-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερίδα με θέμα «Για μια βιώσιμη, οικονομική και φιλική στο περιβάλλον, διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής» διοργανώνει η ΠΟΕ ΟΤΑ την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 στις 10.00 το πρωί στο Ξενοδοχείο «ATHENS IMPERIAL» (Πλατεία Καραΐσκάκη - Αθήνα), με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.).
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η  Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποφάσισε την πραγματοποίηση της ημερίδας, σε υλοποίηση προηγούμενης απόφασής της για την ανάπτυξη ενός κοινού μετώπου πάλης των εργαζομένων αλλά και όλων των κοινωνικοπολιτικών φορέων, οικολογικών οργανώσεων και κινημάτων πολιτών, για την υπεράσπιση του Δημοσίου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων αλλά και για να εκφράσουν οι εργαζόμενοι την αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη προσπάθεια της κυβέρνησης και του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την πλήρη ιδιωτικοποίηση τους, 
Στην ημερίδα θα προσκληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πολιτικών κομμάτων, οικολογικών κινήσεων, επιστημονικών φορέων αλλά και τοπικών φορέων του Νομού Αττικής.
Η ΠΟΕ ΟΤΑ σημειώνει ότι η  ημερίδα αυτή είναι η συνέχεια των παρεμβάσεων που κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μην παραδοθούν στις άγριες διαθέσεις των εργολάβων η διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων όχι μόνο στην Αττική αλλά σε ολόκληρη την χώρα. Για να γίνει τελικά αποδεκτή η συνολική πρότασή της, για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων που δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες, θα προστατεύει το περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία και δεν θα προκαλέσει «στρατιές» απολυμένων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελος μόνο των ιδιωτικών συμφερόντων.
ΠΗΓΗ: myOTA

ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ. Η κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΔΑΜΑΣΚΟ. Η κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ.

Πριν από λίγα λεπτά λάβαμε ένα email από την κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, το οποίο αποτελεί απάντηση σε σχετική επιστολή του κ. Δημήτρη Δαμάσκου (βλέπε ΕΔΩ) και αφορά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι  Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, στο έργο του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.
Πριν παραθέσουμε το κείμενο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Δαμάσκο για τις ουσιαστικές παρεμβάσεις του στο ζήτημα και να συγχαρούμε την κ. Καραβασίλη, γιατί - ανεξαρτήτως αποτελέσματος - την τιμά το γεγονός ότι υπηρετεί με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια την θέση της.

Αγαπητέ κύριε Δαμάσκο,

Σε συνέχεια της αλληλογραφίας μας για το θέμα, και το από 28.02.2011 ηλεκτρονικό μου μήνυμα προς τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, έλαβα μέσα σε λίγες μόνο ώρες το με α.π 492/28.02.2011 έγγραφο της ΕΥΕΠ, προς την ΔΕΚΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπου περιγράφονται οι βασικές διαπιστώσεις των Επιθεωρητών, σε συνέχεια των από 21.10.2010 και 04.02.2011 αυτοψιών στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού, όπου ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
-   μερική διαμόρφωση και στεγάνωση των κυττάρων
-   κατασκευή του φέροντος οργανισμού της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
-  ύπαρξη δύο ρεμάτων, που διέρχονται μέσα από το χώρο του ΧΥΤΑ, τα οποία μετά την συνένωσή τους, καταλήγουν στο Ν. Ευβοϊκό Κόλπο, πλησίον των παραλιών του Μικρού και Μεγάλου Σεσίου
-  μεγάλος όγκος των υλικών εκσκαφής είχε αποτεθεί στα πρανή της όχθης του ρέματος
- σημαντικός όγκος αυτών είχε παρασυρθεί από τα όμβρια ύδατα και είχε καταλήξει εντός της κοίτης, ιδιαίτερα στο σημείο που κατασκευάζεται η Μονάδα Επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων
- η Μονάδα Επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων κατασκευάζεται στο σημείο της κοίτης που έχει κατασκευαστεί το υδραυλικό έργο
- πέριξ και ανάντη του υδραυλικού έργου διαπιστώθηκε επέμβαση στην κοίτη, πιθανόν από σκαπτικό μηχάνημα, διαμόρφωση και διαπλάτυνση της κοίτης με ταυτόχρονη εκρίζωση ή/και κοπή δένδρων
- τα παρασυρόμενα υλικά εκσκαφής είχαν πληρώσει μικρό φράγμα ανάσχεσης κατάντη του ΧΥΤΑ και είχαν καταλήξει μέσω του ρέματος στη θαλάσσια περιοχή του Σεσίου Γραμματικού, γεγονός εμφανές από το αιώρημα λάσπης καφέ χρώματος που υπήρχε στο παραλίες της ευρύτερης περιοχής.

