-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: :TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES


Μήπως τελικά η κατάσταση που διαμορφώνεται στο Γραμματικό είναι "WIN – WIN" για τον εργολάβο?
"Τimeo Danaos et dona ferentes" ή «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας». Ο τίτλος ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση του Γραμματικού με βάση τα …νέα πορίσματα των ελεγκτικών αρχών, που όλως τυχαίως ολοκληρώθηκαν 460 ημέρες μετά τον αρχικό έλεγχο και αφού είχε εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία δίνει ¨πράσινο¨ φως στη συνέχιση των έργων. 
Τα βασικά σημεία της έκθεσης των Επιθεωρητών (ΕΔΩ)
Και όλα αυτά, γιατί ποτέ η πολιτεία στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δεν προχώρησε σε ένα σωστό σχεδιασμό και με πραγματική και ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους και βασικά τους κατοίκους των περιοχών, όπου σχεδιάζεται η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Έρμαιο στα χέρια αυτών που χρόνια τώρα έχουν αυτοχρησθεί "ειδικοί" με μοναδικό στόχο τη διαιώνιση της τριτοκοσμικής κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. 
Συνεχείς οι αγώνες των κατοίκων της περιοχής, προσφυγές στη δικαιοσύνη, στις αρμόδιες αδειοδοτούσες και ελεγκτικές αρχές στους τοπικούς άρχοντες κλπ.
Αποτέλεσμα?????
Σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 55% του φυσικού αντικειμένου και έχουν πληρωθεί10.400.000 ευρώ στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο!
Διαβάστε παρακάτω ένα μικρό ιστορικό των αποφάσεων των συναρμοδίων για το 2011 και μάλιστα ενόσω εκκρεμούσαν οι προσφυγές των κατοίκων της περιοχής και βγάλτε μόνοι τα συμπεράσματά σας!!
22-3-2011: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 9241/6209. 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διάνοιξη οδών πρόσβασης του έργου Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού για λόγους δημόσιας ωφέλειας.
10/08/2011: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 
Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/76987/3482. 
Εγκρίνεται η εκτέλεση των εργασιών του υποέργου ¨Επίβλεψη χωματουργικών εργασιών των οδών πρόσβασης.¨. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι από 29-03-2011 μέχρι και 24-07-2011 ημερομηνία που λήγει η προθεσμία του Έργου, που εγκρίθηκε με τη ΔΔΕ μη συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.
26/10/2011: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: 87653 
"Mείωση 5 Εγγυητικών Επιστολών του έργου «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ’’ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»
08/11/2011: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. 
Απόφαση με αρ. πρωτ. Αρ.Πρ. : 47812/ΔΕ-7653 
 Εγκρίνεται η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2011, στη ΣΑΕΠ 085/3 Για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ" Προβλέπεται: προϋπολογισμός: 22,786,859.10. Πληρωμές: 9,600,998.85 Υπόλοιπο: 13,185,860.25
9/11/2011: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 
Απόφαση με αρ. πρωτ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/108027/4619 
Τροποποίηση προηγούμενης απόφασης περί έγκρισης εκτελέσεως εργασιών του υποέργου «Επίβλεψη χωματουργικών εργασιών των οδών πρόσβασης, Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού», ως προς την ημερομηνία λήξης του έργου. Ως νέα ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η 19-05-2012.
10/11/2011: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Απόφαση 336/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ για το στρατηγικό σχεδιασμό 2012 -2014. 
Για την συνέχιση των εργασιών στον ΧΥΤΑ. Προϋπολογισμός 18.967.202,75€ € . Πληρωμές: 10.400.000 υλοποίηση 55% του φυσικού αντικειμένου (σελίδα 52). (Σημείωση 1: Δεν έχει υπολογισθεί το κόστος της Μονάδας Μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Σημείωση 2: τα ποσά δεν συμφωνούν με αυτά του Υπ. Ανάπτυξης)
09-12 – 2011: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 119635 
“Διακοπή εργασιών –Διάλυση της σύμβασης ”Διακοπή εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ» με βάση Την ΑΠΟΔΟΧΗ του περιεχόμενου της από 28-11-2011 ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , που υπέβαλε η Ανάδοχος κ/ξ του έργου.
16 -12 – 2011: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
Απόφαση με αρ. πρωτ. 126743 
Απόφαση για την άρση της Διακοπής των εργασιών του ως άνω έργου, μετά την πληρωμή του 17ου και 20ου λογαριασμού ποσού ύψους 279.429,63 ευρώ και 1.059.918,16 ευρώ αντιστοίχως από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής στις 15 -12-2011 οπότε και εξέλιπαν οι λόγοι της διακοπής των εργασιών. 

