-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

ΧΥΤΑ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΑΣ;

Δέκα μέρες έχουν περάσει από την νέα εισβολή του εργολάβου και των ΜΑΤ στο Γραμματικό και ακόμη περιμένουμε να ακούσουμε την φωνή των -λαλίστατων προεκλογικά- βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το ζήτημα.
ΟΥΤΕ ΦΩΝΗ, ΟΥΤΕ ΑΚΡΟΑΣΗ!
Τι έγινε "σύντροφοι"; Που είναι οι διαβεβαιώσεις σας ότι "δεν πρόκειται να γίνει ο ΧΥΤΑ"; Που είναι οι "αγωνιστικές" σας θέσεις; Που είναι ο "διάλογος" που κάποιοι από εσάς διαλαλούσατε; Τόσο γρήγορα τα ξεχάσατε;
Κι όμως ο Λαός της περιοχής σας τίμησε με την ψήφο του.
Και απαιτεί. Απαιτεί την στήριξή σας στον αγώνα του.
Και θυμάται. Θυμάται και τιμωρεί.
Λυπούμαστε μόνο που για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε ότι οι βουλευτές μας δεν άλλαξαν. Που οι "Μαυρογιαλούροι" υπάρχουν ακόμη, παρά την υποτιθέμενη πρόοδο.
Λυπούμαστε που η συνέπεια λόγων και έργων εξακολουθεί, εν έτει 2009, να είναι ακόμη ζητούμενο.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ.

ΑΡΘΡΟ 2

Εξαιρέσεις

1. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής και η εκτέλεση σχετικών εργασιών, μόνον για νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, δημόσια κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις και έργα,δημόσια έργα και έργα υποδομής τα οποία έχουν χωροθετηθεί για τα οποία πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια ή τα οποία σήμερα εκτελούνται.

Οι αποφασιστικοί "προστάτες του περιβάλλοντος" δεν μπόρεσαν να μην έχουν και "εξαιρέσεις" στον Νόμο τους. Τα "...έργα υποδομής τα οποία έχουν χωροθετηθεί ... τα οποία σήμερα εκτελούνται.."είναι φωτογραφική διάταξη για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Απαγορεύουν λοιπόν την έκδοση οικοδομικής άδειας για κτίσματα 100, 200, 300 ή και 500, αν θέλετε τετραγωνικών μέτρων και επιτρέπουν την εκχέρσωση κάθε μορφής χλωρίδας σε έκταση 530.000 (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ).

Έτσι βέβαια εξηγείται η βιασύνη των Κυβερνώντων να εγκαταστήσουν με τα ΜΑΤ τον εργολάβο στον χώρο. Για να μπορούν να λένε σήμερα ότι εξαιρούνται τα έργα υποδομής "που εκτελούνται".

Αν αυτό δεν είναι χαριστική διάταξη υπέρ των εργολαβικών συμφερόντων, αναρωτιέμαι τι άλλο μπορεί να είναι.

ΑΡΘΡΟ 4

Υποχρεωτική κτηματογράφηση με επείγουσες διαδικασίες

1. Οι περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές, εφόσον δεν έχουν κηρυχθεί σε κτηματογράφηση, κηρύσσονται υποχρεωτικά σε κτηματογράφηση εντός μηνός από την κήρυξη αυτών ως αναδασωτέων και συντάσσεται δασικός χάρτης. Η κτηματογράφηση αφορά τα διοικητικά όρια του οικείου ΟΤΑ Δήμου ή Κοινότητας.

Αυτή η διάταξη ενδεχόμενα να είναι θετική. Η σύνταξη των δασικών χαρτών θα λύσει το χρόνιο πρόβλημα των αμφισβητήσεων που ταλανίζει την περιοχή μας. Φτάνει μόνο να γίνει αντικειμενικά η διαδικασία και με σεβασμό στα δικαιώματα των ιδιοκτητών των ακινήτων. Βέβαια με τον τρόπο λειτουργίας της Δασικής Υπηρεσίας και την μέχρι τώρα τακτική της υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την αντικειμενικότητά της. Αν μάλιστα αυτό συνδυασθεί και με την επαναφορά των διατάξεων του Ν. 998/79 (15% κάλυψη) τότε ενδεχόμενα και η διάταξη αυτή να λειτουργήσει σε βάρος των ιδιοκτητών.

ΑΡΘΡΟ 6

Αναστολή εφαρμογής και κατάργηση διατάξεων του ν. 3208/2003 ( ΦΕΚ

Α΄303)

1. Αναστέλλεται η εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α 303/2003) κατά το μέρος που αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α289) με τις οποίες θεσπίστηκαν τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας έκτασης ως δασοβιοκοινότητας και καθορίστηκαν προϋποθέσεις δημιουργίας δασογενούς περιβάλλοντος, που προβλέπουν οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύουν.

Η διάταξη αυτή είναι απόλυτα αρνητική για τον τόπο μας. ένα θετικό βήμα που είχε γίνει με τον Νόμο 3208/2003 ακυρώνεται και επανερχόμαστε στο καθεστώς του 1979 )Ν. 998/79.

Ας δούμε τι προέβλεπε η καταργουμενη διάταξη:

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α)

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

3. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το δασογενές περιβάλλον δημιουργείται σε μια έκταση όταν:

I. Φύονται στην εν λόγω έκταση άγρια ξυλώδη φυτά, δυνάμενα με δασική εκμετάλλευση να παράγουν δασικά προϊόντα (δασοπονικά είδη).

II. Το εμβαδόν της εν λόγω έκτασης στην οποία φύονται εν όλω ή σποραδικά τα ως άνω δασικά είδη είναι κατ` ελάχιστον 0,3 εκτάρια, με γεωμετρική μορφή κατά το δυνατόν αποστρογγυλωμένη ή σε λωρίδα πλάτους τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρων. Η δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το δασογενές περιβάλλον δημιουργείται και σε εκτάσεις με μικρότερο εμβαδόν από 0,3 εκτάρια, όταν λόγω της θέσης τους βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης με άλλες γειτονικές εκτάσεις που συνιστούν δάσος ή δασική έκταση.

III. Οι κόμες των δασικών ειδών σε κατακόρυφη προβολή καλύπτουν τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (συγκόμωση Ο ,25) της έκτασης του εδάφους.