Στη συνέχεια η ΕΥΕΠ θέτει τα παρακάτω ερωτήματα προς την αρμόδια Υπηρεσία :

Α. Σχετικά με τα δύο ρέματα που διατρέχουν τον χώρο εκτέλεσης των έργων: 

1.  Εάν έχουν γίνει οριοθετήσεις των δύο ρεμάτων που διαπιστώθηκε ότι διέρχονται μέσα από το χώρο του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3010/2002, καθώς και εάν έχουν τηρηθεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κτιριοδομικού κανονισμού περί δόμησης κοντά σε ρέματα (αποστάσεις κ.α.). Ειδικότερα, εάν έχουν εφαρμοστεί τα ανωτέρω για τα δύο ρέματα από τα οποία το πρώτο διέρχεται μέσα από τα υπό διαμόρφωση κύτταρα, πλησίον της θέσης αρχαιολογικών ανασκαφών και συνενώνεται με το δεύτερο που διέρχεται από τα όρια των κυττάρων βορειοδυτικά του ΧΥΤΑ, δίπλα στην υπό κατασκευή μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

2.  Εάν είχαν συνταχθεί και εγκριθεί μελέτες για την προστασία των ρεμάτων και εάν έχουν ληφθεί τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας και ποια είναι αυτά.
3.  Εάν στις συνταχθείσες και εγκριθείσες μελέτες είχε γίνει εκτίμηση της προβλεπόμενης και διαπιστωθείσας επιβάρυνσης της θαλάσσιας περιοχής εκβολής του παρακείμενου, στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, ρέματος, καθώς και στην μεγάλη και μικρή παραλία Σεσίου, λόγω της παράσυρσης των υλικών εκχωμάτωσης του ΧΥΤΑ τα οποία είχαν αποτεθεί στα πρανή και έχουν παρασυρθεί στο ρέμα.
4. Τι προβλέπεται για την προστασία του δευτέρου ρέματος από τα παρασυρόμενα και μεταφερόμενα στην κοίτη του προϊόντα εκσκαφής, όπως φαίνεται στο ακόλουθο φωτογραφικό υλικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι τεχνικό έργο (μικρό φράγμα) που είχε κατασκευαστεί στο ρέμα, στα κατάντη του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, προκειμένου να προστατευτούν από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα οι κατάντη περιοχές, δεν επιτελεί πλέον το έργο του δεδομένου ότι έχει πληρωθεί από φερτά υλικά που προέρχονται από τις εκσκαφές του ΧΥΤΑ.
 5. Εάν η διαπιστωθείσα επέμβαση στην κοίτη του ρέματος  με σκαπτικά μηχανήματα (διαπλάτυνση κοίτης, πτώση & εκρίζωση δένδρων πέριξ και ανάντη της κατασκευής υδραυλικού έργου (αγωγός ομβρίων), έγινε κατόπιν μελέτης και σχετικής έγκρισης.

Β. Σχετικά με την έκδοση οικοδομικών και λοιπών αδειών για την κατασκευή υποστηρικτικών έργων:  
 Εάν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες, από το Γ.Ο.Κ., οικοδομικές άδειες ή άδειες για την πραγματοποίηση εκσκαφών κατά τη φάση κατασκευής του έργου και ειδικότερα οι άδειες για:
1. Την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΑ.
2. Τα υδραυλικά έργα που πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ΧΥΤΑ.
3. Τα λοιπά υποστηρικτικά έργα, 
δεδομένου ότι φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και όχι κάποιος ΟΤΑ.

Γ. Σχετικά με τους δανειοθαλάμους απόληψης υλικών:
Εάν έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικά, ως συνοδά έργα του ΧΥΤΑ οι δανειοθαλάμοι σε Άγιο Στέφανο και Μαραθώνα, από τους οποίους γίνεται απόληψη υλικού για την κατασκευή της αργιλικής στεγάνωσης του ΧΥΤΑ.

Δ. Σχετικά με την κατασκευή υδραυλικού έργου:

Βάσει ποιας τεχνικής μελέτης και έγκρισης πραγματοποιήθηκε η κατασκευή του υδραυλικού έργου εντός της κοίτης του ρέματος και ποια η σκοπιμότητά του.