Σημειώνεται ότι κάποιοι αρμόδιοι σε αυτή την εξέλιξη εμφανίζονται με συνεχείς εναλλαγές ρόλων, του καλού ή του κακού, ανάλογα με την περίπτωση. Τι συμβαίνει ?
Πιθανολογούμε τα παρακάτω:
ή
1:Υπάρχει αλλαγή πολιτικής στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων συνολικά, με προτεραιότητα πλέον το θέμα της ΚΑΥΣΗΣ! 
ή
2: Θα πρέπει να εξετασθεί και το θέμα της ρήτρας αποζημίωσης του εργολάβου σε περίπτωσης οριστικής διακοπής των εργασιών.

Θα συμφωνήσουμε με την πρόταση που διαβάσαμε ΕΔΩ, συμπληρώνοντας,
ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ!!!!!
(…. και δεν είναι και λίγοι!!!!)
Και για την προστασία της περιοχής, αφού το έργο στηρίχθηκε σε ελλιπείς μελέτες, αλλά και για την προστασία του Έλληνα φορολογούμενου!
Σημείωση: Οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να υπολογίσουν και το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, που προβλέπεται απο τον νόμο των Επιθεωρητών και είχαμε αναφερθεί ΕΔΩ. Αν χρειάσθηκαν 460 ημέρες για την έκθεση ελέγχου δηλ την πρώτη φάση, τότε ο χρόνος που απομένει είναι ........?????
Κλείνοντας την ανάρτηση πληροφορηθήκαμε από ΕΔΩ ότι ο ευρωβουλευτής του Συνασπισμού Ν. ΧΟΥΝΤΗΣ έστειλε το πόρισμα (έκθεση) των Επιθεωρητών στην Κομισιόν και ζητά την άμεση διακοπή της χρηματοδότησης. 
Επίσης, σήμερα 31/1/2012 στις 09:00 συζητείται στα δικαστήρια Ευελπίδων η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων της Επιτροπής Αγώνα κατά του ΧΥΤΑ, για την αναστολή των εργασιών.