Τα δασικά οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τις επόμενες διακρίσεις:

α) Εάν στην ως άνω βιοκοινότητα τα δασικά είδη έχουν ευδιάκριτη κατακόρυφη δομή (ορόφους) και οι κόμες τους καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό του εδάφους (συγκόμωση μεγαλύτερη του 0,30), η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται δάσος, με την προϋπόθεση ότι η συγκόμωση του ανορόφου υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατοστά (0,15) και σε περίπτωση έλλειψης υπορόφου η συγκόμωση του ανορόφου υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατοστά (0,25).

β) Εάν στην ως άνω βιοκοινότητα η ξυλώδης βλάστηση αποτελείται από δασοπονικά είδη αείφυλλων ή φυλλοβόλων πλατύφυλλων που εμφανίζονται σε θαμνώδη μορφή, η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται δασική έκταση, εφόσον οι κόμες των ειδών αυτών καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό του εδάφους (συγκόμωση μεγαλύτερη του 0,25).

Η αλλαγή που επέρχεται με την διάταξη του κρινόμενου νομοσχεδίου είναι ότι το 25% γίνεται και πάλι 15%, όπως ήταν με τον προηγούμενο Νόμο (998/79).

Δηλαδή αν ένα ιδιωτικό ακίνητο έχει δασική κάλυψη πάνω από 15% χαρακτηρίζεται ΟΛΟΚΛΗΡΟ Δάσος!

Η διάταξη αυτή είναι καταστροφική για του ιδιοκτήτες της περιοχής μας.

Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα σχέδιο Νόμου "κομμένου και ραμμένου" στα μέτρα των "εν Αθήναις οικολογούντων". Των ανθρώπων που μας ρωτάνε "που τα βρήκατε τα κτήματα". Που δεν ξέρουν ότι οι παπούδες μας και οι πατεράδες μας φτύσανε αίμα για να επιβιώσουν καλλιεργώντας αυτά τα κτήματα, όταν κάποιοι άλλοι ζούσαν μια ανθρώπινη ζωή στην Πόλη.

Σήμερα λοιπόν, αφού κατέστρεψαν κάθε είδος χλωρίδας στην πόλη του και στις παρυφές της (Υμηττός, Λυκαβηττός κ.λ.π. ), αφού έκτισαν την Πεντέλη και την Πάρνηθα, εναγωνίως ζητούν να φτιάξουν το "περιαστικό δάσος των Αθηνών" στον Βαρνάβα και στα λοιπά χωριά της Βορειανατολικής Αττικής. Τώρα θέλουν να προστατέψουν το δάσος που σκόπιμα κάψανε. Παράλληλα βέβαια να κάνουν και την χωματερή τους. Το μόνο τους πρόβλημα είναι ότι σ΄ αυτά τα μέρη κατοικούν κάποιοι ενοχλητικοί ιθαγενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να ενστερνιστούν το "όραμά" τους για μια Βόρεια Αττική που θα είναι ταυτόχρονα η ανάσα τους και η πίσω αυλή τους.

Αυτοί οι "ιθαγενείς" δεν "ρίχνονται" πλέον με χάντρες. Αγωνίστηκαν και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για το περιβάλλον του τόπου τους, για την καλύτερη ποιότητα ζωής τους, χωρίς να δέχονται για τον τόπο τους να αποφασίζουν άλλοι.

Εμείς εδώ θα είμαστε....

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΛΥΣΗ;

Αρχαία στο ΧΥΤΑ Γραμματικού

E-mailΕκτύπωσηPDF

Την λύση στο Περιφερειακό σχεδιασμό θα την δώσουν όπως φαίνεται οι αρχαίοι Ελληνες αφού η κληρονομιά που μας άφησαν και στο Γραμματικό θα αποτρέψει την δημιουργία εκεί του ΧΥΤΑ.
Οι πρώτες εκσκαφές που ξεκίνησαν βέβαια με επεισοδιακό τρόπο συμπλοκής αστυνομικών και κατοίκων, έφεραν στην επιφάνεια κτίσματα αρχαίου πολιτισμού και βέβαια την παρέμβαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Οι πρώτες ανακοινώσεις αναφέρουν είτε τοίχος, είτε πλευρά δημόσιου κτηρίου. Οι αρχαιολόγοι όμως δεν έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο συμπέρασμα ενώ συνεχίζουν πυρετωδώς τις έρευνες.
Ισως τελικά οι αρχαίοι ημών πρόγονοι να δώσουν την λύση στο Γραμματικό αφού δεν ισχύει η φήμη που διαδόθηκε και από τα κεντρικά ΜΜΕ ότι η κ. Τίνα Μπιρμπίλη, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ανήγγειλε την κατάργηση του ΧΥΤΑ και την δημιουργία εργοστασίου καύσης. Η κα Μπιρμπίλη είπε συγκεκριμένα:
«…..Έρχομαι τώρα στο τελευταίο θέμα που αφορά στο Γραμματικό. Θα ξεκινήσω με το εξής το οποίο είναι και βαθιά μας πίστη και δέσμευσή μας: Δεν υπάρχει περίπτωση στο Γραμματικό να λειτουργήσει ΧΥΤΑ. Στο Γραμματικό, αυτό που θα κατασκευαστεί και που κατασκευάζεται, θα είναι ΧΥΤΥ, δηλαδή χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και παράλληλα θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε μέσα στους πρώτους μήνες του 2010 να έχουμε τη δυνατότητα να δημοπρατήσουμε ό,τι χρειάζεται για τη Μονάδα Επεξεργασίας όπως υπήρχε αρχικά στο σχεδιασμό, για να προχωρήσουμε τα θέματα ανακύκλωσης και αξιοποίησης των αποβλήτων.
Άρα, αυτό που θα θάβεται θα είναι υπόλειμμα και δε θα είναι απόβλητο. Σε αυτό θέλω να είμαι σαφής και κατηγορηματική.
Έχετε μια ανακοίνωση την οποία σας μοιράσαμε. Εδώ θέλω να πω το εξής: Έχουμε παραλάβει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο θέμα των απορριμμάτων. Η ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν αναφέρομαι στον τομέα της ανακύκλωσης όπου εκεί οι ευθύνες είναι συνολικά πολύ μεγάλες διαχρονικά. Αναφέρομαι όμως σε μια κατάσταση που υπήρχε και που 5 χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα.
Υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος τον οποίο ακόμη δεν έχουμε αποφύγει, να χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να προχωρήσουν τ’ αναγκαία έργα και να υποχρεωθούμε να πληρώσουμε υπέρογκα πρόστιμα, πρόστιμα που μπορεί να τινάξουν όλο το δημοσιονομικό προγραμματισμό, για το θέμα των απορριμμάτων και μόνο.
Για το λόγο αυτό θα προχωρήσουμε και στη σύσταση μιας διυπουργικής Επιτροπής για την οποία θα σας ανακοινώσουμε όλα τα βήματα αυτά την επόμενη εβδομάδα αλλά θα προχωρήσουμε τόσο για την Αττική όσο και για τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας. Γιατί το πρόβλημα της Αττικής δημιουργείται επίσης γιατί δεν υπάρχει και διαχείριση απορριμμάτων για παράδειγμα στην Πελοπόννησο. Οπότε όλα αυτά είναι ένας φαύλος κύκλος και είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Σε αυτό το πλαίσιο πρωταρχικός μας στόχος θα είναι η ανακύκλωση και θα ήθελα να πω ότι θα προχωρήσουμε σ’ ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων με μείωση, ανακύκλωση, αξιοποίηση και ταφή μόνο των υπολειμμάτων και το τονίζουμε».

ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΙΦΟΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ


Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Σε γρίφο εξελίσσεται η διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική με σημείο αιχμής τους χωροθετημένους ΧΥΤΑ σε Γραμματικό και Κερατέα.

Παρόι η δημοπράτηση του έργου τουλάχιστον στο Γραμματικό αφορά τη δημιουργία ΧΥΤΑ, η νέα υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη την περασμένη Πέμπτη δεσμεύθηκε ότι ο χώρος θα λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων).

Γεγονός που προϋποθέτει τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας

απορριμμάτων καθώς και εκτεταμένη ανακύκλωση. Διαδικασίες που απαιτούν χρόνο, κονδύλια και ταχύτατη ενημέρωση των πολιτών.

*Ωστόσο, το Γραμματικό, όπου επανεγκαταστάθηκε, συνοδεία των ΜΑΤ, ο εργολάβος την περασμένη εβδομάδα, καταγράφεται ως πιθανός χώρος υποδοχής απορριμμάτων από το μακρινό 1994. Οι πρώτες αναφορές για ΧΥΤΑ στη θέση «Μηλιές» είχαν γίνει όταν υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ήταν ο Κ. Λαλιώτης.

Ο περιφερειακός σχεδιασμός του 2001 κατέληξε στο Γραμματικό, (θέση «Μαύρο Βουνό»), την Κερατέα και τη Φυλή ως Χώρους Υγιειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και, το 2003, η τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Β. Παπανδρέου προχώρησε στην ψήφιση σχετικού νόμου.

Εκτοτε οι κάτοικοι Γραμματικού και Κερατέας με συνεχείς προσφυγές στο ΣτΕ επιδιώκουν να ακυρωθούν τα έργα, χωρίς όμως να το έχουν καταφέρει.

Ο νόμος του 2003 θεωρείται από πολλούς ειδικούς επιστήμονες απόλυτα ξεπερασμένος. Κι αυτό γιατί, όπως τονίζουν, «η Ε.Ε. θεωρεί ως βέλτιστη μορφή διαχείρισης απορριμμάτων τη μείωσή τους, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση κ.λπ.».

*Ηδη από τον περασμένο Απρίλιο η Κομισιόν είχε εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις της για την κατασκευή των ΧΥΤΑ Γραμματικού και Κερατέας, ενημερώνοντας την κυβέρνηση για αναστολή της χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής.

Στην επιστολή τους οι διευθυντές Περιφερειακής Πολιτικής και Περιβάλλοντος Ντιρκ Αχνερ και Καρλ Φάλκενμπεργκ σημείωναν ότι οι εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη και σύννομη λειτουργία των ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ -δηλαδή κέντρα ανακύκλωσης, μονάδες κομποστοποίησης, μονάδες επεξεργασίας κ.λπ.- και συνδέονται με τους όρους της κοινοτικής συγχρηματοδότησης έχουν βαλτώσει.

Επέκριναν τη μέθοδο υγιειονομικής ταφής, υπογραμμίζοντας ότι «αποτελεί τον τελευταίο στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων τρόπο διάθεσης και φαίνεται ότι δεν τυγχάνει κοινωνικής αποδοχής. Ειδικότερα στην περίπτωση της Αττικής, η υγειονομική ταφή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τρ

όπο αποτελεσματικό, μακροπρόθεσμο και βιώσιμο τις ανάγκες» και πρότειναν την έναρξη διαδικασιών για την προώθηση νέων τεχνολογιών.

*Ηχηρό «όχι» στη χωματερή του Γραμματικού, όπου προχθές βρέθηκε ένα αρχαίο τείχος και σταμάτησαν οι εργασίες, διατύπωσε η Κομισιόν και τον περασμένο μήνα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή. Ο ευρωβουλευτής, μετά την επανεγκατάσταση του αναδόχου, κάλεσε την υπουργό Περιβάλλοντος «να πείσει ότι δεν βαδίζει στα χνάρια του προκατόχου της Γ. Σουφλιά».

*Γνωμοδότηση-ράπισμα κατά των επιλογών για κατασκευή ΧΥΤΑ στο Γραμματικό έχει συντάξει ο επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος Μιχ. Δεκλερής.

Στη γνωμοδότηση εκφράζονται μια σειρά από ουσιαστικές αντιρρήσεις και αποσαφηνίζεται ρητά ότι σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98 θα έπρεπε να προηγηθεί η κατάρτιση εθνικού δικτύου διαχείρισης αποβλήτων πριν χωροθετηθεί το σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων Περι

φέρειας Αττικής.

Κατακεραυνώνει το ΣτΕ, επικρίνοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη λογική της απόφασης 1953/2007, με την οποία το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν πολίτες κατά της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) η οποία ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους του επίμαχου έργου.

*Οσο για την εισβολή δέκα διμοιριών ΜΑΤ στο Γραμματικό τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν αγανακτισμένοι:

«Ηταν μια στρατιωτικού τύπου επιχείρηση. Κανείς δεν μας ενημέρωσε για τίποτα, αν και από τη Δευτέρα οι αστυνομικές δυνάμεις στο χώρο του ΧΥΤΑ είχαν ενισχυθεί. Η πρόσφατα εκλεγμένη κυβέρνηση ευαγγελίζεται "προστασία

του πολίτη" μέσω του αρμόδιου υπουργείου, όμως εδώ είδαμε προστασία του εργολάβου και καταπάτηση κάθε έννοιας ανθρώπινων δικαιωμάτων», τονίζει οργισμένος ο Γιώργος Θανάσουλας, κάτοικος της περιοχής.

