-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ κ. ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ (ΜΑΡΑΘΩΝΑ)

Η ερώτηση του κ. Λαφαζάνη στην Βουλή:


Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Και την κα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Πρωτοφανείς μεθοδεύσεις για την προώθηση της απαράδεκτης κατασκευής ΧΥΤΑ στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. 


Σύμφωνα με μελέτες (οι οποίες μπορούν να σας αποσταλούν) α) του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και β) του Τμήματος Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θράκης, η ειδική «Γεωλογική και Υδρογεωλογική Μελέτη» καθώς και η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του χώρου στον οποίο έχει χωροθετηθεί η Ολοκληρωμένη Εγκαταστάση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) ΒΑ. Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού Αττικής και στον οποίο ήδη κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α., παρουσιάζουν πληθώρα ανακριβειών, παραλείψεων και επιστημονικών σφαλμάτων. 

Συγκεκριμένα, στη γεωλογική μελέτη αναφέρεται ότι «στις κατατεθειμένες μελέτες για την έγκριση της κατασκευής ΧΥΤΑ στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού, βρίθει από ασάφειες και εσφαλμένες εκτιμήσεις, όσον αφορά τα ειδικά Γεωλογικά, Υδρογεωλογικά, Υδρολογικά και Στρωματογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής» …. «Κατά συνέπεια, οι μέχρι τώρα αξιολογήσεις για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ στηρίζονται σε λαθεμένα κριτήρια και θα πρέπει να επανεξεταστούν»…. «Ορισμένα από αυτά τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, π.χ. οι ακριβείς υδρογεωλογικές συνθήκες και η στρωματογραφία της στενής περιοχής χωροθέτησης ΧΥΤΑ, μπορούν να πιστοποιηθούν μόνο με αναλυτική υδρογεωλογική και στρωματογραφική έρευνα που θα περιλαμβάνει μετρήσεις πεδίου, όπως γεωφυσικές διασκοπήσεις ή/και διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων και μελέτη των δεδομένων τους» πράγμα που σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης αλλά και της απλής λογικής όφειλε να περιέχει η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που σημαίνει επίσης ότι η έλλειψή τους καθιστά επίσης παράνομη και την έγκρισή της από τις αρμόδιες κρατικές ελεγκτικές αρχές (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΥΠΕ 2003). 

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά των ΧΥΤΑ επιχείρησε την πραγματοποίηση νόμιμης διερευνητικής γεώτρησης μικρού βάθους για γεωτεχνική έρευνα σε ιδιόκτητη, μη απαλλοτριωθείσα έκταση, εντός του χώρου στον οποίο κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ. Για την γεώτρηση αυτή είχε ληφθεί η απαραίτητη άδεια από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.

Σκοπός της διερευνητικής αυτής γεώτρησης, η οποία θα ελάμβανε χώρα από την επιστημονική ομάδα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Α. Κελεπερτζή, ήταν, σύμφωνα με την Επιτροπή αγώνα, να «αποκαλύψει με αδιάσειστα στοιχεία τις ανακρίβειες και τα επιστημονικά σφάλματα της Μ.Π.Ε. που θα έπρεπε εξ αρχής να οδηγήσουν στην απόρριψη της εν λόγω τοποθεσία ως ακατάλληλης για τη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α.» 

Όπως καταγγέλλει η Επιτροπή Αγώνα «την ανωτέρω ημέρα και ενώ το συνεργείο είχε μεταβεί στο χώρο προκειμένου να διεξαχθεί η γεώτρηση, παρενέβη ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με έγγραφο του κ. Δημάρχου Παλλήνης, αν και η περιοχή ανήκει στο Δήμο Μαραθώνος, διατάχθηκε η διακοπή των εργασιών της γεώτρησης, με αιτιολογία την προσκόμιση των τίτλων ιδιοκτησίας για να διενεργηθεί παρεμπίπτων έλεγχος της ιδιοκτησίας». 

Σημειώνεται ότι για την αδειοδότηση η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ είχε φυσικά ελέγξει τον τίτλο και η άδεια όριζε τοπογραφικά σημείο εντός μη απαλλοτριωμένου ιδιόκτητου αγροτεμαχίου, στο οποίο δεν ενοχλούσε ούτε επηρέαζε κατ’ ελάχιστο τις εργασίες του εργοταξίου για τον απλό λόγο ότι ο εργολάβος δεν έχει μέχρι τώρα κανένα δικαίωμα εισόδου και εργασιών στην συγκεκριμένη έκταση.

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω στοιχεία, έχουν εκφραστεί σοβαρές επιστημονικές επιφυλάξεις που αφορούν στις υδρογεωλογικές συνθήκες και στη στρωματογραφία της στενής περιοχής χωροθέτησης ΧΥΤΑ, οι οποίες θα έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και ενδεχομένως καταστροφικές συνέπειες στην παράκτια περιοχή αλλά και στη Λίμνη Μαραθώνα.. 

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;

Δυστυχώς σήμερα (26.01.2011) στην πρωινή ραδιοφωνική εκμπομπή του ΣΚΑΙ στο Κύριο Πορτοσάλτε,  ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντωμένης Διοίκησης Κύριος Ηλίας Λιακόπουλος ισχυρίστηκε ότι  στο Γραμματικό θα γίνει μόνο  μονάδα ΧΥΤΥ ετήσιας μέγιστης δυναμικότητας 127.500 t/ έτος. ( !)
H  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΜΠΕ)  προβλέπει να γίνουν τα ακόλουθα σε Γραμματικό και Κερατέα .
  
A)  Χώρο  Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ή και Υπολειμμάτων, ετήσιας μέγιστης δυναμικότητας 127.500 t/έτος, με μέγιστη διάρκεια λειτουργίας 20 έτη .
B)  Μονάδα Κομποστοποίσης, δυναμικότητας 40.000 t/έτος, που αφορά οργανικό κλάσμα (πράσινα, γεωργικά ή οργανικό οικιακών αποβλήτων) διαλεγμένο στην πηγή.
Γ)  ΚΔΑΥ, δυναμικότητας 72.500 t/έτος
Δ)  Μονάδα βιολογικής ξήρανσης, 127.500 t/έτος.
 Σύνολο  = 367.500 t/έτος

 Τελικά ποιος λέει αλήθεια?
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Όπως είναι γνωστό από τις μελέτες του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θράκης, η ειδική «Γεωλογική και Υδρογεωλογική Μελέτη» καθώς και η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του χώρου στον οποίο έχει χωροθετηθεί η ΟΕΔΑ ΒΑ. Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού Αττικής και στον οποίο ήδη κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α., παρουσιάζουν πληθώρα ανακριβειών, παραλείψεων και επιστημονικών σφαλμάτων, περιέχουν εσφαλμένα και ανακριβή συμπεράσματα που δημιουργούν στρεβλή εικόνα των γεωλογικών και υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών με άμεση συνέπεια την λανθασμένη και επιστημονικά μη αποδεκτή επιλογή της θέσης για χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α., είναι ανεπαρκείς και εσφαλμένες και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν επαρκώς την υλοποίηση του έργου.
Επειδή η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. δεν περιέχει τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα από πρωτογενείς εργασίες πεδίου, την 20/01/2011 η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά των ΧΥΤΑ επιχείρησε την πραγματοποίηση νόμιμης διερευνητικής γεώτρησης μικρού βάθους για γεωτεχνική έρευνα σε ιδιόκτητη μη απαλλοτριωθείσα έκταση εντός του χώρου στον οποίο κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ. Για την γεώτρηση αυτή είχε ληφθεί η απαραίτητη άδεια από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.
Σκοπός της διερευνητικής αυτής γεώτρησης, η οποία θα ελάμβανε χώρα από την επιστημονική ομάδα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Α. Κελεπερτζή, ήταν να αποκαλύψει με αδιάσειστα στοιχεία τις ανακρίβειες και τα επιστημονικά σφάλματα της Μ.Π.Ε. που θα έπρεπε εξ αρχής να οδηγήσουν στην απόρριψη της εν λόγω τοποθεσία ως ακατάλληλης για τη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α.. 
Πλην όμως την ανωτέρω ημέρα και ενώ το συνεργείο είχε μεταβεί στο χώρο προκειμένου να διεξαχθεί η γεώτρηση, μετά από άρνηση της υπάρχουσας στο σημείο εκείνο αστυνομικής δύναμης να επιτρέψει την είσοδο στο γεωτρύπανο και εν συνεχεία με παρέμβαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με έγγραφο του κ. Δημάρχου Παλλήνης, αν και η περιοχή ανήκει στο Δήμο Μαραθώνος, διατάχθηκε η διακοπή των εργασιών της γεώτρησης, με αιτιολογία την προσκόμιση των τίτλων ιδιοκτησίας για να διενεργηθεί παρεμπίπτων έλεγχος της ιδιοκτησίας!!!! 
Σημειώνεται ότι η γεώτρηση θα γινόταν σε σημείο που δεν ενοχλούσε ούτε επηρέαζε κατ’ ελάχιστο τις εργασίες του εργοταξίου.
Καταγγέλλουμε την ωμή παρέμβαση και τις ενέργειες του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Δημάρχου Παλλήνης για να αποτραπεί η γεώτρηση.
Είναι σαφές ότι η άρνηση να γίνει η γεώτρηση είχε σαν αποτέλεσμα να ματαιωθεί μια καθ’ όλα νόμιμη ενέργεια. Είναι βέβαιο δε ότι η πραγματοποίησή της θα αποδείκνυε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο ότι η Μ.Π.Ε. και συνακόλουθα η χωροθέτηση κατασκευής ΟΕΔΑ στο συγκεκριμένο χώρο είναι εσφαλμένη, μη αποδεκτή επιστημονικά και μη νόμιμη.
Εμείς θα αντιμετωπίσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο τις παρεμβάσεις αυτές και δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωση.