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Δελτίο Τύπου
· Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για το ΧΥΤΑ Γραμματικού
· Ν. Χουντής: Επιτέλους βρέθηκε Δημόσια Υπηρεσία να επιβεβαιώσει το προφανές: Ο ΧΥΤΑ/Υ Γραμματικού είναι χωροθετημένος σε λάθος μέρος με τεράστιους κινδύνους για το περιβάλλον
· Να διακοπούν άμεσα οι χρηματοδοτήσεις και οι εργασίες στο ΧΥΤΑ Γραμματικού
Το πόρισμα – καταπέλτης, της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες των κατοίκων και τις σοβαρές ενστάσεις της επιστημονικής κοινότητας για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ν. Χουντής ζητώντας την άμεση διακοπή της χρηματοδότησης του ΧΥΤΑ Γραμματικού αλλά και την παρέμβαση της Επιτροπής προς την κυβέρνηση, για να διακοπούν άμεσα οι εργασίες του έργου.
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με επανειλημμένες παρεμβάσεις του, έχει καταγγείλει την ύπαρξη πρόδηλων σφαλμάτων στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του ΧΥΤΑ Γραμματικού και έχει υπερασπιστεί την Αναφορά που υπέβαλλαν περίπου 2.500 κάτοικοι του Γραμματικού και της ευρύτερης περιοχής του Μαραθώνα, στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατέθεσε με αφορμή το πόρισμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, νέα ερώτηση προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Potočnik.
Στη νέα ερώτηση του ο Ν. Χουντής, αναφέρεται στα συμπεράσματα του πορίσματος, που επιβεβαιώνουν ότι: 
α) δεν έγιναν γεωτρήσεις και μετρήσεις πεδίου στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα οποία ήταν απαραίτητα για να αποτυπωθούν με ακρίβεια και ασφάλεια τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου, 
β) ότι εντός των ορίων κατασκευής του ΧΥΤΑ Γραμματικού υπάρχουν ρέματα που καταλήγουν στον Ευβοϊκό κόλπο με συνέπεια το έργο να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον, 
γ) ο υδροφόρος ορίζοντας, σύμφωνα με την ΜΠΕ προσδιορίζεται στα 90 μέτρα βάθος, (χωρίς να έχει γίνει καμία γεώτρηση), ενώ υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους 
δ) ότι το έργο έχει χωροθετηθεί πάνω σε σεισμικά ρήγματα χωρίς να αξιολογηθεί και να αναλυθεί το γεγονός, κ.α. Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Ν. Χουντής, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει άμεσα την χρηματοδότηση αλλά και να παρέμβει στις ελληνικές αρχές για να σταματήσουν οι εργασίες του “άχρηστου αλλά και επικίνδυνου έργου”.
Με αφορμή τα παραπάνω, ο Ν. Χουντής έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Επιτέλους βρέθηκε Δημόσια Υπηρεσία να πει το προφανές: Ο ΧΥΤΑ Γραμματικού, όχι μόνο είναι άχρηστος και περιττός αν εφαρμοστούν στη διαχείριση απορριμμάτων οι αρχές της πρόληψης και της ανακύκλωσης στην πηγή, αλλά είναι χωροθετημένος και σε λάθος σημείο και εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για το περιβάλλον.
Λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση της Μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσίασε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik και ο οποίος χαρακτηρίζει ξανά την πολιτική της υγειονομικής ταφής ως “κοντόφθαλμη”, “δαπανηρή” και “μη βιώσιμη”, το Πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έρχεται να προσθέσει ότι η πολιτική του Περιφερικού Σχεδιασμού της Αττικής με την κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό είναι και επικίνδυνη. Καλούμε, την ελληνική κυβέρνηση και την Περιφέρεια Αττικής, να διακόψουν άμεσα τις εργασίες στο Γραμματικό και ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν τις ευθύνες όσων αποφάσισαν την κατασκευή του έργου με ελλιπείς μελέτες και όσων αγνόησαν τις προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας, ότι το έργο βασίζεται σε πλημμελή και ανακριβή στοιχεία.»

30.01.2012 
Το Γραφείο Τύπου

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΤΡΙΤΗ 31/1/2012 ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ


Κ Α Λ Ε Σ Μ Α

Την Τρίτη 31/1/2012 συζητείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Επιτροπής Αγώνα κατά των ΧΥΤΑ για την αναστολή των εργασιών στο ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Όπως είναι γνωστό εκδόθηκε την 18/1/2012 η έκθεση ελέγχου των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος η οποία αποτελεί την πρώτη - από επίσημο φορέα - ρωγμή στο σαθρές οικοδόμημα που αποκαλείται "Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΧΥΤΑ Γραμματικού" και ανοίγει το δρόμο για την ολοκληρωτική αποδόμησή της, την ματαίωση του έργου και την αναζήτηση και τιμωρία των υπευθύνων για το έγκλημα που συντελέσθηκε.
Η Επιτροπή Αγώνα κατά των ΧΥΤΑ , συνεπής στον αγώνα που δίνει μαζί με όσους τη στηρίζουν και με αυτούς που από το δικό τους μετερίζι μάχονται για την αποτροπή του περιβαλλοντικού εγκλήματος που συντελείται στο Γραμματικό
Κ Α Λ Ε Ι
όλους τους κατοίκους του δήμου Μαραθώνα την Τρίτη 31/1/2012 και ώρα 09.00 π.μ. στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στην Αθήνα για να δηλώσουμε δυναμικά την αντίθεση μας σ' αυτούς που θέλουν να καταστρέψουν τις ζωές μας, τις ζωές των κατοίκων της Αττικής, σ΄ αυτούς που θέλουν να καταστρέψουν το περιβάλλον, με αδιέξοδα , ατελή και επικίνδυνα φαραωνικά έργα προς όφελος των εργολάβων και μόνον .
Γραμματικό 27 Ιανουαρίου 2012
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ


Γραμματικό 25/1/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την απόδειξη των ισχυρισμών μας, από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος , ότι ο ΧΥΤΑ στο Γραμματικό χωροθετήθηκε με πρόχειρες , άστοχες , ατελής και κατ΄ επέκταση επικίνδυνες μελέτες, η Επιτροπή Γραμματικού - Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ σας καλεί στην συνεδρίαση της που θα γίνει την Πέμπτη 26 / 1 / 12 και ώρα 7 μ.μ. στο Κοινοτικό κατάστημα Γραμματικού , για εκτίμηση της κατάστασης μετά τα νέα δεδομένα και καθορισμό των επόμενων ενεργειών μας .
Όχι άλλα λεφτά στα '' σκουπίδια '' !
Ο αγώνας μας συνεχίζεται μέ υπομονή και επιμονή , μέχρι την τελική νίκη !
Επιτροπή Γραμματικού - Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ "ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ" ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΜΑΤΑ
Με μελέτες που «συντάχθηκαν στο πόδι», φαίνεται, ότι χωροθετήθηκε ο ΧΥΤΑ στο Γραμματικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, επισημαίνουν, στο πόρισμά τους (που υπερβαίνει τις σαράντα σελίδες), σοβαρές αστοχίες και τονίζουν την αναγκαιότητα συμπληρωματικών μελετών και έργων, προκειμένου να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι που εγκυμονούνται για την ευρύτερη (και όχι μόνον), περιοχή.
Μεταξύ άλλων, αναφέρονται σε δύο ρέματα (με πολλαπλούς κλάδους), που διέρχονται από τον ΧΥΤΑ και τα οποία (ρέματα) δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την σύνταξη των σχετικών μελετών, σε διερχόμενα σεισμικά ρήγματα (που, επίσης, δεν ελήφθησαν υπόψη), ενώ κόλαφο γι΄ αυτούς που αδειοδότησαν το έργο, αποτελούν και τα όσα επισημαίνουν, σχετικά με την ορθότητα και πληρότητα των γενικότερων μελετών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι υδρογεωλογικές μελέτες. Συντάχθηκαν, χωρίς διερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή χωροθέτησης, αλλά με βάση τα στοιχεία της ευρύτερης περιοχής. Κάτι που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα όχι μόνον της περιοχής, αλλά και του λεκανοπεδίου, γενικότερα, αφού κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τα «στραγγίσματα», λόγω πλημμελούς στεγάνωσης του υπεδάφους να μεταφέρονται στην περιοχή της λίμνης του Μαραθώνα είτε σε γεωτρήσεις από τις οποίες υδρεύονται γύρω περιοχές είτε στον Ευβοϊκό.
Σημειώνεται, ότι ταυτόσημη, με όσα επισημαίνουν στο πόρισμά τους οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, είναι και η μελέτη που συνέταξε, για την περιοχή το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία καταρρίπτει παράγραφο - παράγραφο την υδρογεωλογική μελέτη χωροθέτησης του ΧΥΤΑ, χαρακτηρίζοντάς την, ως αβάσιμη και αστήρικτη.
Η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ, στην περιοχή του Γραμματικού, έγινε επί υπουργίας Βάσως Παπανδρέου, και οι μελέτες ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Εντός τριών μηνών. Κι αυτό, για να μην χαθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Πρόκειται για «συνηθισμένη διαδικασία», που ακολουθείται σε πολλά έργα.
Αφήνουν δηλαδή, να περάσει ο χρόνος και λίγο πριν εκπνεύσουν τα χρονοδιαγράμματα χρηματοδότησης, αναθέτουν τις μελέτες, με την ακόλουθη λογική: ας τις συντάξουμε, τώρα, να μην χάσουμε τα κονδύλια και τις διορθώνουμε στην συνέχεια.
Κάτι, όμως, που σημαίνει αρκετά, επί πλέον, εκατομμύρια, στα όσα, ήδη, δόθηκαν, για την εκπόνηση αυτών των πλημμελών μελετών.
ΠΗΓΗ: SKAI.GR

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΠΑΛΙ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ;

Νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων: Εναρμόνιση ή εκτροπή από την Κοινοτική νομοθεσία και το δημόσιο συμφέρον;
Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2012