*Θέμα παραβίασης του συντάγματος θέτει ο Νίκος Μπούρμπος, νομικός σύμβουλος και γραμματέας του Κέντρου Βιωσιμότητας Γραμματικού. «Ο χαρακτήρας της έκτασης ως αναδασωτέας ή μη δεν έχει κριθεί. Εχουμε προσφύγει κατά της άρσης της αναδάσωσης ενώπιον του ΣτΕ και η υπόθεση εκκρεμεί. Το σύνταγμα επιτάσσει ότι όλες οι καμένες εκτάσεις κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες. Πώς μπήκαν σε καμένη περιοχή για την οποία δεν έχει βγει ακόμη πράξη δασάρχη για αναδάσωση; Ποιος έδωσε άδεια για να αρχίσουν εργασίες σε αναδασωτέα περιοχή;»

*Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΣΔΚΝΑ, ο χρόνος ζωής του ΧΥΤΑ Φυλής είναι 2,5 χρόνια, αν και περιβαλλοντικές οργανώσεις τον ανεβάζουν σε τουλάχιστον 5. Στο Γραμματικό και την Κερατέα προβλέπεται να πάει το 15% των απορριμμάτων. «Αυτό πρακτικά σημαίνει παράταση ζωής το πολύ ενός χρόνου για τη Φυλή, κάτι που δεν λύνει το πρόβλημα», υποστηρίζει ο Φίλιππος Κιρκίτσος, πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.

nadia@enet.gr

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΓΚΑΣ (Κ.Κ.Ε.)
ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)
ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

κ. ΚΟΥΒΕΛΗ ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ;

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

(Υπεύθυνος του Τομέα περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ τότε, Υφυπουργός Εξωτερικών σήμερα)

Δήλωση με αφορμή τα σημερινά επεισόδια στο Γραμματικό στις 7 Ιουλίου 2009 (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ν.Δ.)

Με στόχο να κρύψει την αποτυχία της, και κάτω από την πίεση του παγώματος των κοινοτικών κονδυλίων για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλλει βιαίως αποσπασματικές λύσεις με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η κατάσταση στο Γραμματικό είναι σήμερα εκτός ελέγχου, όπως ήταν και πέρσι το καλοκαίρι στη Λευκίμμη.

H πολιτική για τη διαχείριση του περιβάλλοντος που γίνεται με τα ΜΑΤ είναι αποτυχημένη. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων ως βαρίδι για τη χώρα. Άφησε να περάσουν πέντε ολόκληρα χρόνια χωρίς να αναλάβει καμία απολύτως πρωτοβουλία, ενώ είχε παραλάβει ολοκληρωμένο σχεδιασμό από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, εσπευσμένα πλέον, προσπαθεί χωρίς κοινωνική συναίνεση, αλλά με νοοτροπία καθεστωτική να ολοκληρώσει σπασμωδικά και αποσπασματικά αυτόν το σχεδιασμό.

Εάν η κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε ολοκληρωμένη διαχείριση με προτεραιότητα τη διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και Κομποστοποίηση θα μιλάγαμε σήμερα για τελική διάθεση μόνο των υπολειμμάτων και όχι για ΧΥΤΑ, και θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι ρήξεις με τις τοπικές κοινωνίες, που καταφεύγουν από την πλευρά τους σε ακραίες αντιδράσεις.

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική είναι και πολύ σοβαρή υπόθεση, και πολύ επείγουσα. Αυτό όμως δεν αποτελεί άλλοθι και τίποτα δεν δίνει άφεση στην κυβέρνηση αφού από τις άστοχες πολιτικές της έχει καταφέρει να δημιουργήσει κλίμα αντιπαλότητας μεταξύ Ανατολικής Αττικής και τη Δυτικής που σήμερα ακόμη παραμένει ο μοναδικός παραλήπτης των απορριμμάτων ολόκληρου του Νομού.

Αυτά έλεγε τότε ο κ. Κουβέλης.

Σήμερα που η Κυβέρνηση στην οποία ανήκει "επιχειρεί να επιβάλλει βιαίως αποσπασματικές λύσεις με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις." που "Σήμερα, εσπευσμένα πλέον, προσπαθεί χωρίς κοινωνική συναίνεση, αλλά με νοοτροπία καθεστωτική να ολοκληρώσει σπασμωδικά και αποσπασματικά αυτόν το σχεδιασμό.", εξακολουθεί να πιστεύει ότι "H πολιτική για τη διαχείριση του περιβάλλοντος που γίνεται με τα ΜΑΤ είναι αποτυχημένη";


Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

Νέα δεδομένα στο Γραμματικό δημιουργεί ο εντοπισμός αρχαιοτήτων στην περιοχή Μαύρο Βουνό, εκεί που σχεδιάζεται η δημιουργία ΧΥΤΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αρχαία αγροικία που χρονολογείται στα ρωμαϊκά χρόνια. Αναμένεται να γίνει ανασκαφή από τη Β' Έφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, προκειμένου να χρονολογηθούν με ακρίβεια οι συγκεκριμένες αρχαιότητες.

Στις 21/10, μετά από την εκ νέου έναρξη των επιφανειακών εκσκαφικών εργασιών στο Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού, στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού και κατά την παρακολούθηση αυτών από εντεταλμένο αρχαιολόγο της Β΄ Ε.Π.Κ.Α., βρέθηκαν αρχαία και συγκεκριμένα: Δύο κάθετοι μεταξύ τους τοίχοι (ο ένας εκ των οποίων είναι πλάτους 0.80μ.) που διαμορφώνουν χώρο κτίσματος καθώς και κεραμική της ύστερης αρχαιότητας.

Κατόπιν τούτου, στο χώρο ευρέσεως των αρχαίων διεκόπη κάθε εκσκαφική εργασία που αφορά στην κατασκευή του ως άνω έργου και διεξάγεται ανασκαφική έρευνα. Οι επιφανειακές εργασίες συνεχίζονται σε δύο μέτωπα σε αρκετή απόσταση από τις εντοπισμένες αρχαιότητες.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Κύριε Πρωθυπουργέ

Σήμερα 20 Οκτωβρίου 2009 αισθάνομαι ΘΛΙΨΗ.

Θλίψη γιατί πίστεψα κι εγώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι πολίτες αυτής της Χώρας, ότι από τις 5 του Οκτώβρη ξεκινά μια νέα εποχή στην Πατρίδα μας.

Μια εποχή που, πέρα από όλα τα άλλα, θα φέρει αλλαγή και στον τρόπο λειτουργίας του Κράτους.

Το αυταρχικό, αντιδραστικό και ασύδοτο Κράτος θα πάψει να υπάρχει.