24/01/2011
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ.Ε. ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Την Πέμπτη 20 Γενάρη 2011 η Συντονιστική Επιτροπή Γραμματικού (Μαραθώνα) κατά των ΧΥΤΑ πραγματοποίησε ανοιχτή συνεδρίαση στον Μαραθώνα, στα πλαίσια της απόφασής της να συνεδριάζει, ανά τακτά διαστήματα σε διαφορετική, κάθε φορά Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Μαραθώνα.
Υπήρξε συμμετοχή πολιτών και φάνηκε να υπάρχει ενδιαφέρον για την εξέλιξη του αγώνα.
Στους συμμετέχοντες διακρίναμε τους Αντιδήμαρχους Μαραθώνα κ. Μυλωνά και κ. Στάμο, τους Δημοτικούς Συμβούλους Μαραθώνα κ. Στεφανίδη και κ. Στάμου, τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Βαρνάβα κ. Τσιμίνη και Γραμματικού κ.Κοροβέση, την Τοπική Σύμβουλο Βαρνάβα κ. Αποστόλου, τον πρώην Δήμαρχο Μαραθώνα κ. Ζαγάρη και τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητας Βαρνάβα κ. Κόλλια.
Ο κ. Μπούρμπος, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής έκανε αναλυτική ενημέρωση για την μέχρι τώρα πορεία της υπόθεσης, τόσο δε νομικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο και αναπτύχθηκε διάλογος, με στόχο την μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και την ενδυνάμωση του αγώνα.
Σημαντική ήταν η παρουσία και η τοποθέτηση του πρώην Δημάρχου Κερατέας και δυναμικού αγωνιστή ενάντια στον ΧΥΤΑ Κερατέας κ. Ιατρού.
Ο κ. Ιατρού ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την πορεία του αγώνα στην Κερατέα, τα προβλήματα και τις προοπτικές, τόνισε ότι είναι απαραίτητος ο συντονισμός της δράσης των δύο περιοχών, σε μια φάση που ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης των Απορριμμάτων παραπαίει και επεσήμανε την ανάγκη εσωτερικής ενότητας, με παραμερισμό των όποιων αντιθέσεων.
Η συνέλευση αποφάσισε:
  • Να ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα την πραγματοποίηση συνεδρίασης με αποκλειστικό θέμα τον ΧΥΤΑ και την λήψη απόφασης  με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής.
  • Να συνεχιστεί η συμπαράσταση στοβ αγώνα του λαού της Κερατέας.
  • Να συνεχιστούν οι συνεδριάσεις στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.
ΣΧΟΛΙΟ
Θα σταθούμε στην τοποθέτηση του κ. Ιατρού, ο οποίος πραγματικά "διδάσκει" σε κάθε παρέμβασή του. Το μήνυμά του ήταν ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, αυτό δηλαδή που τούτο το blog και ο διαχειριστής του φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή.
Οι "κραυγές", οι "καταγγελίες", οι "υπόγειες διαδόσεις" για "ξεπουλήματα", για "προδοσίες", όχι μόνο δεν προσφέρουν στον αγώνα, αλλά αντίθετα δημιουργούν μια ζοφερή ατμόσφαιρα, η οποία οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, στην αποδυνάμωση του μετώπου, στην αποσυσπείρωση και την "παραίτηση" των πολιτών.
Όπως είπε ο κ. Ιατρού έχουμε απέναντί μας ολόκληρο τον Κρατικό Μηχανισμό, που διαθέτει εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, διαθέτει σχέδιο και δομή που μπορεί να το προωθήσει. Και έναν τέτοιο μηχανισμό δεν τον αντιμετωπίζεις διασπασμένος, αλλά ενωμένος κι αποφασισμένος.
Ας απομονώσουμε, λοιπόν, κάποιους ελάχιστους  "κραυγάζοντες" και κάποιους ελάχιστους "ψιθυρίζοντες", οι οποίοι μέσα από αυτόν το αγώνα επιδιώκουν να λύσουν προσωπικές ή πολιτικές διαφορές, ή να επιβεβαιωθούν ως "αγωνιστές" και ας διαφυλάξουμε την ΕΝΟΤΗΤΑ ως "κόρη οφθαλμού".
Το μήνυμα του κ. Ιατρού ήταν σαφέστατο:
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Και ένα ακόμη μικρό σχόλιο:
Ο  Ιατρού ΔΕΝ εξελέγη Δήμαρχος Λαυρεωτικής, ο  Παπαγεωργίου ΔΕΝ εξελέγη Κοινοτάρχης Γραμματικού, ο Κόλλιας ΔΕΝ εξελέγη Κοινοτάρχης Βαρνάβα.
Λέει τίποτα αυτό;