 Ε. Εργαστηριακά αποτελέσματα για τον έλεγχο στεγάνωσης του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ:
Εάν έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι δοκιμές και ποια τα αποτελέσματά τους. Ειδικότερα, παρακαλούμε να αποσταλούν αντίγραφα παραστατικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων ελέγχου του βαθμού στεγάνωσης που αναφέρεται στην ΜΠΕ, την ΑΕΠΟ και την 114218/97 ΚΥΑ, και γενικότερα όλα τα υφιστάμενα παραστατικά που αφορούν στην εξέταση των ορισθέντων στην παράγραφο 5 της 114218/97 ΚΥΑ σε συνδυασμό με τα ορισθέντα στην ΑΕΠΟ και να διευκρινιστούν κατά προτεραιότητα τα παρακάτω:
1. Εάν ο φυσικός σχηματισμός και ο γεωλογικός φραγμός (πάχους 0,60 μ) αντιστοιχούν σε αργιλική στρώση 1μ και υδατοπερατότητα μικρότερη (<) 10-9 m/sec (K).
2. Εάν ο τεχνικός γεωλογικός φραγμός αποτελείται από αργιλική στρώση 0,60 μ. Σε περίπτωση που αποτελείται από άλλο υλικό (πχ μπετονίτης ή άλλο) εάν έχει διερευνηθεί η υδατοπερατότητά του. κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5.2.2 της 114218/97 σχετικής ΚΥΑ.
3. Εάν έχει εξακριβωθεί ο βαθμός συμπίεσης της επιφάνειας εξομάλυνσης (δηλαδή προ της τοποθέτησης του τεχνικού γεωλογικού φραγμού) κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5.2.1.
4. Η υδραυλική επάρκεια των υλικών στεγάνωσης.
5. Η πυκνότητα κατά Proctor των υλικών στεγάνωσης.
6. Εάν η επιφάνεια του γεωλογικού φραγμού είναι ομοιογενής, λεία, ομοιόμορφη και δεν έχει κόκκους άνω των 10 mm.
7. Εάν η γεωμεμβράνη (συνθετική στεγανωτική στρώση) που τοποθετείται πάνω από τον τεχνητό γεωλογικό φραγμό είναι από πλαστικό HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο)  και εάν έχει πάχος 2 mm.
8. Εάν ο συντελεστής ασφάλειας έναντι ολίσθησης στις τάφρους αγκύρωσης είναι Σ.Α.=1,5 (σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Όρο 4.5.1.).
9. Εάν η προαναφερθείσα γεωμεμβράνη καλύπτεται από γεωύφασμα P.P (πολυπροπυλένιο), βάρους τουλάχιστον 600 gr/m2 και έχει αντοχή σε εφελκυσμό.
10.  Εάν πάνω από το γεωύφασμα έχει τοποθετηθεί στρώση πάχους μεγαλύτερη (>) 10 εκ. από λεπτόκοκκο υλικό κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης το οποίο δεν είναι ασβεστολιθική άμμος, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5.2.3.4.1.1. της ανωτέρω ΚΥΑ των προδιαγραφών διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
11. Εάν, έχει γίνει έλεγχος/μέτρηση των κλίσεων των υπό κατασκευή κυττάρων του ΧΥΤΑ και ποια είναι η μέγιστη κλίση στις διαμορφωμένες περιοχές των κυττάρων.

ΣΤ. Πρωτόκολλο εγκατάστασης και άδεια επέμβασης από το αρμόδιο δασαρχείο:
 Εάν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο εγκατάστασης και άδεια επέμβασης του αρμοδίου Δασαρχείου, δεδομένου ότι η κατασκευή του ΧΥΤΑ γίνεται σε δημόσια δασική έκταση.  Επιπλέον, εάν η περιοχή είχε χαρακτηρισθεί αναδασωτέα να προσκομισθεί σχετική πράξη της Δ/νσης Δασών για την άρση του αναδασωτέου της περιοχής. Ειδικότερα να αποσταλούν τα σχετικά παραστατικά-άδειες.

Ζ. Υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής
 Εάν υπάρχει υδρογεωλογική μελέτη της περιοχής και εάν έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικές γεωτρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος και η διαμόρφωση του υδροφόρου ορίζοντα.

Η. Στοιχεία αυτοψιών/επιθεωρήσεων του έργου
 Εάν τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες/επιθεωρήσεις στο έργο για τον έλεγχο εφαρμογής των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και των μελετών εφαρμογής και τις  διαπιστώσεις αυτών.

Τέλος ο Γενικός Επιθεωρητής, κ. Μέρκος, ζητά από την αρμόδια Υπηρεσία την μέριμνά της :
Ø  τόσο για την ορθή εφαρμογή των εγκεκριμένων όρων και προδιαγραφών εκτέλεσης του έργου
Ø  όσο και για τις κατά Νόμο ενέργειες, που αφορούν στον σχεδιασμό, στην σύνταξη και την έγκριση των μελετών, στην αδειοδότηση και
Ø  στη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων για την πρόληψη και την αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ή ζημιάς καθώς και την ορθή τεχνικά και ασφαλή περιβαλλοντικά εκτέλεση του έργου.
 Καθώς και την άμεση ανταπόκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας [ΔΕΚΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Φορέας υλοποίησης του έργου] και την παροχή των αιτούμενων στοιχείων, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων από την λήψη του εν λόγω εγγράφου

Σας διαβιβάζω το σχετικό έγγραφο συνημμένα.