Και στην θέση του θα υπάρχει ένα Κράτος που θα σέβεται τους πολίτες του, θα διαβουλεύεται μαζί τους, ιδιαίτερα για τις αποφάσεις που τους αφορούν, θα λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις τους.

Και αντί γι΄ αυτό είδα μία από τα ίδια.

Είδα τα ΜΑΤ να με χτυπούν για να επιβάλλουν την θέληση των εργολαβικών συμφερόντων.

Είδα την εν κρυπτώ επιχείρηση επιβολής αποφάσεων της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Είδα την παντελή απουσία διαλόγου.

Είδα την αγνόηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Κυβέρνησή σας επιχειρεί να επιβάλλει λύσεις στην διαχείριση των απορριμμάτων που έρχονται σε αντίθεση τόσο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τις δικές σας θέσεις περί «πράσινης ανάπτυξης».

Και θέλει να τις επιβάλλει με την βία.

Κύριε Πρωθυπουργέ

Επειδή δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτό είναι το μοντέλο διοίκησης που έχετε επιλέξει, κάνω έκκληση στην ευαισθησία σας, που θεωρώ ότι υπάρχει.

Σας ζητώ να δώσετε εντολή να αποσυρθούν τα μηχανήματα του εργολάβου από το «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. Και να ξεκινήσει ένας διάλογος για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής.

Μην αφήνετε κομπλεξικούς και μνησίκακους να διασύρουν εσάς και την Κυβέρνησή σας.

Πάρτε την πρωτοβουλία τώρα.

Με εκτίμηση

ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Βαρνάβα

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΑΣ ΜΙΛΑ...

Το χθεσινό πρωινό ξύπνημα για μας τους νέους του Γραμματικού, ακούγοντας τον ήχο των καμπανών, που σήμαινε ότι το χωριό βρισκόταν σε έκτακτη ανάγκη, ήταν ο φόβος πως υπήρχε περίπτωση να ζήσουμε όλες εκείνες τις τραγικές στιγμές που βιώσαμε στις 7 Ιουλίου 2009...
Κανένα βίντεο, καμία φωτογραφία δεν μπορεί να αγγίξει στο απόλυτο όλες εκείνες τις χουντικές ενέργειες που έγιναν στον τόπο μας.
Τα συναισθήματά μας, όλα όσα θέλουμε να εκφράσουμε εμείς οι νέοι, που στο μυαλό μας δεν υπάρχουν πολιτικοκομματικά συμφέροντα, είναι μια τραγική ειρωνεία της κοινωνίας.
Κάθε φορά που επιχειρούμε να ακουστούμε υπάρχει η αδιάφορη εκείνη θέση όλων αυτών των παραπληροφορημένων...
Τώρα όμως θα μας ακούσετε!
Έχουμε πει πολλές φορές και προσπαθούμε να ενημερώσουμε πως το θέμα δεν αφορά μόνο το Γραμματικό, αλλά όλη την Βορειοανατολική Αττική. Η συχνή απάντηση ήταν πως το έργο είχει αποφασισθεί και κανείς δεν μπορεί να αλλάξει αυτήν την απόφαση.
Αυτή η άποψη είναι προσβλητική.
Πάντα από το παρελθόν και από τα δεδομένα της ελευθερίας, ξέρουμε πως Δημοκρατία είναι η άποψη των πολλών κι όταν γίνομαι οι πολλοί τότε θα επικρατήσουμε
Καλούμε όλους τους νέους να ευαισθητοποιηθούν και να στηρίξουν τον αγώνα μας
Κανείς να μην γίνει υποχείριο των "μεγάλων".
ΕΜΕΙΣ ΖΗΣΑΜΕ, ΕΜΕΙΣ ΠΟΝΕΣΑΜΕ, ΕΜΕΙΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ!
Η ρεαλιστικότητα των νέων είναι αναμφισβήτητη, γιατί εμείς δεν εξυπηρετούμε κανένα συμφέρον και η άποψή μας είναι αντικειμενική
Ακούστε μας... κάτι έχουμε να σας πούμε.
21-10-2009
ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Πλατεία του Γραμματικού Λαϊκή Συνέλευση, μετά την νέα εισβολή των ΜΑΤ και των εργολάβων στο Γραμματικό.
Ο κόσμος πολύς, η απογοήτευση και ταυτόχρονα η αγωνιστικότητα μεγάλη. Στην συγκέντρωση συμμετείχαν κάτοικοι από το Γραμματικό, τον Μαραθώνα, τον Βαρνάβα και την Ν. Μάκρη
Κεντρικός ομιλητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΗΣ, ο οποίος ανέλυσε το ιστορικό των τελευταίων ημερών, ενημέρωσε τους πολίτες για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τους διαβεβαίωσε ότι Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ, με όλες τις μορφές του.
Μίλησαν ακόμη οι:
ΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Περιφέρειας Αττικής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ Βουλευτής Κ.Κ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΓΑΡΗΣ Δήμαρχος Μαραθώνα
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Πρόεδρος Βαρνάβα
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Επικεφαλής Νομαρχιακής Παράταξης ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νομαρχιακός Σύμβουλος ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ πρώην Πρόεδρος Γραμματικού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ πρώην Πρόεδρος Βαρνάβα
Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία μιας κοπελιάς, η οποία εκφράζοντας το σύνολο των νέων του Γραμματικού ζήτησε αγώνα, χωρίς κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις, για το μέλλον του τόπου στο οποίο θα ζήσουν οι νέοι άνθρωποι (όλη η ομιλία εδώ).
Παρ΄ ότι οι συγκεντρωμένοι ήθελαν να πραγματοποιηθεί πορεία στον χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων (και των ΜΑΤ), η οργανωτική επιτροπή έκρινε ότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί πορεία υπό αυτές τις συνθήκες και ότι θα οργανωθεί μία μεγάλη πορεία τις επόμενες ημέρες για να αναδειχθεί η κοινωνική αντίδραση, με μεγάλη μαζικότητα και σχέδιο δράσης.
Αυτό που έγινε φανερό από την συγκέντρωση αυτή είναι ότι οι κάτοικοι της περιοχής δεν πρόκειται να υποχωρήσουν στον δίκαιο αγώνα τους. Δεν τους φοβίζουν τα ΜΑΤ ότι χρώμα και να έχουν (μπλε χθες, πράσινο σήμερα).
Ας το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη οι νέοι Κυβερνώντες, οι οποίοι έσπευσαν να δώσουν την έγκριση στον εργολάβο να συνεχίσει τα έργα με την στήριξη των ΜΑΤ, πριν ακόμη περάσουν 15 μέρες από την εκλογή τους.