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Η "ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ" στέλνει επιστολή στην Βουλή των Ελλήνων για την υπόθεση της κατασκευής ΧΥΤΑ στην Κερατέα. Μια επιστολή που εκφράζει την αγανάκτηση των νέων ανθρώπων, για όσα ντροπιαστικά για την Ελληνική Πολιτεία, συμβαίνουν στην Κερατέα. 
Όσοι νιώθουν το δίκαιο αυτής της κραυγής αγωνίας των νέων ανθρώπων της Λαυρεωτικής, οφείλουν να ταχθούν στο πλευρό τους.
Μπορούν να εκφράσουν, με την ψήφο τους, την συμπαράστασή τους εδώ.
Μπορούν και πρέπει να το κάνουν.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κύριοι,
Τον λόγο για τον οποίο σας γράφουμε ήδη τον γνωρίζετε. Κι αυτό γιατί μία λέξη μόνο, στα στοιχεία του αποστολέα αρκεί για να τα περιγράψει όλα. Την παράνοια που ζούμε τις τελευταίες 40 μέρες.
Το δίκαιο του αγώνα μας, αναγνωρισμένο-τι παράδοξο- από την ίδια την Πολιτεία. Τις αποτροπιαστικές βιαιότητες. Την πεισματική αντίσταση του κόσμου μπροστά στο δίκιο του. Και μια Πολιτεία που παραπαίει, έρμαιο του τυχοδιωκτισμού ιδιωτών και των μεγάλων συμφερόντων....
Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών σαφέστατα είναι γνωστά. 11 Δεκεμβρίου, 3 το ξημέρωμα και μηχανήματα εκσκαφής της εργολήπτριας εταιρίας χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας εισβάλλουν στον χώρο του Οβριοκάστρου Κερατέας, συνοδευόμενα από πανίσχυρες δυνάμεις των Μ.Α.Τ. ‘Οσα επακολούθησαν δύσκολα μπορούν να περιγραφούν. Τι λέξεις άραγε να χρησιμοποιήσει κανείς για να αποδώσει αυτό το κύμα της ανεξέλεγκτης και ασύδοτης βίας που χτύπησε αδιακρίτως, χωρίς να υπολογίσει την ηλικία, την υγεία, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια του συγκεντρωμένου πλήθους!
Από εκείνη τη μέρα ήρθαμε αντιμέτωποι με τη βία σε όλες τις εκφάνσεις της. Δεν είναι μόνο η ωμότητα της εικόνας των δεκαοκτάχρονων παιδιών να ξυλοκοπούνται άγρια ή του εβδομηντάχρονου συνταξιούχου να κείται στην άσφαλτο περικυκλωμένος από αστυνομικές δυνάμεις που μας στοιχειώνει. Η πραγματικά πανίσχυρη βία που αντιμετωπίζουμε εξαπολύεται καθημερινά , με την ενεργοποίηση ενός τεράστιου παρακρατικού μηχανισμού που καταπατά κάθε έννοια δικαιοσύνης και υποβιβάζει την πολιτική εξουσία στο επίπεδο του φθηνού μεσάζοντα για την ικανοποίηση ιδιωτικών συμφερόντων.
Το δίκαιο των αιτημάτων και του αγώνα μας είναι αναγνωρισμένο από τους ίδιους τους νόμους που θεσπίστηκαν για την προστασία της περιοχής του Οβριοκάστρου. Ο χαρακτηρισμός του χώρου ως αρχαιολογικός, ως αναδασωτέα έκταση, ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η ύπαρξη μεταλλευτικών στοών και γεωλογικού ρήγματος αποτελούν μερικές από τις αρνητικές προϋποθέσεις που αποκλείουν την περιοχή του Οβριοκάστρου ως χώρο δημιουργίας Χ.Υ.Τ.Α
Παράλληλα, το γεγονός ότι στην περιοχή που βρίσκονται τοποθετημένα τα μηχανήματα εκσκαφής δεν έχει ολοκληρωθεί διαδικασία απαλλοτριώσεων, καταδεικνύει την παρανομία που επικρατεί με τον πιο παραστατικό τρόπο.
΄Ετσι, βρισκόμαστε και εμείς οι νέοι άνθρωποι άναυδοι μπροστά σε αυτόν τον κυκεώνα παρανομίας, βίας και κρατικής αυθαιρεσίας. Δεν είναι τυχαία η έκφραση που προέρχεται από κυβερνητικά χείλη, αναφερόμενη στις κρατικές επιλογές των τελευταίων ημερών: «κινούμαστε στα όρια της νομιμότητας».
Και όμως…αυτά τα όρια έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Γιατί κάθε μέρα που περνάει το μέγεθος της κρατικής αυθαιρεσίας γίνεται ολοένα πιο ασφυκτικό και προκλητικά παντοδύναμο.
Η Δικαιοσύνη δυσκολεύεται να ορθώσει το ανάστημά της μπροστά στις επιταγές και τα συμφέροντα των λίγων, ενώ παρά την αρχική απόφαση για ταυτόχρονη απομάκρυνση των δυνάμεων καταστολής (ΜΑΤ) και των διαμαρτυρόμενων κατοίκων, μέσα σε μία ώρα η Πολιτεία επεμβαίνει και παράνομα επιστρέφει με τις δυνάμεις των Μ.Α.Τ. Παράλληλα, παρότι εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις, τόσο του ΣτΕ, όσο και του Διοικητικού Πρωτοδικείου, και παρά την απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, τα μηχανήματα της εργολήπτριας εταιρίας όχι μόνο δεν αποσύρονται-καθώς αυτή την στιγμή καταπατούν ιδιοκτησίες- αλλά φυλάσσονται από το ίδιο το κράτος δια μέσου των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες μάλιστα εμποδίζουν και ιδιοκτήτες τεράστιων εκτάσεων πέραν αυτών όπου έχει χωροθετηθεί η κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α να επισκεφθούν τον χώρο. Και εδώ τίθεται το κρίσιμο ερώτημα: Από πότε τα παράνομα ιδιωτικά συμφέροντα προηγούνται ιεραρχικά της δικαστικής εξουσίας και μάλιστα προστατεύονται με κρατική πρωτοβουλία;
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Την δίκαιη αγανάκτησή μας ενισχύει ο προκλητικός βιασμός της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, κομμάτι της οποίας αποτελεί και ο αρχαιολογικός χώρος του Οβριοκάστρου, όπου μεταξύ άλλων έχουν ανευρεθεί τμήμα οχυρωμένου οικισμού των ελληνιστικών χρόνων, αρχαίες μεταλλευτικές στοές, και ο Κούρος της Κερατέας του 550 π.Χ., ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Σε μία χώρα όπου η ανάδειξη της ιστορίας, της, που χάνεται στα βάθη των αιώνων, έχει -τουλάχιστον τύποις- οριστεί ως ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους, σε μία χώρα όπου εμείς οι νέοι εμπεδώσαμε μέσω της παιδείας την οποία λάβαμε τον σεβασμό και την ευλαβική προσήλωση σε κάθετί που συνιστά κομμάτι της ιστορικής μας ταυτότητας, βλέπουμε το ίδιο το κράτος προκλητικά να καταπατά, όχι μόνο την ηθική υποχρέωση για προστασία των αρχαιοτήτων, αλλά και τον ίδιο τον νόμο.
Τέλος, ο κόσμος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δυσκολεύεται για μία ακόμα φορά να διασφαλίσει τον χαρακτηρισμό «Τέταρτη και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Εξουσία» καθώς -με φωτεινές εξαιρέσεις –παραπληροφορεί και προπαγανδίζει, εν γνώσει των λόγων που νομιμοποιούν τον αγώνα μας, τους οποίους συχνά αποκρύπτει σκόπιμα.
Γίνεται επομένως αντιληπτό πως ο απολογισμός των γεγονότων των τελευταίων ημερών είναι ιδιαίτερα ντροπιαστικός . Δικαιοσύνη και μέρος του Τύπου άβουλα αναμένουν τις κρατικές επιταγές . Δυνάμεις καταστολής δίνουν νέο νόημα στην έννοια «βαρβαρότητα». Ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων εύκολα παραπέμπει σε έναν όρο….ΧΟΥΝΤΑ.
Και όμως…ίσως λανθασμένα να τον επικαλούμαστε όλοι οι κάτοικοι της Λαυρεωτικής.
Γιατί πάνω από την ατολμία της Δικαιοσύνης και του Τύπου, πάνω από την κρατική αυθαιρεσία υπάρχει κάτι, όπως φαίνεται, ισχυρότερο… το συμφέρον του μεγαλοεργολάβου…
΄Ισως τελικά να μην πρόκειται για χούντα… απλά για μια νέα κυβέρνηση… Αυτή των ιδιωτών.
Σας καλούμε να αφουγκραστείτε την αγωνία των νέων ανθρώπων, όχι πλέον για το θέμα δημιουργίας Χ.Υ.Τ.Α στην περιοχή του Οβριοκάστρου Λαυρεωτικής, αλλά για την διασφάλιση μιας ευνομούμενης πολιτείας, με σεβασμό στον νόμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟ Σ.τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

Βιάζονται Υπουργείο και εργολάβοι. 
Η ημερομηνία δικασίμου για τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης που έχει ασκήσει η τέως Κοινότητα Γραμματικού κατά της πράξης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία επιτρέπει την αποδόμηση των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στον χώρο της εγκατάστασης και η οποία αρχικά είχε οριστεί την 14η Δεκεμβρίου 2011 τροποποιήθηκε . Η νέα δικάσιμος ορίσθηκε την 9η Μαρτίου 2011 με πράξη του Προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Κ. Μενουδάκου, «λόγω σπουδαιότητος».
ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Είμαστε περίεργοι αν το Συμβούλιο Επικρατείας δείχνει την ίδια σπουδή και για άλλες υποθέσεις, οι οποίες αφορούν π.χ. υποθέσεις εργαζομένων, ή ανθρώπων που δεν είναι Υπουργοί, ή το όνομά τους δεν αρχίζει από "Μπο" (δις) και τελειώνει σε "λας".
Η Δικηγορική Εταιρία "ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΕΛ. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ – Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ενημέρωσε για την εξέλιξη αυτή, με επιστολή της, τον νέο Δήμαρχο Μαραθώνα κ. Λουίζο, ως "διάδοχο" της Κοινότητας Γραμματικού.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 20/1/11: ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ.Ε. ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

 Η Επιτροπή Αγώνα στα πλαίσια της διεύρυνσης του μετώπου κατά των ΧΥΤΑ συνεδριάζει την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 7.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου Μαραθώνα για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων. 
Στην συνεδρίαση έχουν κληθεί και θα συμμετέχουν αντιπρόσωποι από τη Συντονιστική Επιτροπή κατά του ΧΥΤΑ Κερατέας.
Καλούνται οι μαζικοί φορείς και όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνα να παραστούν στην ανοικτή συνεδρίαση αναλογιζόμενοι ότι η μαζική και ενεργή συμμετοχή τους στον αγώνα αποτελεί τη μόνη εγγύηση για την επιτυχή έκβασή του. 