Τέλος, σας ενημερώνω ότι από την πλευρά μου,  μόλις  έλαβα το σχετικό έγγραφο της ΕΥΕΠ, ζήτησα να γίνει άμεσα «παραβολή» των διαπιστώσεων της ΕΥΕΠ με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο ως προς τα παρακάτω:
-  κατά πόσο – για παράδειγμα – είχε  ληφθεί υπόψη στην ΜΠΕ και τους Π.Ο., η ύπαρξη του ρέματος, η ιδιαίτερη τοπογραφία και γεωμορφολογία της περιοχής,   
- ποια είναι τα ενδεικνυόμενα – προτεινόμενα – μέτρα από την ΜΠΕ και τη σχετική ΑΕΠΟ για το θέμα
-  αν τηρούνται από τον εργολάβο, οι Περιβαλλοντικοί Όροι,
-  αν οι αρμόδιες Υπηρεσίες έκαναν σωστά τη δουλειά τους,
-  ποια άλλα προβλήματα κατασκευής έχουμε
-  ποιες άλλες παραβάσεις έχουμε και ποιος είναι ο υπεύθυνος
-  ποιες οι αναγκαίες και άμεσες ενέργειες ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
-  εφόσον πρόκειται για πλημμελή εφαρμογή της ΑΕΠΟ, ποια η ευθύνη του εργολάβου και ποια των Υπηρεσιών (π.χ. της ΕΥΠΕ που αδειοδότησε το έργο, της πρώην Νομαρχίας ή της Περιφέρειας που το δημοπράτησε, των Τεχνικών Υπηρεσιών, κλπ.).

Θα ακολουθήσουν δικές μου ενέργειες, για τις οποίες θα σας ενημερώσω.

Φιλικά

Μαργαρίτα Καραβασίλη  Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Ο "ΥΜΝΟΣ" ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ο "ΥΜΝΟΣ" ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΤΑΤΕ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ!

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

  • Αποκαλυπτική συνέντευξη από τον συνταγματολόγο Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου που χειρίζεται την υπόθεση
  • Συνέντευξη στο ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΡΟΣΣΙΟ


ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Η συνεχιζόμενη αντίσταση των κατοίκων της Κερατέας και οι συχνές συγκρούσεις με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. αναδεικνύουν ένα μείζονος σημασίας κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο έχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις. Η αντίθεση των κατοίκων στην εγκατάσταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση «Οβριόκαστρο» της Κερατέας απασχολεί εδώ και επτά περίπου χρόνια τη δημοσιότητα. Η συνέντευξη για το θέμα αυτό με τον Συνταγματολόγο Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο μιας από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες με αντικείμενο το Δημόσιο Δίκαιο («Απ. Παπακωνσταντίνου – Ελ. Κουτσιμπού – Γ. Κατρούγκαλος και Συνεργάτες»), ο οποίος εκπροσωπεί τον Δήμο Λαυρεωτικής –και πριν από αυτόν τον Δήμο Κερατέας- στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς, όπου έφτασε το πρόβλημα, αποκαλύπτει πτυχές της υπόθεσης που δεν έχουν μέχρι σήμερα δει το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, η αλλαγή πλεύσης της κυβέρνησης στο θέμα, δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για αποκλιμάκωση και τελικώς επίτευξη λύσης στο μείζον αυτό κοινωνικό ζήτημα.
 Πως φτάσαμε στο «φαινόμενο Κερατέα» κ. Παπακωνσταντίνου;
Η φράση με την οποία περιγράψατε το ζήτημα είναι νομίζω επιτυχής. Η αντίσταση και οι αντιδράσεις των κατοίκων της Κερατέας και της Λαυρεωτικής αποτελεί πράγματι ένα βαθύτατα κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο, τόσο με την επιστημονική, όσο και με την τρέχουσα έννοια. Το πρόβλημα ξεκινά ουσιαστικά το έτος 2003 όταν με νόμο χωροθετήθηκαν ο Χ.Υ.Τ.Α. της νοτιοανατολικής Αττικής στη θέση «Βραγόνι» ή «Οβριόκαστρο» Κερατέας και ο Χ.Υ.Τ.Α. της βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. Κατά την άποψή μου η πηγή του προβλήματος, που έχει λάβει σήμερα εκρηκτικές διαστάσεις, ήταν ότι η χωροθέτηση αυτή έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί σοβαρή επιστημονική μελέτη, επαρκής τεκμηρίωση και εξέταση εναλλακτικών θέσεων και, κυρίως, χωρίς να έχει προηγηθεί ειλικρινής διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς τους. Δυστυχώς, όπως γίνεται συνήθως στη χώρα μας, όταν το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική έφτασε στα όριά του, η Διοίκηση αποφάσισε να επιλέξει, σπασμωδικά και χωρίς σοβαρή προεργασία, δύο θέσεις για την εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α., οι οποίες, όπως αποδείχθηκε, ήταν τελείως ακατάλληλες για τον σκοπό αυτό και δεν συναντούσαν την ελάχιστη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών. Δεν συγκέντρωναν δηλαδή τις προδιαγραφές που είναι απολύτως αναγκαίες και εν πολλοίς αυτονόητες σε κάθε σύγχρονη ευνομούμενη Πολιτεία. Η αντίθεση των τοπικών φορέων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής στη χωροθέτηση αυτή οδήγησε, εσφαλμένα κατά την άποψή μου, στο απονενοημένο διάβημα της χωροθέτησης των δύο αυτών Χ.Υ.Τ.Α. με νόμο! Πρόκειται για σαφή υπέρβαση της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών λόγω της εισπήδησης της νομοθετικής λειτουργίας στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής, αφού η χωροθέτηση των Χ.Υ.Τ.Α. πραγματοποιείται αποκλειστικώς με πράξεις της Διοικήσεως. Ο τότε Δήμος Κερατέας και η Κοινότητα Γραμματικού προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας το έτος 2004 ζητώντας την ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων των δύο αυτών εγκαταστάσεων. Δυστυχώς, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία και εξαντλώντας την αυστηρότητά του, απέρριψε το έτος 2007 τις αιτήσεις ακυρώσεως, κρίνοντας, μεταξύ των άλλων, ότι η παραβίαση της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών «συγχωρείται», κατά κάποιο τρόπο, λόγω του «επείγοντος» χαρακτήρα του προβλήματος της διαχείρισης των αποβλήτων. Το έτος 2008, τόσο ο τότε Δήμος Κερατέας, όσο και η Κοινότητα μου ανέθεσαν να χειριστώ το νομικό σκέλος της υπόθεσης.
Ποια είναι τα βασικά νομικά επιχειρήματα του Δήμου Λαυρεωτικής και των κατοίκων της Κερατέας;
  Το Καλοκαίρι του έτους 2009 η τότε Κυβέρνηση προχώρησε, αν και διαπίστωνε αποδεδειγμένα ότι η χωροθέτηση του Χ.Υ.Τ.Α. ήταν εσφαλμένη τεχνικά και δεν συγκέντρωνε τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, σε έγκριση της παράτασης και ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, η ισχύς των οποίων είχε ήδη λήξει από το έτος 2008. Η προχειρότητα που επέδειξε ήταν κάτι παραπάνω από χαρακτηριστική. Μετά από πολλά έτη εμπειρίας, με την πανεπιστημιακή, επιστημονική και δικηγορική μου ενασχόληση με το Δημόσιο Δίκαιο, θα τολμούσα να την αποκαλέσω κραυγαλέα και προκλητική. Εξέδωσε πράξεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως της έκτασης με προφανέστατες νομικές ελλείψεις, δεν πραγματοποίησε νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, παρά τα τεχνικά προβλήματα που στο μεταξύ διάστημα αναφάνηκαν, ενώ συγχρόνως υπέπεσε, κατά την άποψή μου, σε σωρεία παραβάσεων των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα με τον Χ.Υ.Τ.Α. Κερατέας είναι ότι η έκταση στην οποία προγραμματίζεται να εγκατασταθεί βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Λαυρεωτικής και εν μέρει εντός κηρυγμένης ζώνης απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Οβριοκάστρου Κερατέας, όπου σώζεται οχυρωμένος οικισμός των ελληνιστικών χρόνων και άλλα ιδιαίτερης σημασίας ακίνητα αρχαία μνημεία. Πρόκειται δίχως αμφιβολία για έναν αρχαιολογικό χώρο μείζονος πολιτιστικής σημασίας, ο οποίος αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής της Κερατέας και περίτρανη απόδειξη της ιστορικής συνέχειας και της ιστορικής μνήμης των κατοίκων της. Το σημείο εγκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. βρίσκεται σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από τα αρχαία μνημεία και σε άμεση οπτική επαφή με αυτά! Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων έχουν ταχθεί εναντίον της χωροθέτησης του έργου, ενώ πρόσφατα η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία (Β΄ ΕΠΚΑ) εξέφρασε, κατόπιν αυτοψίας στον χώρο, την κρίση ότι η χωροθέτηση αυτή αντίκειται ευθέως στην αρχαιολογική νομοθεσία (!). Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι αντίκειται ευθέως και στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο με πάγια νομολογία του απαγορεύει επεμβάσεις πλησίον αρχαίων μνημείων που επιφέρουν βλάβη τους. Όπως καταλαβαίνετε, τυχόν κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση αυτή επιφέρει αναπόδραστα την πλήρη καταστροφή του αρχαιολογικού χώρου. Το κυριότερο σε σχέση με τη νομιμότητα του έργου είναι ότι δεν έχει μέχρι σήμερα γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο! Όπως γνωρίζετε για πολύ ήσσονος σημασίας έργα και για πολύ υποδεέστερης αξίας αρχαία μνημεία είναι υποχρεωτική η γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου…
Πως εξηγείται κ. Παπακωνσταντίνου το γεγονός ότι δεν έχει γνωμοδοτήσει το Κ.Α.Σ.;
ΚΟΥΡΟΣ
ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ
Οι λόγοι νομίζω ότι είναι προφανείς. Η Διοίκηση φοβάται, πολύ απλά, ότι οι αρχαιολόγοι – μέλη του Κ.Α.Σ. θα ορθώσουν το επιστημονικό ανάστημά τους και θα γνωμοδοτήσουν αρνητικά. Άλλη εξήγηση δεν μπορεί να δώσει κανείς. Σας επισημαίνω μάλιστα ότι πριν λίγες ημέρες ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο και αρχαιότερο επιστημονικό σωματείο του Υπουργείου Πολιτισμού, μέλη του δε είναι οι μόνιμοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού, αναγκάστηκε, βλέποντας τη εξέλιξη αυτή, να εκδώσει ανακοίνωση, με την οποία τάσσεται ριζικά αντίθετος στην εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. στο Οβριόκαστρο!
αυτό…   
Πράγματι, εκπονήσαμε και αποστείλαμε εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής τις από 28.01.2011 και 14.02.2011 καταγγελίες για το υπόψη ζήτημα στην UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τις καταγγελίες αυτές υπογράφουν πολλές χιλιάδες κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής. Όπως τεκμηριώνουμε με αυτές, οι αποφάσεις της εθνικής Διοίκησης για την αδειοδότηση του επίμαχου Χ.Υ.Τ.Α. αντίκειται ευθέως στους ορισμούς της Διεθνούς Σύμβασης της Γρανάδας του έτους 1985 για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, της (αναθεωρημένης) Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Βαλέττας της 16ης Ιανουαρίου 1992 για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς, της Σύμβασης των Παρισίων της 6ης Μαΐου 1969 για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, καθώς και της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων της 23ης Νοεμβρίου 1972 για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Ζητά δε ο Δήμος Λαυρεωτικής με τις ανωτέρω καταγγελίες την ενεργοποίηση των εν λόγω Διεθνών Οργανισμών με σκοπό την αποτροπή της καταστροφής των σημαντικών αυτών αρχαίων μνημείων, τα οποία συνιστούν στοιχεία όχι μόνον της εθνικής αλλά, ευρύτερα, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΒΑΣΗ
«Κραυγαλέα προβληματική από τεχνική και νομική άποψη η χωροθέτηση»
 Ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κ. Παπακωνσταντίνου και ποιες είναι οι προσδοκίες για τους κατοίκους της περιοχής;
Η αίτηση ακυρώσεως που έχουμε ασκήσει κατά της έγκρισης παράτασης – ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του Χ.Υ.Τ.Α. έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί στο Σ.τ.Ε. στη δικάσιμο της 9ης Μαρτίου 2011. Ελπίζω ότι το Δικαστήριο θα σταθμίσει πληρέστερα τα νομικά επιχειρήματα και θα κάνει τη μεγάλη υπέρβαση σε σχέση με την προηγούμενη απόφασή του, του έτους 2007. Πιστεύω ότι η τήρηση της νομιμότητας και, μάλιστα, της συνταγματικής νομιμότητας, είναι πάνω από οποιαδήποτε «ανάγκη» που γίνεται «φιλοτιμία». Τα πράγματα είναι απλά. Η Διοίκηση οφείλει να χωροθετήσει εκ νέου με σοβαρότητα και επιστημονική τεκμηρίωση σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Τότε μόνον θα έχει τη συναίνεση της κοινωνίας, τοπικής και ευρύτερης. Αναρωτιέμαι αν είναι τόσο δύσκολο να επιτύχουμε, ως κοινωνία και ως Πολιτεία, τα αυτονόητα…
Μια τελευταία ερώτηση κ. Παπακωνσταντίνου, όχι τόσο νομική. Πως κρίνεται τα επεισόδια στην Κερατέα;
 Κανείς δεν μπορεί να συμφωνήσει, σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη Πολιτεία, με τη βία, από όπου και αν προέρχεται. Το κρισιμότερο είναι εν προκειμένω να δούμε τι την προκαλεί. Η πραγματικότητα είναι αποκαλυπτική. Η εμμονή της Διοίκησης σε μια χωροθέτηση που είναι κραυγαλέα προβληματική, τόσο από τεχνική, όσο και από νομική άποψη οδηγεί στα σοβαρά αυτά περιστατικά. Κοιτάξτε. Ο αρχαιολογικός χώρος του Οβριοκάστρου, στον οποίο σας θυμίζω έχει βρεθεί ένας από τους σπουδαιότερους Κούρους, που κοσμεί σήμερα το Εθνικό Αρχαιολογική Μουσείο, αποτελεί την καρδιά και την ψυχή των κατοίκων της Κερατέας. Είναι η συνέχεια της ιστορικής μνήμης και του πολιτισμού της περιοχής. Γνωρίζω πλέον καλά τους κατοίκους της περιοχής. Άνθρωποι με Περηφάνια και Αξιοπρέπεια. Αρβανίτες, πραγματικοί. Δεν εκπλήσσομαι έτσι από την εξέλιξη των πραγμάτων. Ουδείς δικαιούται να καταστρέφει την πολιτιστική κληρονομιά μιας κοινωνίας, ούτε να διακόπτει την ιστορική συνέχεια και την ιστορική μνήμη χιλιάδων ετών. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να το κάνει χωρίς την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων και με τη βία. Θα συμφωνήσετε άρα νομίζω μαζί μου ότι το «φαινόμενο Κερατέα» έχει την εξήγησή του…

ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ": ΟΙ "ΜΕΓΑΛΟ....ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΙΔΕΣ"

Τα ρέστα τους δίνουν σε όλα τα επίπεδα, για να περάσει από την πίσω πόρτα η πανάκριβη και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον καύση των απορριμμάτων στη χώρα μας, οι μεγαλοεργολάβοι, οι οποίοι ανακάλυψαν τη νέα «λεωφόρο» του κέρδους.
Τα ονόματα που κινούν τα νήματα είναι τα γνωστά και μη εξαιρετέα που μονοπωλούν τα μεγάλα έργα και τώρα έχουν αναλάβει εργολαβικά να πασάρουν και τη μέθοδο της καύσης των σκουπιδιών σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, αφού ανακάλυψαν το νέο και πολλά υποσχόμενο για τις επόμενες δεκαετίες Ελ Ντοράντο.
Οι πιέσεις έχουν ξεκινήσει σε όλα τα επίπεδα, στους δημάρχους, τους νομάρχες, τους περιφερειάρχες, αρμόδιους και μη υπουργούς, συμβούλους και παρασυμβούλους σε πρώην και νυν ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΚΑ, Εσωτερικών και Μαξίμου.
Το στενό μαρκάρισμα έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια και οι κόποι τους είναι στο παρά πέντε της «εξαργύρωσης», αφού ω, του θαύματος ο κεντρικός περιφερειακός σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων αρχίζει και «μυρίζει» από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα νέες και πανάκριβες μεθόδους καύσης.
Οι προτάσεις πέφτουν σαν το χαλάζι από τη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ημαθία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη!
Η μεθόδευση ξεκίνησε με τη συνεργασία τοπικών «αρχόντων», οι οποίοι όχι μόνον έκαναν το «παπί», αλλά τρομοκρατούσαν τους πολίτες για την καταστροφή που θα φέρει στον τόπο τους ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, γεμίζοντας παράλληλα την περιοχή τους με τους μεγαλοεργολάβους - πλασιέ των εργοστασίων καύσης.
Οι ίδιοι τοπικοί άρχοντες έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια κάθε προσπάθεια ανακύκλωσης και μόνον τώρα που οι πολίτες έχουν καταλάβει το παιχνίδι και οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν άρχισαν να το παίζουν προβληματισμένοι…
Διόδια και... σκουπίδια!
Από τους πρώτους επιχειρηματικούς ομίλους που έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στα «χρυσά» σκουπίδια είναι ο όμιλος Μπόμπολα, που φρόντισε την κατάλληλη στιγμή να «επενδύσει» στην τεχνολογία της καύσης μέσω του πλασαρίσματος της μεθόδου SDF και RDF.
Το κόλπο είναι γνωστό εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Η βιομηχανία της καύσης, βλέποντας να χάνει το παιχνίδι και δισεκατομμύρια ευρώ, άλλαξε τη στρατηγική της και προσπαθεί να πουλήσει με άλλα ονόματα την πραμάτεια της. Δεν μιλάνε, πλέον, για καύση, αλλά για αεριοποίηση, πυρόλυση, τεχνολογίες πλάσματος και το τυποποιημένο καύσιμο από απορρίμματα RDF, προσπαθώντας να «ξεπλύνουν» τη μέθοδο της καύσης και να την παρουσιάσουν ως μια «πράσινη» εναλλακτική πρόταση, με την οποία και ξεφορτωνόμαστε τα σκουπίδια και ενέργεια παράγουμε.
Μεγαλοπαράγοντες της Αυτοδιοίκησης έχουν μπει στο κόλπο και πιέζουν ώστε από οποιονδήποτε διαγωνισμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων να μην αποκλειστεί καμία μέθοδος, ούτε η καύση. Και επειδή πρόκειται για μια πανάκριβη μέθοδο, έχουν «ράψει όλο το κοστούμι», αφού εάν περάσουν τα σχέδιά τους τα εργοστά­σια θα γίνονται με «αυτοχρηματοδότηση», μικρή συμμετοχή του Δημοσίου και βέβαια την παραχώρηση για πάνω από μια 25ετία της εκμετάλλευσης του εργοστασίου καύσης στους μεγαλοεργολάβους των σκουπιδιών!
Οι πιέσεις είναι τέτοιες, που μέχρι στιγμής το υπουργείο Περιβάλλοντος εάν και προωθεί – και μάλιστα με πολύ θετικές νομοθετικές ρυθμίσεις – το ζήτημα της ανακύκλωσης, όχι μόνο δεν έχει πάρει θέση για το ζήτημα της καύσης των απορριμμάτων, αλλά στο σχέδιο νόμου για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας περνάει ως «βιοκαύσιμο» και συγκεκριμένα ως δευτερογενές καύσιμο το SDF και το RDF, που παράγονται από την καύση των σκουπιδιών.
Η έμμεση νομιμοποίηση της μεθόδου, μέσα από τα γρανάζια της παραγωγής ενέργειας, αποτελεί τον «Δούρειο Ίππο» για να περάσει η καύση σε όλες τις περιφέ­ρειες της χώρας, αφού σχεδόν στο σύνολό τους έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η παράγραφος αυτή στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ δεν αποκλείεται τελικά να αποσυρθεί από την Τίνα Μπιρμπίλη, όμως το θέμα της καύσης παραμένει ανοικτό όσο δεν υπάρχει μια σαφής πολιτική θέση. Όσο η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία δεν ξεκαθαρίζουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Γιατί μπορεί μέχρι σήμερα οι αντιδράσεις των κατοίκων να έχουν αποτρέψει την εγκατάσταση εργοστασίου καύσης, τα συμφέροντα, όμως, που παίζονται είναι πολλά, μεγάλα και με διεθνείς συμμαχίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες τέσσερις από τις μεγαλύ­τερες περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η Greenpeace, το Δίκτυο Μεσόγειος SOS και το WWF Ελλάς, κατήγ­γειλαν ότι «σε διάφορα μέρη της Ελλάδας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Ρόδο, Κρήτη, Πελοπόννησο) προωθούνται οι πιο επικίνδυνες και ακριβές τεχνολογικές επιλογές διαχείρισης απορριμμάτων», όπως είναι η βιολογική ξήρανση σε συνδυασμό με θερμική επεξεργασία – έτσι  έχουν βαφτιστεί οι νέες μέθοδοι καύσης των απορριμμάτων.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζήτησαν, μάλιστα, από την υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη να δώσει οριστική και ξεκάθαρη απάντηση στο πιο κρίσιμο δίλημμα: ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων (πρό­ληψη - ανακύκλωση - κομποστοποίηση) ή ακριβή, αναποτελεσματική και επικίνδυνη καύση απορριμμάτων;
Όπως επεσήμαναν στην κοινή τους ανακοίνωση, «η απουσία ξεκάθαρης πολιτικής προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικά βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων τελικά ευνοεί την καύση».
Στο ερώτημα αυτό, καλό θα ήταν εν όψει και των δημοτικών εκλογών να απαντήσουν και οι υποψήφιοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες και μίνι πρωθυπουργοί, η πλειονότητα των οποίων μέχρι σήμερα δείχνει να αγνοεί επιδεικτικά τη διαχείριση των σκουπιδιών μέσα από τη μέθοδο της ανακύκλωσης, περιορίζοντας τη δράση τους σε φιέστες και παιδικά χάπενινγκ, όταν, βέβαια, υπάρχουν χορηγοί…