Το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων και την εναρμόνιση με τη σχετική Κοινοτική Οδηγία 98/2008/ΕΚ αποτελεί κατάφωρη εκτροπή από τους στόχους της Οδηγίας, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, Δίκτυο Μεσόγειος SOS και WWF Ελλάς.
Η σημαντικότερη αλλαγή, που φέρνει η Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 98/2008, είναι η υποχρέωση για χωριστή συλλογή υλικών στην πηγή, ώστε να επιτευχθεί η ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών κατά 50% μέχρι το 2020. Τόσο απλά.
Από τα 61 άρθρα του νομοσχεδίου, το πλέον προβληματικό είναι το άρθρο 27. Συγκεκριμένα, όπως η οδηγία σαφώς αναφέρει:
«Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων……..»
«Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για το σκοπό αυτό καθιερώνουν χωριστή συλλογή αποβλήτων…….»
«….. έως το 2015 χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό γυαλί.»
«Έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά ………. πρέπει να αυξηθεί κατ’ τουλάχιστον στο 50% ως προς το συνολικό βάρος.» 
Ενώ αυτά λέει η Οδηγία, το άρθρο 27 του νομοσχεδίου «εναρμονίζεται» ως εξής: 
«Έως το 2015, ενθαρρύνεται, η χωριστή συλλογή ……» και μετά αναφέρει τους ποσοτικούς στόχους.
Δηλαδή, για το ΥΠΕΚΑ δεν θα είναι υποχρεωτική η χωριστή συλλογή και θα μπορούν τότε οι στόχοι να επιτευχθούν σε μονάδες σύμμεικτης διαχείρισης. Αυτή η «παράλειψη» αλλάζει τελείως το νόημα και το περιεχόμενο όλης της Οδηγίας και αντί να πάμε σαν χώρα υποχρεωτικά για χωριστή συλλογή στην πηγή, του χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού μέχρι το 2015, για άλλη μια φορά απλώς «ενθαρρύνουμε» (δηλαδή μπλοκάρουμε) τη χωριστή συλλογή. Έτσι ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για σύμμεικτη διαχείριση αποβλήτων σε πολύ ακριβότερες μονάδες και εργοστάσια. 
Αυτή την παραχάραξη της Οδηγίας 98/2008 δεν πρέπει να την επιτρέψει η Βουλή. 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων να αναλάβουν τις σοβαρές ευθύνες τους έναντι του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της Ε.Ε. και να απαιτήσουν ορθή μεταφορά των προβλέψεων της Οδηγίας 98/2008/ΕΚ για υποχρεωτική χωριστή συλλογή των απορριμμάτων στην πηγή. Καλούν επίσης τους συντάκτες του νομοσχεδίου και βεβαίως τον ίδιο τον Υπουργό να εξηγήσουν στην ελληνική κοινωνία τους πραγματικούς λόγους αυτής της απαράδεκτης πρόβλεψης που βλάπτει σοβαρά το δημόσιο συμφέρον για οικονομική και οικολογικά ασφαλή διαχείριση των απορριμμάτων.
Η προοπτική για ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ κρίνεται σε αυτές τις εναρμονίσεις ή τις εκτροπές. Η κοινωνία έκανε το χρέος της. Τώρα καλείται και η Βουλή να πράξει το ίδιο. 
Για όλα τα υπόλοιπα σχόλια και προτάσεις των 4 ΜΚΟ επισυνάπτονται σχετικές αναλυτικές ανακοινώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Φίλιππος Κυρκίτσος  (ΟΕΑ) 210-8224281, 6936-140795, 
Νίκος Χαραλαμπίδης (Greenpeace) 210-3806374, 6979-395108
Βαγγέλης Κουκιάσας (Δίκτυο Μεσόγειος SOS) 210-8228795, 6977-600247
Θεοδότα Νάντσου (WWF Ελλάς) τηλ.   210 3314893


Δείτε και τα επόμενα κείμενα, τα οποία παρουσιάζουν τη στρατηγική των 4 ΜΚΟ για τη διαχείριση των απορριμμάτων:Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ Σ.τ.Ε. ΓΙΑ ΧΥΤΑ
«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τους ΧΥΤΑ στο Γραμματικό και την Κερατέα
Το «πράσινο φως» για τη συνέχιση κατασκευής ΧΥΤΑ στις θέσεις «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού και «Βραγόνι» Κερατέας, άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας...... (Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ)