17 Ιανουαρίου 2011
                                               Επιτροπή Αγώνα κατά των ΧΥΤΑ

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ZERO WASTE ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την Πέμπτη 13 Γενάρη 2011 πραγματοποιήθηκε στηνΘεσσαλονίκη μια πολύ ενδιαφέρουσα ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, στο πλαίσιο του έργου ZERO WASTE (1G-MED08-533)«ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - MED2007-2013», στην οποία συμμετείχα, μετά από πρόσκληση από την Οργανωτική Επιτροπή.
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αναλυτικό ρεπορτάζ ΕΔΩ

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

GREENPEACE:ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ!Εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης στη σύγχρονη ιστορία μας, και ενώ όλοι οι πολίτες καλούνται να μειώσουν και να περικόψουν, προωθείται με την πρόσφατη έκδοση των περιβαλλοντικών όρων η πιο ακριβή διεθνώς επιλογή για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, αυτή της βιοξήρανσης, και αναγκαστικά και της συνοδού θερμικής επεξεργασίας, που είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον.
    Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Greenpeace και WWF Ελλάς, έχουν επανειλημμένα τονίσει, ότι με τα σημερινά δεδομένα οι τεχνολογίες είτε της βιοξήρανσης – θερμικής επεξεργασίας, είτε μόνο της θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων, είναι ασύμφορες για τη χώρα μας και θα πρέπει να μην επιλεγούν λόγω: 
α) του πολύ υψηλού επενδυτικού και λειτουργικού κόστους (συγκριτικά με ανακύκλωση –κομποστοποίηση – ΧΥΤΥ), 
β) περιβαλλοντικών προβλημάτων (εκπομπές επικίνδυνων αερίων και παραγωγή τοξικής στάχτης), 
γ) δέσμευσης των ΟΤΑ για σταθερή παροχή μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένων και ανακυκλώσιμων) προς καύση για μερικές δεκαετίες και άρα υποσκελισμό κάθε προσπάθειας για περαιτέρω αύξηση της ανακύκλωσης.
    Οι 4 ΜΚΟ, έχουν επανειλημμένα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον πλέον οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, που ταυτόχρονα δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και έχει τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση. Τις προτάσεις έχουν υιοθετήσει και άλλοι κοινωνικοί φορείς.
    Οι 4 ΜΚΟ καλούν τον πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τους υπουργούς Αποκέντρωσης και ΠΕΚΑ, καθώς και τη νεοεκλεγείσα τοπική αυτοδιοίκηση:
  • να  σταματήσουν άμεσα αυτό το έγκλημα,
  • να αναθεωρήσουν άμεσα τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, ώστε να δώσει προτεραιότητα στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση αντί της βιοξήρανσης και στη συνέχεια της θερμικής επεξεργασίας,
  • να πράξουν ανάλογα άμεσα και για την υπόλοιπη χώρα,
  • να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα και πολιτικές για περιβαλλοντικά και οικονομικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.

    Το έγκλημα (και το οικονομικό σκάνδαλο) με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα μετρά ήδη πάνω από 15 χρόνια.

    Φτάνει! Ας αλλάξουμε πορεία τώρα, για ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ZERO WASTE