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μετά την απόφαση του Διαδημοτικού Συντονιστικού Οργάνου, αντιπροσωπία του επισκέφθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση, προκειμένου να συζητήσει μαζί του τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του ΧΥΤΑ Γραμματικού.
Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι:
ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Πρόεδρος Κοινότητας Γραμματικού
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Βαρνάβα
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος Ν. Μάκρης
μαζί με τους βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής:
ΒΡΕΤΤΟ ΝΤΙΝΟ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΒΟΡΙΔΗ ΜΑΚΗ (ΛΑ.Ο.Σ.)
ΛΕΒΕΝΤΗ ΘΑΝΑΣΗ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)
Ο Υπουργός δέχθηκε σε σύντομη ακρόαση την αντιπροσωπεία, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών του.
Στην συζήτηση που επακολούθησε ο Υπουργός κατέστησε σαφές ότι ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Τα μόνο θέματα που είναι προς συζήτηση είναι η δημιουργία ΧΥΤΥ ή και εργοστασίου.
Για την επέμβαση των ΜΑΤ είπε ότι "αυτά έγιναν από τις Υπηρεσίες" χωρίς εντολή δική του ή άλλου.
Οι παράγοντες της Αυτοδιοίκησης και οι Βουλευτές του έθεσαν τα ουσιαστικά και τυπικά προβλήματα αυτού του σχεδιασμού, χωρίς να πάρουν -επί αυτών - καμία απάντηση.
τελειώνοντας είπε ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση και με την Υπουργό Περιβάλλοντος κατά την οποία θα συζητηθούν τα σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων ζητήματα.

**********************************
ΑΠΟΨΗ:
Είναι πλέον σαφές ότι η νέα Κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό που είχε καταστήσει Νόμο η προηγούμενη Κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ο Υπουργός φάνηκε να μην γνωρίζει την ουσία του σχεδιασμού, αλλά να καλύπτεται πίσω από το γεγονός ότι είναι μια εν εξελίξει διαδικασία.
Όσον αφορά την νέα εισβολή στο Γραμματικό προσπάθησε να καλύψει τους πρωτεργάτες της.
Θεωρούμε ότι οι Κυβερνητικοί παράγοντες πιστεύουν ότι με νωπή την ευρεία λαϊκή εντολή μπορούν να προχωρήσουν σε σκληρές αποφάσεις χωρίς ιδιαίτερο πολιτικό κόστος και γι΄ αυτό κινήθηκαν τώρα.
Ουσιαστικά μόνο ο ανυποχώρητος λαϊκός αγώνας μπορεί να αποτρέψει το έγκλημα, σε συνδυασμό με τις νομικές ενέργειες.
Τώρα - περισσότερο από κάθε άλλη φορά - είναι απαραίτητη η ενότητα και ο συντονισμός.
Τώρα είναι η ώρα της δυναμικής απάντησης στα σχέδια των εργολάβων και όποιων διαπλέκονται μαζί τους.
Δεν πρέπει να χάσουμε το κουράγιο μας και την πίστη στον αγώνα.
Ξέρουμε οι μέρες που έρχομαι είναι δύσκολες, αλλά, αν είμαστε αποφασισμένοι θα νικήσουμε.

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

ΝΕΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απόψε Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 συνεδρίασε η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, μετά την εισβολή και κατοχή των ΜΑΤ και του εργολάβου και εξέδωσε το πιο κάτω Δελτίο Τύπου:
Την συνέχιση των έργων κατασκευής ΧΥΤΑ στο Γραμματικό με περίσσεια σπουδή και με την συνδρομή των ΜΑΤ επιχειρεί η νέα Κυβέρνηση.
Παρά τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατάργηση των ΧΥΤΑ και επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού και παρά τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν χρωστάει σε κανέναν, δυστυχώς χωρίς κανένα διάλογο ως όφειλε να κάνει η νέα Κυβέρνηση και χωρίς καμία δημοκρατική ευαισθησία, αυταρχικά και ετσιθελικά συνεχίζει το περιβαλλοντικό έγκλημα της κατασκευής ΧΥΤΑ στο Γραμματικό που εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα και τους εργολάβους.
Το διαδημοτικό - συντονιστικό όργανο Γραμματικού, Μαραθώνα, Ν. Μάκρης και Βαρνάβα και οι 20.000 κάτοικοι των περιοχών δηλώνουν ότι θα αντισταθούν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο για την ματαίωση των διαδικασιών.
Καλεί την Κυβέρνηση να σταματήσει κάθε ενέργεια συνέχισης έργων και να πραγματοποιήσει μια ευρεία σύσκεψη που είναι καθήκον της, σύμφωνα με την πολιτική εξαγγέλλει για εξαντλητικούς διαλόγους χωρίς χρήση βίας, προκειμένου να εξευρεθεί λύση περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά αποδεκτή.

Ο "ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ" ΔΕΝ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ! (2)


Το έγκλημα συνεχίζεται.
Η νέα Κυβέρνηση έκρινε ότι ανάμεσα στα πολλά που θα έκανε τις 100 πρώτες ημέρες ήταν και η "τακτοποίηση" του εργολάβου στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.
Και η μεθοδολογία; Ίδια και απαράλλαχτη με τους προηγούμενους
Χαράματα, σαν τους κλέφτες, με τεράστιες δυνάμεις των ΜΑΤ (ιδιωτική σεκιούριτι του εργολάβου) συνόδευσαν τα μηχανήματα του εργολάβου να εγκατασταθούν και
πάλι στον χώρο.
Κι ας μιλούσαν για "ανοιχτές διαδικασίες", για "διάλογο", για "νέα ήθη".
ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ. Απλά τα "μπλε" ΜΑΤ αντικαταστάθηκαν από τα "πράσινα" ΜΑΤ.
Ειλικρινά δεν περιμέναμε να διαψευσθούν τόσο γρήγορα οι προσδοκίες για μια διαφορετική διακυβέρνηση
Δεν περιμέναμε τόσο γρήγορα να δείξουν οι νέοι κυβερνώντες το αποκρουστικό πρόσωπο του Κράτους. Του Κράτους δυνάστη, του Κράτους των μηχανισμών, του Κράτους που θεωρεί τους πολίτες του "ιθαγενείς", χωρίς δικαιώματα, χωρίς προσωπικότητα.
Κάνουν, όμως, ένα "μικρό" λάθος.
Οι "ιθαγενείς" ξύπνησαν. Το παραμύθι τελείωσε.
Θα βρουν μπροστά τους συνειδητοποιημένους πολίτες. Πολίτες που μπορεί να έχουν πολιτική θέση και άποψη, αλλά δεν ξεπουλάνε τον τόπο τους στο όνομα καμιάς "ιδεολογίας".
Ας αναλογισθούν οι κυβερνώντες αν αυτό είναι το "όραμά" τους. Αν αυτή είναι η "νέα διακυβέρνηση". Αν αυτό σημαίνει γι΄ αυτούς "διάλογος".
Για μας Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. Με την ίδια ένταση, το ίδιο πάθος, την ίδια αποφασιστικότητα.


Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Προς: κ. Γεώργιο Παπανδρέου
Πρόεδρο Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

Η συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο της Περιφέρειας Αττικής μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί πιστεύουμε ότι είναι η αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς των τοπικών κοινωνιών προς όφελος της πρωτεύουσας και του Ελληνικού κράτους, αλλά και συγχρόνως η παραδοχή των μεγάλων προβλημάτων που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε καθημερινά στην περιοχή μας.

Όπως γνωρίζετε η Ανατολική Αττική φιλοξενεί βιομηχανίες, εργοστασιακές μονάδες, λατομικές επιχειρήσεις, εμπορικά και επιβατικά λιμάνια, το διεθνές αεροδρόμιο, το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας μας και άλλες ρυπαίνουσες και οχλούσες δραστηριότητες, που όλες μαζί στηρίζουν την πρωτεύουσά μας και φυσικά όλη τη χώρα.
Η κοινωνία της Κερατέας έχει και αυτή επιτρέψει με περίσσια ανοχή την λειτουργία με συνεχείς επεκτάσεις του μεγαλύτερου σταθμού παραγωγής ενέργειας της χώρας τον ΑΗΣ-ΔΕΗ Κερατέας- Λαυρίου,(όπως επίσημα ονομάζεται πλέον αφού το 87,5 % της έκτασης του ανήκει διοικητικά στο Δήμο μας).

Τα τελευταία 14 χρόνια η κοινωνία της Κερατέας δίνει σύσσωμη αγώνα για να αποτραπεί η δημιουργία ΧΥΤΑ στον κηρυγμένο με δύο ΦΕΚ αρχαιολογικό χώρο του Οβριόκαστρου Κερατέας. Το 2003 ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων με ελλιπή και κυρίως παραπλανητικά στοιχεία ο Περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος αμφισβητείται έντονα από επιστημονικούς κύκλους και πολιτικά πρόσωπα με πιο έντονους εκφραστές τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ της Περιφέρειας Αττικής, πλην ενός.
Παρ’ όλα αυτά στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δηλώνετε ότι θα προχωρήσετε στην ολοκλήρωση του υφιστάμενου σχεδιασμού, αξιοποιώντας ταυτόχρονα σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης απορριμμάτων και τη μετάβαση από ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ σε ορίζοντα πενταετίας.


Το ερώτημα είναι το εξής:

Γνωρίζοντας πλέον την ανεπάρκεια του Περιφερειακού σχεδιασμού στο σύνολό του και ειδικότερα τα κριτήρια αποκλεισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία όχι μόνο ΧΥΤΑ αλλά οποιασδήποτε δραστηριότητας, όπως υπαγορεύει και ο αρχαιολογικός νόμος, στο Οβριόκαστρο Κερατέας, θα εμμείνετε σε ότι αφορά την Κερατέα στην ολοκλήρωση του;
Το 2003 δυστυχώς ο τότε Υπουργός Πολιτισμού κ. Ε. Βενιζέλος παρανόμως παρέκαμψε το Κ.Α.Σ. και υπέγραψε να προχωρήσει το έργο. Μόλις πριν δύο μήνες (30/07/2009) ο νυν Υπουργός Πολιτισμού Α. Σαμαράς έπραξε ομοίως, παρανομώντας και αυτός κατάφωρα.
Είναι απορίας άξιον πως είναι δυνατόν μια έκταση 540 στρεμμάτων που προορίζεται για Χ.Υ.Τ.Α. στον Αρχαιολογικό χώρο Οβριόκαστρο να μην ελέγχεται όπως ο νόμος απαιτεί από το ΚΑΣ, ενώ μια έκταση 8 στρεμμάτων ιδιώτη στο ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας (τα στοιχεία στη διάθεση σας) να εγκρίνεται από το ΚΑΣ. Αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά εξοργίζουν τους πολίτες που παρακολουθούν άναυδοι τις αυθαιρεσίες και αδικίες της πολιτείας.

Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι για το λόγο αυτό, είναι σε εξέλιξη αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα «για παράνομη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α. σε αρχαιολογικό χώρο», ύστερα και από την έκδοση σχετικού βιβλίου του Δήμου μας και της Νομαρχίας Αν. Αττικής για το Οβριόκαστρο που σας έχουμε αποστείλει.

Ερωτούμε επομένως, εσείς προσωπικά και το ΠΑ.Σ.Ο.Κ. συμφωνείτε με αυτές τις ενέργειες και τι θα κάνετε εφόσον αναλάβετε την διακυβέρνηση της χώρας;
Σας επισημαίνουμε ότι στο παρελθόν σε συνάντηση την οποία εσείς ζητήσατε, κατέθεσα όλα τα στοιχεία για τον αρχαιολογικό χώρο στον κ. Τ. Χυτήρη και είμαι βέβαιος ότι σας ενημέρωσε, για τα συντριπτικά επιχειρήματά μας, όπως και την εξαπάτηση που έγινε.
Το ίδιο έγινε πρόσφατα με τον κ. Σπύρο Κουβέλη.

Στον τηλεοπτικό διάλογο με τον κ. Καραμανλή στις 22/09/2009 αναφερθήκατε στη διαχείριση των απορριμμάτων και τον κίνδυνο σε δύο χρόνια η Αττική να μην μπορεί να τα διαχειριστεί.

Δυστυχώς κάποιοι επιτήδειοι σας έχουν παραπληροφορήσει διότι η αλήθεια είναι ότι ο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής μπορεί να δέχεται τα απορρίμματα της Αττικής για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον χρόνια ακόμα. Χρόνος υπεραρκετός ώστε να ολοκληρωθεί ένας ορθολογικός και σύγχρονος σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Συμφωνούμε απόλυτα ότι η Δυτική Αττική δεν μπορεί να είναι ο σκουπιδότοπος της Αττικής. Επιτέλους οι μεγάλοι παραγωγοί απορριμμάτων η Αθήνα και ο Πειραιάς θα πρέπει άμεσα να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ακόμη θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι πέρα από κάθε λογική και δικαιολογία το στέλεχος του ΠΑ.Σ.Ο.Κ. κ. Μ. Κυριακίδης πρώην Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής έχει τεράστια ευθύνη για το θέμα. Είναι ο άνθρωπος που γνώριζε τα πάντα εκ των προτέρων για την χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α. σε αρχαιολογικό χώρο και μάλιστα έχει προχωρήσει σε αγωγή εναντίον μου ως Δημάρχου η οποία θα εκδικαστεί στις 15 Οκτωβρίου του 2009. Ζητάμε να εξετάσετε την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά και να την καταδικάσετε όπως άλλωστε έχετε αποδείξει σε ανάλογες περιπτώσεις.