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;

  • γράφει ο Γιώργος Κόλλιας
Έλαβα από τον Κυριάκο Γκίκα το παρακάτω email:
Φίλες και Φίλοι,
Επειδή δεν έχω μπροστά μου το χαρτί της ανάκλησης της απόφασης του Κύριου Ζούτσου, έτσι δεν μπορώ να αναφερθώ σε ακριβείς ημερομηνίες. Σας υπενθυμίζω ότι την σύμβαση για να γίνει η διερευνητική Γεώτρηση μικρού βάθους για γεωτεχνική έρευνα σε ιδιοκτήτη με απαλλοτριωθείσα έκτασης εντός του χώρου στον οποίο κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ την είχε υπογράψει ο κ. Δημήτρης Δαμάσκος, Μηχανολόγος Μηχανικός.
Το αποτέλεσμα είναι γνωστό , δηλαδή δεν μας άφησαν ποτέ να κάνουμε την Γεώτρηση.
Η εταιρεία όμως που είχε αναλάβει την Γεώτρηση ζητάει από το κύριο Δαμάσκο στο ακέραιο τα χρήματα , ( μεγάλο Ποσό), όπως η σύμβαση προέβλεπε. Ανεξάρτητα αν δεν έγινε η Γεώτρηση.
Σας ερωτώ, ο λογαριασμός που πρέπει να σταλθεί τώρα ???????????????????????????
Βρέθηκε ένας άνθρωπος, ( ο κ. Δημήτρης Δαμάσκος) , μας άνοιξε τα μάτια και κοιτάμε να τον εξαντλήσουμε οικονομικά εντελώς ???
Με Τιμή
Κυριάκος Γκίκας
Ο Κυριάκος Γκίκας έχει απόλυτο δίκιο. Όσοι έχουμε λίγο ή πολύ ασχοληθεί με το ζήτημα της Χωματερής στο Γραμματικό, γνωρίζουμε το πάθος του Δημήτρη Δαμάσκου για την υπόθεση και την επιστημονική του κατάρτιση. Μα πάνω απ΄ όλα την τιμιότητά του, γιατί στις μέρες που ζούμε, δυστυχώς, πρέπει να το επισημαίνουμε κάθε φορά, γιατί πλέον δεν είναι αυτονόητο.
Η πρόταση, λοιπόν, του Δαμάσκου για την διενέργεια διερευνητικής γεώτρησης απέβλεπε στον να τεκμηριώσει και επιστημονικά τα επιχειρήματά μας και έγινε δεκτή τόσο από τις επιτροπές αγώνα, όσο και από την τότε Κοινότητα Γραμματικού.
Η εξέλιξη είναι γνωστή. Η Περιφέρεια Αττικής με νομικές ακροβασίες, απαγόρευσε την διενέργεια της γεώτρησης σε ακίνητο ιδιοκτήτη, που δεν είχε απολλοτριωθεί ακόμη και βρισκόταν μέσα στον χώρο του ΧΥΤΑ.
Ακολούθησαν οι αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ("Καλλικράτης") και για ένα μεγάλο διάστημα χάθηκε ο συντονισμός και δεν ξεκαθαρίστηκαν οι αρμοδιότητες.
Σήμερα ο Δημήτρης Δαμάσκος καλείται να πληρώσει από την τσέπη του αυτό που πολλοί ενέκριναν. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ.
Από αύριο κιόλας θα πρέπει να ενεργοποιηθούν τόσο ο Τοπικός Πρόεδρος του Γραμματικού κ. Κοροβέσης, όσο και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρυσίνας και σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου (νομική και οικονομική) να βρουν τρόπο, είτε να αποκρουστεί νομικά η απαίτηση της εταιρίας, είτε να καλυφθεί η οικονομικά από το ταμείο του Δήμου.
Κάθε άλλη εξέλιξη θα συνιστά πράξη εξόντωσης ενός αγωνιστή και δεν νομίζω κανείς να επιθυμεί κάτι τέτοιο.
Από την πλευρά μου σκοπεύω να στείλω επιστολή στον Δήμο Μαραθώνα και την Τοπική Κοινότητα Γραμματικού. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και όλοι οι χθεσινοί ή σημερινοί εμπλεκόμενοι. Αποτελεί χρέος κι όχι χάρη.

