προστασία της αξιοπρέπειάς μου ΑΠΟΧΩΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.
Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την υπόθεση, σαν απλός στρατιώτης, μαζί με όσους πατριώτες παλεύουν στην πράξη και όχι με θεωρίες και συνομοσιολογίες ενάντια στην Χωματερή.
Θα είμαι μπροστά όπου ο αγώνας το επιβάλλει, αφήνοντας στους επικριτές μου να παίξουν τον "πρωταγωνιστικό ρόλο".
Εγώ, έτσι κι αλλιώς, θα είμαι εδώ....
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΟΝΙΣΤΙΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ:


Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ

Η κινητοποίηση ενάντια στον ΧΥΤΑ των κατοίκων Γραμματικού, Βαρνάβα και Μαραθώνα στην κατοικία του Πρωθυπουργού στο Καστρί την Κυριακή 10 Γενάρη ήταν επιτυχημένη.
Η συμμετοχή των πολιτών ήταν μεγάλη και η αγωνιστικότητά τους αξιοσημείωτη.
Η Αστυνομία με την συνδρομή - πάντα - των ΜΑΤ, έδειξε το νέο πρόσωπό της, το οποίο,  όμως σε τίποτα δεν διαφέρει από το παλιό.
Ο Πρωθυπουργός δεν έκανε τελικά την υπέρβαση. Λειτούργησε φοβικά απέναντι στους διαμαρτυρόμενους πολίτες, όπως ακριβώς και ο προηγούμενος.
Τα ΜΑΤ απέκλεισαν την πορεία διαμαρτυρίας μακρυά από το σπίτι του Πρωθυπουργού και επέτρεψαν μόνο σε μία επιτροπή να προσεγγίσει το σπίτι. Κι αυτήν, όμως, την ολιγομελή επιτροπή δεν την δέχθηκε ο Γ. Παπανδρέου. Αρνήθηκε να μιλήσει με τους εκπροσώπους των πολιτών και να παραλάβει το ψήφισμα. Ίδια και απαράλλαχτη αντιμετώπιση με αυτή του Κ. Καραμανλή. Κι εδώ  με τον Υπεύθυνο Ασφάλειας έγινε η επαφή.
Το μόνο θετικό, το μόνο που διαφοροποίησε, έστω και ελάχιστα, την αντιμετώπιση ήταν ότι κλείστηκε, μετά την έντονη απαίτηση της επιτροπής, μία συνάντηση για το πρωί της επόμενης μέρας με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μωραϊτη.
Οι πολίτες έδειξαν με την στάση τους ότι δεν είναι τρομοκράτες, αλλά υπεύθυνοι πολίτες που αγωνίζονται για τον τόπο τους, για την ζωή τους και την ζωή των παιδιών τους.
Τα συνθήματά τους ξεκάθαρα, όπως και θέσεις τους.
"Δεν γίνεται ο αγώνας για τα χτήματά μας, αλλά για την ζωή και για τα παιδιά μας".
Διατράνωσαν την απόφασή τους να μην επιτρέψουν να ολοκληρωθεί το οικολογικό έγκλημα και να πιέσουν για την εφαρμογή μιάς άλλης πολιτικής για τα απορρίμματα.
"Η Χωματερή σας δεν θα περάσει, πάρτε το απόφαση κι αλλάξτε στάση".
Εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την αντιμετώπιση που τους επιφύλαξαν οι νέοι κυβερνώντες.
"ΜΑΤ, Ασφάλεια και χημικά, εσείς άλλα μας λέγατε προεκλογικά".
Κατήγγειλαν την άρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να δεχτεί ο ίδιος την επιτροπή.
"Γιώργο φοβάσαι τους πολίτες, παρέα κάνεις μόνο με τραπεζίτες"
Τελικά το πρόσωπο της εξουσίας είναι ίδιο. Κλεισμένοι στα γυάλινα κλουβιά τους ακούνε μόνο τους παρατρεχάμενους που ξέρουν μόνο να λιβανίζουν. Κι αυτοί τους "πείθουν" για την "ορθότητα" των επιλογών τους. Επιλογές που τις περισσότερες φορές εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και πάντως όχι το συμφέρον του Έλληνα Πολίτη.
Απέναντι σε αυτό το "κλειστό κλαμπ εξουσίας" εμείς δεν καταθέτουμε τα όπλα.
Ο αγώνας ενάντια στην Χωματερή (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ή όπως αλλιώς θα την ονομάσουν) ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. 
Γιατί δεν είναι σημερινός. Έρχεται από το χτες και θα συνεχίζεται και αύριο.
Γιατί είναι δίκαιος. Κανείς πλέον δεν αμφισβητεί την ορθότητα των επιχειρημάτων μας.
Εδώ θα είμαστε λοιπόν....


Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

ΧΥΤΑ: ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (10/1/2010)

Ο αγώνας ενάντια στην Χωματερή στο "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού συνεχίζεται.
Οι κάτοικοι της περιοχής έπαψαν πλέον να πιστεύουν στις "καλές προθέσεις".
Έπαψαν να πιστεύουν στα "ωραία λόγια".
Βλέπουν ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται η πρόθεση να υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός, ο οποίος έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικός, καταστροφικός για την Αττική, αλλά πολύ ωφέλιμος στα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Με περισσή ευκολία μετονομάζουν τον ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, στα λόγια και μόνο αφού η πραγματικότητα άλλα αποδεικνύει.
Ταυτόχρονα ρίχνουν τις μάσκες και αποδέχονται και δημόσια την αλήθεια που καιρό τώρα αποκαλύπτουν οι κάτοικοι της Βόρειας Αττικής. Ότι δηλαδή στην Αττική έρχονται απορρίμματα από την μισή Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία και ακόμη από την ...Λευκάδα. Κι ας κραυγάζουν σ΄ όλους τους τόνους ότι "ο χρόνος ζωής του ΧΥΤΑ Φυλής τελειώνει".
Κατά τα άλλα αποκαλούν "εξαγωγή απορριμμάτων"  και λοιδορούν την πρόταση του Πολυτεχνείου της Κρήτης για διαχείριση των απορριμμάτων εκτός Αττικής. Μία πρόταση που και οικονομική για τις τσέπες των φορολογούμενων πολιτών είναι και προστατεύει πραγματικά το περιβάλλον και αντιμετωπίζει οριστικά και σε βάθος χρόνου το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων όλης της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Αττικής, της οποίας η φέρουσα ικανότητα εγκατάστασης τέτοιων μονάδων έχει εξαντληθεί προ πολλού (στο 3% της Ελλάδας κατοικεί το 50% του πληθυσμού).
Παράλληλα ο "σχεδιασμός" υλοποιείται με τον τρόπο που επιβάλλουν τα οικονομικά συμφέροντα και οι αυτοδιοικητικές διαπλοκές. Υλοποιείται ο ΧΥΤΑ (Ή ΧΥΤΥ, ή όπως αλλιώς θα τον ονομάσουν στο μέλλον) στο Γραμματικό, όχι όμως και οι σταθμοί μεταφόρτωσης που πρέπει να γίνουν, 13 τον αριθμό) σε μεγάλους Δήμους της Αττικής (ανάμεσά τους και η Κηφισιά). Κι αυτό βέβαια γιατί στο Γραμματικό το πολιτικό κόστος είναι μικρό, ενώ στους μεγάλους Δήμους....
Κι όλα αυτά ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ. Η περίφημη "διαβούλευση" στην περίπτωσή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα επικοινωνιακό παραμύθι. Οι κυβερνώντες, όπως και οι προηγούμενοι, έχουν αναθέσει την "διαβούλευση" στον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής (ΜΑΤ και Ασφάλεια), που ενεργούν ως δύναμη κατοχής στο "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού.
Η πολιτική ηγεσία αρνείται τον διάλογο, επιμένει ότι "ο ΧΥΤΑ θα γίνει" με το "ατράνταχτο" επιχείρημα ότι μας πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα χάσουμε τα λεφτά (!).
Γι΄ αυτό η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα έκρινε ότι ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΤην Κυριακή 10 Γενάρη, στις 11.30 το πρωί, διαδηλώνουμε στο σπίτι του Πρωθυπουργού να απαιτήσουμε το αυτονόητο. ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ. Ανοιχτό διάλογο με όλες τις προτάσεις στο τραπέζι.
Εμείς έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
Απαιτούμε, όμως, η πολιτική ηγεσία της Χώρας, να ανοίξει τα αυτιά της και τα μάτια της και να δει το πρόβλημα στην πραγματική του βάση. Και με γνώμονα την συμφέρον των πολιτών κι όχι των επιχειρηματιών των σκουπιδιών, να επικαιροποιήσει τον σχεδιασμό με βάση τις σύγχρονες προτάσεις.
Η δική μας άρνηση συνοδεύεται από πρόταση που έρχεται από το αύριο. Η δική τους επιμονή για υλοποίηση ενός ξεπερασμένου σχεδιασμού, έρχεται από το χθές.
Ας επιλέξουν λοιπόν. ΤΟ ΧΘΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Ή ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Εμείς, έτσι κι αλλιώς, ΕΔΩ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ.Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ;