Μέχρι τώρα η πόλη μας εξαιτίας του δίκαιου αγώνα της βρισκόταν υπό καθεστώς ομηρίας και τρομοκρατίας από την πολιτεία, αναμένοντας την έλευση των ΜΑΤ όπως έχει συμβεί στο Γραμματικό και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η Νέα Δημοκρατία μας είχε αποκλείσει από χρηματοδοτήσεις και το διάλογο εκβιάζοντάς μας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις σας για δικαίωμα στην ισονομία, στη δικαιοσύνη και τη διαβούλευση θα γίνουν πράξη πάνω στο δικό μας ζήτημα, και δεν θα κάνετε το λάθος να διαπράξετε τα ίδια…

Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο που κανείς δεν έχει δεχτεί έως σήμερα.

Να είστε βέβαιος ότι θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι όξυνσης του προβλήματος.

Σας καλούμε να πάρετε θέση στα ζητήματα που σας θέτουμε και αν είναι δυνατόν ως υποψήφιος στην ιερή γη της Αττικής να επισκεφθείτε οποιαδήποτε στιγμή πριν τις εκλογές το Δήμο μας και να σας ξεναγήσουμε στον αρχαιολογικό χώρο του Οβριόκαστρου.


Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Κερατέας


Σταύρος Ιατρού

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

ΚΥΡΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

Δημοσιεύθηκε στο www.i-live.gr:

Αποχή από τις κάλπες αποφάσισε το Γραμματικό με φόντο τον ΧΥΤΑ

Σεπτεμβρίου 29, 2009

Ειδήσεις Ελλάδα:

news-grammatiko-residents-deny-votingΚαθολική αποχή από τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου αποφάσισε η κοινότητα Γραμματικού, στο πλαίσιο λαϊκής συνέλευσης την Τρίτη με θέμα την κατασκευή του ΧΥΤΑ.

Στη λαϊκή συνέλευση συμμετείχαν τουλάχιστον 1.000 κάτοικοι του Γραμματικού και πολλοί από τους δημότες που συνολικά φτάνουν τους 3.000.

Οι κάτοικοι του Γραμματικού έλαβαν την απόφαση αυτή προκειμένου να «τιμωρήσουν» τα δύο κόμματα εξουσίας που ψήφισαν υπέρ της δημιουργίας ΧΥΤΑ στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας το Βήμα, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για «εμπαιγμό» από τα δυο μεγάλα κόμματα διευκρινίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε με ΜΑΤ να υλοποιήσει τη δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή, ενώ το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τον σχετικό νόμο το 2003.

Εκτός αυτού, με αυτόν τον τρόπο η κοινότητα Γραμματικού εκφράζει και την απογοήτευσή της για τα τραγικά λάθη που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου, η οποία πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Μιλώντας στο Σκαϊ ο Βασίλης Οικονόμου, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Αττικής, χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση των κατοίκων να απέχουν από τις εκλογές.

Παράλληλα επισήμανε ότι αν το ΠΑΣΟΚ νικήσει κατά την εκλογική αναμέτρηση, η νέα κυβέρνηση θα ξεκινήσει συζητήσεις με κατοίκους και τοπικούς φορείς του Γραμματικού προκειμένου να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιτάχθηκε στην κατασκευή ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή.

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η τήρηση των προϋποθέσεων στην περιοχή δεν είναι ικανοποιητική, επισημαίνοντας ότι η μέθοδος υγειονομικής ταφής αποτελεί τον τελευταίο, στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων, τρόπο διάθεσης και δεν τυγχάνει κοινωνικής αποδοχής.

*************

Κύριε Οικονόμου
Εκτιμούμε την προσπάθειά σας, αλλά δεν θα πάρουμε.
Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι του Γραμματικού, για "να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση".
Οι κάτοικοι του Γραμματικού και της ευρύτερης περιοχής ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΝΕ ΚΑΜΙΑ "ΛΥΣΗ" ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ.
Καλό θα είναι η νέα κυβέρνηση να συζητήσει και με τους κατοίκους του Πολυδενδρίου μια "κοινά αποδεκτή λύση" και με τους κατοίκους των Αθηνών και με τόσους άλλους κατοίκους.
Με λίγα λόγια η "θέση" σας σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων δικαιώνει την επιλογή των πολιτών του Γραμματικού, αφού θεωρείτε το Γραμματικό σαν χώρο διαχείρισης και απλά ψάχνετε την "κοινά αποδεκτή λύση".
Εμείς λέμε για μια ακόμη φορά:
* ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
* ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ (ΟΥΤΕ ΧΥΤΑ, ΟΥΤΕ ΧΥΤΥ, ΟΥΤΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ).
* ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
* ΑΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΟΤΕ ΝΕΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Μόνο πάνω σε αυτή την βάση συζητάμε.
Αλλοιώς...
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΟ TVXS.GR . ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί διαδυκτιακή συζήτηση με τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο tvxs.gr.
Από την μεριά μας υπεβλήθη το παρακάτω ερώτημα:
Κύριε Πρόεδρε
Τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής;
Ιδιαίτερα μετά:
Την καταστροφική πυρκαγιά που κατέστρεψε το περιβάλλον του Γραμματικού
Την απάντηση της Κομισιόν στον ευρωβουλευτή κ. Χουντή ότι ο ΧΥΤΑ που κατασκευάζεται στο Γραμματικό δεν είναι νόμιμος.
Την κοινωνική αντίδραση της περιοχής.
Την αναγκαιότητα επιλογής νέων τεχνολογιών εντός των πόλεων, ή εντος βιομηχανικών περιοχών.
Για να επιλεγεί χρειάζεται και η δική σου ψήφος.
Στήριξε το ερώτημα.
Διαδικασία:
Μπαίνεις στο tvxs.gr εδώ και κάνετε κλικ στο σήμα με το θαυμαστικό, επιλέγετε "πράσινη σημαία" και "αποστολή αναφοράς".