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Φ. ΚΙΡΚΙΤΣΟΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ο Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, σε  συνέντευξη στη Βάλια Μπαζού, στο "ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΝΤΙΚΙ" αναλύει με ξεκάθαρο τρόπο το σκηνικό που έχει στηθεί στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και εξηγεί την εναλλακτική πρόταση.
 Με την πρώτη ανάγνωση αποτελεί σίγουρα παγκόσμια πρωτοτυπία το γεγονός ότι κάθε κυβέρνηση στην Ελλάδα αναθέτει στις δυνάμεις των ΜΑΤ την εφαρμογή του σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Από την πρακτική αυτή δεν ξέφυγε ούτε η σημερινή κυβέρνηση, αφού οι οδομαχίες μεταξύ των κατοίκων της Κερατέας και των δυνάμεων των ΜΑΤ θα μείνουν στην ιστορία.
Με τη δεύτερη ανάγνωση, όμως, η πολιτική αυτή είναι απόλυτα εξηγήσιμη και για πολλούς «χειρουργικά» προσχεδιασμένη. Και είναι εξηγήσιμη, γιατί η επιλογή του σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων δεν γίνεται εδώ και πολλά χρόνια με γνώμονα το κοινό καλό, αλλά την ικανοποίηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, που εκφράζονται μέσα από συγκεκριμένες τεχνολογίες διαχείρισης. Και όταν ένας κεντρικός σχεδιασμός γίνεται με αυτά τα κριτήρια, τότε ναι, τα ΜΑΤ είναι απολύτως απαραίτητα για την εφαρμογή του.
Ο σχεδιασμός λειτουργεί άψογα όταν δημιουργεί αδιέξοδα, όταν προσπαθεί να πείσει ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Είναι, όμως, έτσι, όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων;
Την απάντηση δίνει στο «Πράσινο Ποντίκι» ο Δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ο οποίος μιλά για την Κερατέα και την εναλλακτική λύση που υπάρχει. Εξηγεί με ποιον τρόπο τις αποφάσεις δεν τις παίρνει η πολιτεία και η κοινωνία, αλλά ουσιαστικά εκείνοι που έχουν και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Και ακόμα αποκαλύπτει για ποιον λόγο η «πράσινη πρόταση» που κατέθεσαν τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις δέχθηκε σφοδρή επίθεση από τον όμιλο Μπόμπολα.
Από τους καθ’ ύλην αρμοδίους, η κατασκευή του ΧΥΤΑ στην Κερατέα προβάλλεται ως το κομμάτι του παζλ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού για την Αττική. Είναι αυτή η πραγματικότητα; Ποιες πραγματικά ανάγκες θα εξυπηρετεί ο ΧΥΤΑ; Η Αττική θα λύσει το πρόβλημα με τα σκουπίδια ή απλώς βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος;
Το εάν χρειάζεται ο ΧΥΤΑ της Κερατέας εξαρτάται από τη φιλοσοφία του περιφερειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) που θα προτείνεις. Εάν δώσεις την έμφαση στην τελική διαχείριση, τότε πράγματι για να νιώθεις ασφαλής προτείνεις περισσότερους από έναν ΧΥΤΑ γιατί αυτή είναι η στρατηγική σου. Εμείς σαν Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και σαν οικολογικός χώρος έχουμε προτείνει ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Αττική, με διαφορετική φιλοσοφία, όπου δίνουμε μεγάλη έμφαση στην πρόληψη - ανακύκλωση - κομποστοποίηση πολύ πριν φθάσουμε στην τελική διάθεση. Οπότε για μας η «μάχη» πρέπει να δοθεί πριν από την τελική διάθεση με δράσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης, ώστε να διαλέγονται τα υλικά στην πηγή (ΔσΠ) και να εκτρέπονται από την τελική διάθεση σε όσο πιο αρχικό στάδιο γίνεται. Εάν το προσπαθήσουμε, μπορούμε να το επιτύχουμε και να χρειαζόμαστε μόνο έναν ΧΥΤΑ στην Αττική, που θα δέχεται λίγα υλικά και άρα θα διαρκεί για πολύ.
Αφού λοιπόν η φιλοσοφία του ΠΕΣΔΑ δεν αλλάζει, και εστιάζεται σε πανάκριβη τελική επεξεργασία και διάθεση, είναι βέβαιο ότι και να γίνει ο ΧΥΤΑ Κερατέας σε λίγα χρόνια θα γεμίσει γρήγορα και θα ψάχνουμε για τον επόμενο χώρο, που φυσικά δεν υπάρχει. Άρα, θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ και τώρα αυτή την αδιέξοδη λογική.
Σκεφτείτε ότι ο ΠΕΣΔΑ προβλέπει ότι στον χώρο του ΧΥΤΑ Κερατέας θα πηγαίνουν περίπου 167.500 t/y (απορρίμματα και πράσινα υλικά). Εμείς, ακόμη και τώρα, στο και πέντε, λέμε ότι υπάρχει εναλλακτική επιλογή, που είναι η εξής: Να μην γίνει ο ΧΥΤΑ και να δεσμευτούν όλοι οι τοπικοί ΟΤΑ (με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων) ότι θα δεχθούν άμεσα στην περιοχή τους μία μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών υλικών δυναμικότητας τουλάχιστον 300.000 t/y και ένα ΚΔΑΥ δυναμικότητας 100-120.000 t/y.
Αυτό σημαίνει ότι εξυπηρετούμε πλήρως τις ανάγκες όλης της Ανατολικής Αττικής σε ανακύκλωση - κομποστοποίηση, ανακουφίζουμε κάπως το λεκανοπέδιο, αυξάνουμε σημαντικά τη ζωή της Φυλής και μπορούμε να δώσουμε λύση και στα νησιά, που συνδέονται με το Λαύριο. Για την τοπική κοινωνία επιπροσθέτως δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης και έχουν μία σημαντική και πολύτιμη ποσότητα κομπόστ για αγροτική χρήση και άλλες ανάγκες. Και βέβαια αυτές οι δύο μονάδες είναι μικρής όχλησης εγκαταστάσεις σε σχέση και με τον καλύτερο ΧΥΤΥ και φυσικά πολύ πιο γρήγορες στην κατασκευή τους. Άρα, εάν θέλουμε υπάρχουν καλύτερες λύσεις από αυτές του ΠΕΣΔΑ, που κοστίζουν μάλιστα και πολύ λιγότερο. Άρα, για να λύσουμε το πρόβλημα σκουπίδια θα πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία στον σχεδιασμό μας, και να εντάξουμε όσο περισσότερο τη ΔσΠ, που δυστυχώς η απερχόμενη ηγεσία του ΕΣΔΚΝΑ, που είχε προτείνει τα συγκεκριμένα έργα, δεν επέλεξε να το κάνει, για λόγους που ποτέ δεν έχει δημόσια εξηγήσει.
Η πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων που έχει επιλεγεί μέχρι σήμερα, περιορίζεται στο τι κάνουμε τα σκουπίδια στην τελική διαδικασία και όχι στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν φθάσουμε στο τελευταίο στάδιο διαχείρισής τους. Για ποιο λόγο η πολιτεία δεν εστιάζει μέχρι σήμερα τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη πολιτικών για την πρόληψη και τη μείωση των στερεών αποβλήτων;
Είναι γνωστό ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη τακτική για όλα τα θέματα, και φυσικά και στα σκουπίδια. Γιατί λοιπόν δεν δίνουμε την έμφαση σε μέτρα πρόληψης, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και συνεχώς προτείνουμε και σχεδιάζουμε ακριβές μονάδες τελικής επεξεργασίας και διάθεσης σε ΧΥΤΑ;
Η μόνη λογική απάντηση που δίνω σε αυτή την ερώτηση είναι ότι δυστυχώς αφήνουμε ως κοινωνία, ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως επίσημη πολιτεία τις ουσιαστικές αποφάσεις να τις παίρνουν αυτοί που έχουν και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, οπότε πολύ λογικά καταλήγουμε στις πιο ακριβές επιλογές, γιατί έτσι μεγιστοποιούνται τα επιχειρηματικά τους κέρδη.
Αυτό πρέπει να αλλάξει, αλλά δυστυχώς, ενώ το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά έβλεπε πολύ θετικά τις προτάσεις μας, σήμερα ως κυβέρνηση υποκύπτει στη λογική των ακριβών και προβληματικών έργων και επιλογών, κρυπτόμενη πίσω από τον ΠΕΣΔΑ Αττικής και κυρίως πίσω από τη μελέτη της απερχόμενης ηγεσίας του ΕΣΔΚΝΑ, η οποία με αδιαφανή και μη τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα επέλεξε το σημερινό μίγμα των πανάκριβων έργων για την Αττική.
Πιστεύω ότι είναι θέμα μόλις ελάχιστων ημερών ή βδομάδων για να ανακοινωθούν επίσημα οι τελικές αποφάσεις για την Αττική. Μάλιστα, όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός καλεί τον ελληνικό λαό σε τεράστιες θυσίες, δεν μπορεί την ίδια στιγμή να υποχρεωθούμε όλοι να πληρώσουμε ένα δυσβάστακτο κόστος τελικής διαχείρισης, όταν υπάρχει πολύ καλύτερη και οικονομικότερη επιλογή, η οποία δεν εξετάσθηκε καν. Έστω και αυτή την ύστατη στιγμή ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση μπορούν, εάν θέλουν, να ανατρέψουν το κακό που πάει να γίνει.
Ως Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με τη συνεργασία της Greenpeace, του WWF Ελλάς και του Δικτύου Μεσόγειος SOS, έχετε προτείνει ένα εναλλακτικό ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης. Ποια είναι τα κεντρικά σημεία του και ποια η εκτίμηση για το οικονομικό κόστος που απαιτείται για την υλοποίησή του;
Η «Πράσινη Πρόταση» που παρουσιάσαμε, σχεδόν δύο χρόνια πριν, έχει σαν βασικό άξονα τη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ). Τέσσερις κάδοι παντού. Ο πρώτος για το χαρτί, οπότε πολύ λογικά μετά την αποκομιδή πάει αμέσως στις χαρτοβιομηχανίες για ανακύκλωση, ο δεύτερος για τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα (χαρτί, γυαλί μέταλλα), οπότε μετά την αποκομιδή πάει στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για διαλογή και μετά για ανακύκλωση, ο τρίτος για τα οργανικά, οπότε λογικά μετά την αποκομιδή πάει σε μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και μετατρέπεται σε κομπόστ, και ο τέταρτος κάδος για τα υπολείμματα, τα οποία πηγαίνουν σε μονάδες μηχανικού διαχωρισμού (π.χ. ΕΜΑΚ στα Άνω Λιόσια), όπου ανακτώνται υλικά και όσα οργανικά υπάρχουν γίνονται κομπόστ ή εναλλακτικά μπορούν να καταλήξουν σε ΧΥΤΥ, ανάλογα την περιοχή.
Η «Πράσινη Πρόταση» περιλαμβάνει και πολλά θεσμικά μέτρα, μέτρα ενίσχυσης των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, την οικιακή κομποστοποίηση και πολλά ακόμη. Μπορεί η «Πράσινη Πρόταση» να έχει την αρχική δυσκολία της ΔσΠ, οπότε πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και ενημερώσουμε τους δημότες να κάνουν τον διαχωρισμό των υλικών, αλλά έχει δυσανάλογα πολλαπλάσια οφέλη, όπως ότι το κόστος της είναι το 1/6 του κόστους της πρότασης του ΕΣΔΚΝΑ, ότι δημιουργούνται πολύ περισσότερες θέσης απασχόλησης, ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κοινωνική συναίνεση, ότι περιβαλλοντικά είναι πολύ πιο ήπια κ.ά.
Συγκεκριμένα το κόστος δρομολόγησης όλων των δράσεων και υποδομών της «Πράσινης Πρότασης» για όλη την Αττική, ακόμη και εάν συμπεριλάβουμε και το δεύτερο ΕΜΑΚ της Φυλής, δεν ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με ΦΠΑ). Αντίστοιχα, το κόστος όλων των απαιτούμενων επενδύσεων της πρότασης της απερχόμενης ηγεσίας του ΕΣΔΚΝΑ για την Αττική προβλέπουμε ότι μαζί με την απαραίτητη μονάδα καύσης, πυρόλυσης ή αεριοποίησης, θα κυμανθεί στα 1.000-1.100 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με ΦΠΑ). Με βάση την οικονομική ανάλυση που έχουμε εκπονήσει στην ΟΕΑ, οι ΟΤΑ με τη δική μας «Πράσινη Πρόταση» θα πληρώνουν περίπου κατά μ.ό. 70 €/t για τη διαχείριση και τελική διάθεση στους χώρους επεξεργασίας και διάθεσης, ενώ με την πρόταση της απερχόμενης ηγεσίας του ΕΣΔΚΝΑ το «τέλος εισόδου» που θα πληρώνουν θα είναι της τάξης των 180 €/t!!!
Μόνο από τα παραπάνω νούμερα γίνεται αντιληπτό ότι η «Πράσινη Πρόταση», λόγω του πολύ μικρότερου κόστους της, δεν μπορεί να «δώσει» τα υπερκέρδη που κάποιοι ονειρεύονται.
Το σχέδιό σας και η οικονομική του πρόταση δέχθηκαν αυστηρή κριτική από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων και συγκεκριμένα από την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ. Έχετε εντοπίσει τον λόγο της «επίθεσης»;
Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι η βασική εταιρεία που πουλάει την τεχνολογία της βιοξήρανσης, τεχνολογία που έχει επιλεγεί (με τον τρόπο που σας ανέφερα παραπάνω) από τον ΕΣΔΚΝΑ για να γίνουν τρεις μονάδες σε Φυλή, Κερατέα και Γραμματικό. Επίσης, η ΗΛΕΚΤΩΡ μπορεί ενδεχομένως να κατασκευάσει και άλλες μονάδες, που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ Αττικής. Η ΗΛΕΚΤΩΡ μόλις πρόσφατα ανέλαβε να λειτουργήσει και το υπάρχον ΕΜΑΚ των Άνω Λιοσίων και φυσικά η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι ο βασικός μέτοχος στην κοινοπραξία που λειτουργεί τον αποτεφρωτήρα των νοσοκομειακών στα Άνω Λιόσια, που χρεώνει τα νοσοκομεία της Αττικής με περίπου 2.200 €/t για να τους τα διαχειριστεί, ενώ στην Ευρώπη τα εκεί εργοστάσια χρεώνουν 700-1.000 €/t!!! Και βέβαια η ΗΛΕΚΤΩΡ υλοποιεί ή διεκδικεί και όλα τα υπόλοιπα έργα διαχείρισης αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα.
Γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η μεγάλη πράγματι εταιρεία είναι ο βασικός παίκτης στη διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας και προσπαθεί να προωθήσει τα συμφέροντά της και να αυξήσει τα κέρδη της. Προσέξτε όμως πώς δημιουργείται η αντίθεση της ΗΛΕΚΤΩΡ με τις δικές μας απόψεις.
Η βασική τεχνολογία του ΠΕΣΔΑ, η βιοξήρανση, θέλει να παίρνει σύμμεικτο το σκουπίδι για να το επεξεργάζεται και να παράγει καύσιμο υλικό, που αποτελείται από οργανικά, χαρτί και πλαστικά. Από το οργανικό μέρος και το χαρτί ελπίζει η ΗΛΕΚΤΩΡ να πάρει από όλους μας και επιπλέον επιδότηση από τον νόμο για τις ΑΠΕ, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Με αυτά τα δεδομένα είναι αυτονόητο ότι όταν εμείς μιλάμε για Διαλογή στην Πηγή μειώνονται κατά πολύ οι ποσότητες προς επεξεργασία στη βιοξήρανση και το καύσιμο υλικό χάνει πολύ από τη θερμογόνο αξία του. Άρα, μετά θα καίγεται δύσκολα με αυξημένο κόστος στη μονάδα καύσης, όπου θα πρέπει να πάει.
Οπότε είναι πολύ φυσικό κάθε εταιρεία που διαθέτει τέτοια ακριβή τεχνολογία να μην θέλει τη Διαλογή στην Πηγή των απορριμμάτων και φυσικά να θεωρεί αυτές τις οικολογικές απόψεις ότι αντιτίθενται στα συμφέροντά της και να τις πολεμά. Εμείς δεν έχουμε τίποτε με την ΗΛΕΚΤΩΡ, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει και να κατασκευάσει και μονάδες κομποστοποίησης ή άλλα χρήσιμα έργα, που προτείνουμε και εμείς στην «Πράσινη Πρόταση», όμως με πολύ μικρότερο κέρδος σε σχέση με τις μονάδες βιοξήρανσης.
Γι’ αυτό η κοινωνία, η εκάστοτε κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, που στο τέλος θα πληρώνουν, οφείλουν να σταθμίσουν όλα τα δεδομένα και να τοποθετηθούν ξεκάθαρα υπέρ του δημοσίου οφέλους των πολλών και όχι υπέρ του κέρδους των λίγων.
Οι αναμενόμενες κάθε φορά αντιδράσεις των κατοίκων στη χωροθέτηση ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ έχουν λειτουργήσει ως άλλοθι από κεντρικούς φορείς της αυτοδιοίκησης για την υιοθέτηση μεθόδων καύσης των απορριμμάτων. Ποιοι κίνδυνοι εγκυμονούν;
Ναι, το έχουμε δει να συμβαίνει. Για τον λόγο αυτό οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να καταλάβουν ότι η στείρα άρνηση χωρίς προτάσεις μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, εάν επιλεγεί η καύση, τότε θα πληρώνουμε πολύ ακριβά για να καίμε, υπάρχουν κίνδυνοι από τις αέριες εκπομπές, υπάρχει πρόβλημα με την παραγόμενη τοξική στάχτη, που πρέπει να ταφεί σε χώρο τοξικών, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, και, τέλος, πάει πίσω η ανακύκλωση. Όλοι λοιπόν οφείλουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της περιοχής μας, αλλιώς μπορεί να μας επιβάλουν πολύ χειρότερες επιλογές.
Ποια είναι η πραγματική κατάσταση με τις παράνομες χωματερές που λειτουργούν ακόμα στη χώρα αλλά και με εκείνες που δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί με αποτέλεσμα να απειλούμαστε με υψηλότατα πρόστιμα από την Ε.Ε.
Τα ακριβή νούμερα μπορεί να μην τα ξέρει και κανείς. Πάντως πράγματι κινδυνεύουμε με απίστευτα υψηλά πρόστιμα της τάξης των 34.000 ευρώ ανά ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) και ανά ημέρα.
Εάν το νούμερο των περίπου 260 ΧΑΔΑ είναι σωστό, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόστιμο της τάξης των 3,3 δισ. ευρώ ετησίως, που θα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει τα πάντα για να αποτραπεί. Βλέπετε τα συσσωρευμένα λάθη δεκαετιών όταν σκάνε μπορούν να μας καταστρέψουν όλους. Αυτό συνέβη με την οικονομική κρίση, που βιώνουμε, και αυτό πάει να συμβεί και με τους ΧΑΔΑ. Πότε όμως θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας; Δυστυχώς στην περίπτωση των μέχρι τώρα επιλογών στα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική δεν φαίνεται ότι έχουμε διδαχθεί τίποτα.

Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ Ν. ΜΑΚΡΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ (ΜΑΡΑΘΩΝΑ) ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειάς της για διεύρυνση του μετώπου έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις περιοχές του νέου Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΑ, πραγματοποίησε ανοιχτή  συνάντηση - συζήτηση, την Τετάρτη 5 Γενάρη, στο Δημαρχείο Ν. Μάκρης.
Στην συνάντηση αυτή, που κρίνεται επιτυχής, έγινε αρχικά ενημέρωση από την Επιτροπή για την πορεία του θέματος και τις μέχρι τώρα ενέργειες και ακολούθησε ανοιχτή και ελεύθερη συζήτηση, τόσο για την μεγαλύτερη ενεργοποίηση των κατοίκων της Ν. Μάκρης, όσο και για τους τρόπους αντιμετώπισης της, καταστροφικής για την περιοχή, κατασκευή ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.
Στην συνάντηση συμμετείχαν, πέρα από τα μέλη της Επιτροπής και τους ενεργούς πολίτες της Ν. Μάκρης και  εκλεγμένοι ή υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι από Γραμματικό και Ν. Μάκρη.
ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Παρουσία επίσης είχαν και διαχειριστές τοπικών διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης, όπως εκπρόσωπος από το ΔΙ.ΑΝ.Α. (ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), η ΠΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ από το "ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ" και ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ από το "Κόλλιας Γιώργος - ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ".
Ανάμεσα στις προτάσεις που καταγράφηκαν και τις οποίες θα επεξεργαστεί η Επιτροπή είναι:
Στις 20 Γενάρη συνεδρίαση της Σ.Ε. στον Μαραθώνα, με σκοπό την ενεργοποίηση και των κατοίκων του Μαραθώνα.
Ενημέρωση των πολιτών με φυλλάδια, "τραπεζάκια" και έκδοση ενός ενημερωτικού εντύπου.
Να γίνεται καθημερινός έλεγχος στο εργοτάξιο, με σκοπό αφ΄ ενός μεν να εντοπίζονται οι κακοτεχνίες, αφ΄ ετέρου δε να παρακολουθούνται οι αρχαιολογικές ανασκαφές.
Η Σ.Ε. να είναι καταγγελτική απέναντι στους τοπικούς άρχοντες και τους πολιτικούς υπεύθυνους χωρίς να "στρογγυλεύονται τα πράγματα".
Σύνδεση με το κίνημα της Κερατέας (συμμετοχή δική μας και γενικότερη συνεργασία), με κύριο σύνθημα ΧΥΤΑ ΠΟΥΘΕΝΑ.
Ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης του αγώνα και μέσω του νέου Δήμου.

ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ: ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Στο site του ΣΚΑΙ δημοσιεύθηκε ρεπορτάζ για τα τελευταία γεγονότα της Κερατέας με τίτλο: ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ. Στο ρεπορτάζ αναφερόταν ότι οι κάτοικοι αντιδρούν στην κατασκευή ΧΥΤΥ, ενώ είναι πλέον κοινώς γνωστό ότι στην Κερατέα (και στο Γραμματικό) κατασκευάζονται ΧΥΤΑ.
Δώσαμε αμέσως απάντηση με το εξής σχόλιο:

Στο άρθρο διάβασα ότι η αντίδραση των κατοίκων της Κερατέας αφορά την "κατασκευή ΧΥΤΥ".  Δεν είναι αλήθεια ότι κατασκευάζεται ΧΥΤΥ, αλλά απλά μέρος της κυβερνητικής προπαγάνδας, για να δυσφημισθεί ο αγώνας των κατοίκων. Η μελέτη του έργου αφορά ΧΥΤΑ , η χρηματοδότηση αφορά ΧΥΤΑ, η εργολαβική σύμβαση αφορά ΧΥΤΑ κι αυτοί επιμένουν να μιλάνε για ΧΥΤΥ.
Βέβαια "χρυσώνουν τα χάπι", λέγοντας ότι στο .... μέλλον (!) θα ...μετατραπεί ο ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ. Πρώτον σε πιο μέλλον αναφέρονται; Και δεύτερον και ουσιαστικότερο: αυτήν την ...μελλοντική στιγμή τι θα κάνουν; θα βγάλουν όλα τα σύμμεικτα απορρίμματα που θα έχουν ρίξει, θα τα επεξεργαστούν και θα τα ξαναρίξουν  μέσα ως υπολείμματα;
Είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα παραμύθι, το οποίο όμως ακούγεται ευχάριστα στους μη γνωρίζοντες και δημιουργεί αρνητικό κλίμα για τους αγωνιζόμενους κατοίκους στην κοινή γνώμη.
Ο συντάκτης απάντησε με email ως εξής:
Σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Εσωτερικών και του ΥΠΕΚΑ κάνουν λόγο για ΧΥΤΥ. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
Η δική μας ανταπάντηση ήταν:
Όπως έγραψα και στο σχόλιό μου ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ότι οι ανακοινώσεις τις Κυβέρνησης μιλούν για ΧΥΤΥ, ενώ φτιάχνουν ΧΥΤΑ. Κάνοντας μια έρευνα θα το διαπιστώσετε κι εσείς.
Και η απάντηση του συντάκτη:
Την κατασκευή ΧΥΤΥ στην Κερατέα επιβεβαιώνουν ρεπόρτερ μας. Εξάλλου, ΧΥΤΥ έχουν ήδη κατασκευαστεί σε άλλες περιοχές της χώρας όπως τα Χανιά.

Καλούμε κάθε πολίτη που γνωρίζει το θέμα να μην αφήνει αναπάντητα άρθρα και δημοσιεύσεις περί ΧΥΤΥ, αποκαλύπτοντας τα ψέματα της Κυβερνητικής προπαγάνδας "ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ" & ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ Γ. ΚΟΛΛΙΑ


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΤ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
Σοβαρά επεισόδια μεταξύ κατοίκων της Κερατέας και αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο μπλόκο που έχουν στήσει οι κάτοικοι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δημιουργία ΧΥΤΥ.
Οι κάτοικοι πολιόρκησαν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, αλλά και το κτίριο της Τροχαίας, πετώντας πέτρες, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.
Ταυτόχρονα, κάποιοι αναποδογύρισαν τρία υπηρεσιακά αυτοκίνητα της αστυνομίας, τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κάτοικοι γνώριζαν ποια αυτοκίνητα ανήκαν στην αστυνομία, αφού δεν πείραξαν κανένα ΙΧ αυτοκίνητο.
Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις 23.00 χθες το βράδυ, όταν αστυνομικές δυνάμεις, με τη χρήση χημικών, επιχείρησαν να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι απάντησαν πετώντας μολότοφ κατά των ανδρών των ΜΑΤ.
Λίγο μετά τη 1.00 εκδηλώθηκε φωτιά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας, με τους κατοίκους να αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη. Μάλιστα, κατήγγειλαν τους αστυνομικούς για δολιοφθορές και πρόκληση υλικών ζημιών σε σταθμευμένα οχήματα.
Η ένταση αποκλιμακώθηκε λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα και έκτοτε επικρατεί ηρεμία.
ΣΧΟΛΙΟ
Στο άρθρο διάβασα ότι η αντίδραση των κατοίκων της Κερατέας αφορά την "κατασκευή ΧΥΤΥ".  Δεν είναι αλήθεια ότι κατασκευάζεται ΧΥΤΥ, αλλά απλά μέρος της κυβερνητικής προπαγάνδας, για να δυσφημισθεί ο αγώνας των κατοίκων. Η μελέτη του έργου αφορά ΧΥΤΑ , η χρηματοδότηση αφορά ΧΥΤΑ, η εργολαβική σύμβαση αφορά ΧΥΤΑ κι αυτοί επιμένουν να μιλάνε για ΧΥΤΥ.
Βέβαια "χρυσώνουν τα χάπι", λέγοντας ότι στο .... μέλλον (!) θα ...μετατραπεί ο ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ. Πρώτον σε πιο μέλλον αναφέρονται; Και δεύτερον και ουσιαστικότερο: αυτήν την ...μελλοντική στιγμή τι θα κάνουν; θα βγάλουν όλα τα σύμμεικτα απορρίμματα που θα έχουν ρίξει, θα τα επεξεργαστούν και θα τα ξαναρίξουν  μέσα ως υπολείμματα;
Είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα παραμύθι, το οποίο όμως ακούγεται ευχάριστα στους μη γνωρίζοντες και δημιουργεί αρνητικό κλίμα για τους αγωνιζόμενους κατοίκους στην κοινή γνώμη.

Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ, ΧΩΡΙΑΤΕΣ ΝΑΙ, ΑΛΛΑ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ!