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Γ. ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο ΧΥΤΑ της φυλής είναι 10 εκατ. τόνοι δηλ. με τις σημερινές συνθήκες επαρκεί μέχρι το τέλος του 2016, αφού στέλνουμε εκεί 2εκατ. τόνους κάθε χρονιά.
Λόγω της οικονομικής χρήσης μειώθηκαν κατά 15% οι ποσότητες σκουπιδιών το 2011 αλλά δεν έχει γίνει ακόμη καμία ουσιαστική προσπάθεια για αύξηση της ανακύκλωσης που θα συρρίκνωνε τις ποσότητες των προς ταφή απορριμμάτων.
Αν γίνουν τα παρακάτω μπορεί με 2-3 μικρές μονάδες ΧΥΤΑ να επιτύχουμε οικονομικότερη και φιλικότερη με το περιβάλλον διαχείριση απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα …
1) Ενημέρωση πολιτών για ανακύκλωση και κομποστοποίηση
2) Καθιέρωση κάδου οργανικών ουσιών
3) Κατασκευή 2-3 εργοστασίων κομποστοποίησης με κόστος κατασκευής 35.0000.000 ευρώ
4) Κατασκευή 1-2 εργοστασίων επεξεργασίας με κόστος όχι μεγαλύτερο των 55.000.000 ευρώ
5) Κατασκευή των Χώρων μεταφόρτωσης σκουπιδιών που έχουν χωροθετηθεί
Ο ΧΥΤΑ του Γραμματικού έχει ήδη ολοκληρωθεί ενώ της Κερατέας δεν έχει αρχίσει.
Ο παραπάνω σχεδιασμός απαιτεί μόνο 100.000.000 ευρώ που εύκολα βρίσκονται από κοινοτικούς πόρους (80 %) και συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής και των δήμων με χαμηλότοκο δανεισμό.
Τελικά σε ένα χρόνο οι ποσότητες θα είναι τόσο λίγες που πλέον δεν μας χρειάζονται ιδιώτες επενδυτές. Τα σχέδια περί κατασκευής μεγαθήριου εργοστασίου επεξεργασίας στην Φυλή ας μείνουν στα ράφια τους.
 Η υποβάθμιση της Δυτικής Αττικής πρέπει να σταματήσει !!!
Τα σχέδια για καύση σκουπιδιών, παραγωγή ρεύματος που θα αγοράζει η ΔΕΗ πρέπει να μείνουν ανεκπλήρωτα στα μυαλά των εργολάβων σκουπιδιών.
Η Αττική θέλει και μπορεί να ζήσει με ποιότητα !!!
Γ. Μαυρέλης
Υποψήφιος Βουλευτής Δημοκρατικής Συμμαχίας Περιφέρειας Αττικής
Δημοσιευμένο στο www.aanews.gr
ΣΧΟΛΙΟ:
Κύριε Μαυρέλη
Καλωσορίζουμε την υποψηφιότητά σας στην Περιφέρεια Αττικής και εκτιμούμε ως θετικό το ενδιαφέρον σας για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Όμως, εφ΄ όσον επιθυμείτε να ασχοληθείτε ουσιαστικά με το ζήτημα,  θα πρέπει να διαβουλευθείτε με  τις τοπικές κοινωνίες και με τους ανθρώπους που χρόνια τώρα ασχολούνται με το θέμα αυτό.
Όχι λοιπόν ο ΧΥΤΑ Γραμματικού ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ. Παραμένει ημιτελής, χωρίς να εκτελούνται έργα εδώ και πολύ καιρό.
Σίγουρα η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση πρέπει να προωθηθούν, αλλά οριστική και κυρίως ΟΡΘΗ λύση στην διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής θα υπάρξει ΜΟΝΟ εάν αναθεωρηθεί ο υπάρχων σχεδιασμός.
Κάθε πρόταση στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
Συνεπώς ο στόχος πρέπει  να είναι η ανατροπή του υπάρχοντος σχεδιασμού και η διαμόρφωση ενός σχεδίου με βάση τις σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις που προτείνονται από πολλές πλευρές.