Υπάρχει Δημοκρατία; Λειτουργούν οι θεσμοί στην Ελλάδα;
Μη βιαστεί να απαντήσει κάποιος "ΝΑΙ".  Τουλάχιστον όχι πριν ακούσει μια μικρή, αλλά διδακτική ιστορία.
Στο "Μαύρο Βουνό" του Γραμματικού τα οικονομικά συμφέροντα και το πολιτικό προσωπικό τους αποφάσισαν να κατασκευάσουν την Χωματερή της Αθήνας. Οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν και συνεχίζουν να αντιδρούν, παρ΄ ότι τα μηχανήματα έχουν μπει και εργάζονται στον χώρο.
Πέρα από τις δυναμικές κινητοποιήσεις ακολούθησαν και τον δικαστικό δρόμο, πιστεύοντας - αφελώς απ΄ ότι αποδείχθηκε - ότι στην Ελλάδα η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.
Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται εντός του καθορισμένου για την Χωματερή χώρου ζήτησαν διακοπή των εργασιών, αφού μέχρι αυτήν την στιγμή δεν έχει γίνει καμία απαλλοτρίωση.
Κι εδώ αρχίζουν τα γεγονότα που αποδεικνύουν ότι οι θεσμοί έχουν πάψει να λειτουργούν και όλοι αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία με την εκάστοτε Κυβέρνηση.
Το Δασαρχείο Καπανδριτίου, με μία μνημειώδη απόφασή του χαρακτήρισε από αγροτεμάχιο 200 στρεμμάτων με συμβόλαιο από το 1907 (χίλια εννιακόσια επτά)   τμήμα 130 στρεμμάτων ως δημόσια (!) δασική έκταση, τμήμα του 65 στρεμμάτων ως δασωθέντα αγρό (που διακατέχεται από το Δημόσιο) και τμήμα μόλις 5 στρεμμάτων ιδιωτική αγροτική έκταση. Και έσπευσε πάραυτα να παραχωρήσει στον εθνικό εργολάβο τα 195 στρέμματα για να υλοποιήσει το έργο.
Το τοπικό δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Καπανδριτίου έκρινε τον εαυτό του αναρμόδιο διότι εμπλέκεται το Δημόσιο (με τον τρόπο που προαναφέρθηκε) και παρέπεμψε την υπόθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Η Εισαγγελία εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται διακοπή των εργασιών, αφού, σύμφωνα με την διαβεβαίωση της εταιρίας, οι ιδιοκτήτες μπορούν ανεμπόδιστα να μπουν στον χώρο και να καλλιεργήσουν τα αγροτεμάχια που τους ανήκουν και τα οποία δεν έχουν πειραχθεί από την εταιρία.
Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010 οι ιδιοκτήτες, με τους δικηγόρους τους και ανά χείρας την δικαστική απόφαση πήγαν στον χώρο να φυτέψουν ελαιόδεντρα.
Ούτε λίγο ούτε πολύ οι επικεφαλής της δύναμης κατοχής της περιοχής (ΜΑΤ και Ασφάλεια) δεν επέτρεψαν στους ιδιοκτήτες να μπουν στον φυλασσόμενο χώρο, γράφοντας προφανώς στις παλαιότερες των αρβύλων τους την δικαστική απόφαση.
Προφανώς στο κατεχόμενο "Μαύρο Βουνό" δεν ισχύουν όσα ισχύουν σε όλη την λοιπή Ελλάδα. Εκτός αν - ως δύναμη κατοχής - επιβάλλουν το δίκαιο του κατακτητή.
Τέτοια Δημοκρατία έχουμε!
Αυτή είναι η δήθεν "ευνομούμενη πολιτεία" που ισχυρίζονται κάποιοι!
Να την χαιρόμαστε!

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010