Στο blog Ροϊδη Εμμονές δημοσιεύθηκε μια ανάρτηση με τίτλο "Το έπος της Κερατέας" υπογραφόμενη από κάποιον "Αναγνώστη Λασκαράτο". Μια απάντηση δόθηκε από το blog ..από την  Κερατέα...για την Κερατέα  και από τον αναγνώστη Π.Τ. του blog ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ στην ανάρτηση με τίτλο "Μια τσουχτερή απάντηση σε έναν δημαγωγό".
Με αφορμή αυτήν την ανάρτηση διατύπωσα κάποιες σκέψεις υπό μορφή απάντησης, τις οποίες απέστειλα στο προαναφερόμενο blog, γιατί διαπίστωσα ότι οι σχολιάζοντες, κατά συντριπτική πλειοψηφία συμφωνούσαν με το αρχικό άρθρο κι ότι ήσαν πλήρως παραπληροφορημένοι.


Θα προσπαθήσω να κάνω μια ψύχραιμη τοποθέτηση, γιατί διάβασα πολλά προκλητικά, ανεύθυνα και άσχετα.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Δεν θα σχολιάσω τα περί Αρβανιτών. Είμαι βέρος Αρβανίτης και είμαι περήφανος γι΄ αυτό, όπως περήφανοι πρέπει να είναι κι όσοι ανήκουν στις άλλες Ελληνικές φυλές. Οι Αρβανίτες δεν είναι "κατά πλειοψηφία" συντηρητικοί, ούτε "κατά πλειοψηφία" χωριάτες (αν και το "χωριάτες" δεν είναι κατ΄ ανάγκη κακό, εγώ θεωρώ πιο κακό το "πρωτευσιάνοι"). Οι Αρβανίτες είναι ότι είναι "κατά πλειοψηφία" κι όλοι οι άλλοι Έλληνες.
Επί της ουσίας τώρα.
Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που τόσοι προοδευτικοί έγραψαν, χωρίς ΚΑΝΕΝΑΣ τους να αναφερθεί στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Όλοι "ψάχνετε" που θα πάνε τα σκουπίδια και κανένας σας δεν  μίλησε για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, διαδικασία η οποία αποτελεί η ΜΟΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ για ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.
Το πρόβλημα αγαπητοί δεν είναι κυρίως το ΠΟΥ αλλά το ΠΩΣ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Αλλά ποιος να μιλήσει για ανακύκλωση; Τα βολεμένα ανθρωπάκια, τα καταναλωτικά ζώα  της πόλης, για το μόνο που νοιάζονται πραγματικά είναι  να βρεθεί ένα μέρος, ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΄ΝΑΙ, ΟΠΟΥ ΝΑ  ΄ΝΑΙ, για να πετάνε τα σκουπίδια τους, όπως τα ζώα ψάχνουν ένα μέρος να αφοδεύσουν, μακριά από την φωλιά τους;  Χωρίς να κάνουν αυτά καμία κίνηση, χωρίς να προσπαθήσουν για το οτιδήποτε. Το περισσότερο που δέχονται να κάνουν είναι να πάρουν την σακούλα τους και να την ρίξουν στο κάδο (μέσα ή έξω δεν έχει καμία σημασία γι΄ αυτούς).
Κι όταν ακούνε για αγώνες στο Γραμματικό, την Κερατέα κι αλλού, το μόνο σχόλιο που έχουν να κάνουν, ξαπλωμένοι στον καναπέ τους, είναι «απαράδεκτοι αυτοί οι χωριάτες!  Τι θέλουν δηλαδή; Τα σκουπίδια μακριά από τον κώλο τους; Στην αυλή του γείτονα να πάνε δηλαδή;».
Και δεν καταλαβαίνουν (ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν) ότι ΑΥΤΟΙ είναι που θέλουν τα σκουπίδια «μακριά από τον κώλο τους», ότι ΑΥΤΟΙ είναι που θέλουν να πάνε τα σκουπίδια τους στην αυλή του γείτονα. Γιατί ο «γείτονας» είναι η Φυλή, το Γραμματικό, η Κερατέα.
Σε μια κοινωνία που θα αποτελούνταν από συνειδητοποιημένους Πολίτες (με Π κεφαλαίο) θα υπήρχε η αρχή της ατομικής και της κοινωνικής ευθύνης.
Ποιος παράγει, αγαπητοί, τους τόνους των σκουπιδιών; Οι κάτοικοι του Γραμματικού και της Κερατέας κι όχι τα 4 εκατομμύρια των «Αθηναίων»;  Μήπως τελικά η διαχείριση των απορριμμάτων της Αθήνας και των πέριξ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που πρέπει να λυθεί στα όρια του δικού του τόπου κι όχι «στα βουνά» που κατοικούν αγροίκοι χωριάτες και Αρβανίτες;
Τι έκαναν επί σειρά ετών οι Δήμαρχοι των πόλεων για να λύσουν ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; Πόσο προώθησαν την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, για να μειώσουν τουλάχιστον τον όγκο των σκουπιδιών ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΠΟΤΑ! Το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν  τους «ανεύθυνους» τοπικούς παράγοντες της Αυτοδιοίκησης του Γραμματικού, της Κερατέας, γιατί δεν δέχονται οι τόποι τους να γίνουν θύματα ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ;
Τι έκανε επί σειρά ετών η Πολιτεία; Πόσο προώθησε την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ; ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ! Απλά στοιχιζόμενη  και κρυπτόμενη πίσω από τους (Εθνικούς ή μη) εργολάβους και χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις καταστολής, προσπαθεί να επιβάλει, δια της βίας, «λύσεις» που μόνο το πραγματικό συμφέρον του Πολίτη δεν υπηρετούν.
Σ΄ αυτό το ζοφερό περιβάλλον είναι αστείο να φορτώνουμε όλη την ευθύνη στους αγροίκους χωριάτες της Κερατέας, του Γραμματικού και κάθε άλλης περιοχής που αντιστέκεται, καλύπτοντας στην πραγματικότητα τους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ των ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ που συντελούνται, με την κατασκευή των υποτιθέμενων Χ«Υ»ΤΑ.
Το να αναφερθώ στα «κριτήρια αποκλεισμού» των περιοχών αυτών, στους αρχαιολογικούς χώρους, στον κίνδυνο μόλυνσης του Ευβοϊκού, δεν θα είχε κανένα νόημα γιατί η «κουβέντα» έχει ξεφύγει από την ουσία της και κινείται σε επίπεδο
Επειδή, όμως, πολύ κουβέντα γίνεται για τους ΧΥΤΥ, νομίζω ότι αξίζει να επισημάνω ότι η διαφορά του ΧΥΤΑ με τον ΧΥΤΥ δεν είναι το «Υ», αλλά ουσιαστικότατη. Το «Α» σημαίνει Απορρίμματα και το «Υ» Υπολείμματα.  Αλλά και εδώ η Πολιτεία και τα «παπαγαλάκια» της ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ.
ΕΔΩ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΥΤΑ
ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
Όχι αγαπητοί στην Κερατέα και το Γραμματικό δεν κατασκευάζονται ΧΥΤΥ, αλλά ΧΥΤΑ, εξευγενισμένες  δηλαδή χωματερές.  Γιατί για να έχει Υπολείμματα πρέπει να υπάρξει επεξεργασία των απορριμμάτων. Η «σειρά» είναι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ- ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ- ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ. Έχετε ακούσει από τους «υπευθύνους» τίποτα για όλα αυτά; Όχι φυσικά. Και ξέρετε γιατί;
Γιατί από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δεν κερδίζει κανένας εργολάβος, μόνο ο πολίτης, γιατί οι ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ πρέπει να γίνουν στις πόλεις (ένας στην Κηφισιά) και κανείς δεν τους θέλει (κι αυτοί δεν είναι αγροίκοι χωριάτες), γιατί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ σημαίνει εργοστάσια και πουθενά δεν προβλέπονται. Άρα τι μένει; Μια λακκούβα να ρίχνουμε τα σκουπίδια. Είναι ΧΥΤΥ αυτό; Κι όμως αυτό κατασκευάζεται σε Κερατέα και Γραμματικό.
Ας πάψουν λοιπόν να σας κοροϊδεύουν με τα παραμύθια τους.
Γιατί εμάς δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν πλέον.