Επενδύσεις και αντιδράσεις
Ο όμιλος Μπόμπολα έκανε τις πρώτες επενδύσεις στη Θήβα και απλώς περιμένει το πράσινο φως για το πρώτο εργοστάσιο καύσης στη χώρα μας. Όπως καταγγέλλουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής, η κατασκευαστική εταιρεία Ηλέκτωρ Α.Ε., συμφερόντων Μπόμπολα, που έχει αναλάβει την κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής στη Θήβα, αγόρασε ήδη εκτάσεις και για την κατασκευή του εργοστασίου καύσης, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κάψει περίπου 200.000 τόνους τον χρόνο καύσιμης ύλης που προέρχεται από σκουπίδια (RDF), σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από τη Θήβα.
Είναι χαρακτηριστικό του σκληρού πόκερ που παίζεται ότι αρχικά παράγοντες της περιοχής έβλεπαν με καλό μάτι την κατασκευή του εργοστασίου καύσης και άρχισαν να κινητοποιούνται μόνον όταν οι πολίτες ξεσηκώθηκαν.
Η Επιτροπή Αγώνα και βουλευτές του νομού επισκέφτηκαν την περασμένη Παρασκευή την υπουργό Περιβάλλοντος και φαίνεται ότι, τουλάχιστον για το εργοστάσιο καύσης στη Θήβα, η Τίνα Μπιρμπίλη έχει έτοιμη, εκτός απροόπτου, την κόκκινη κάρτα.
Την ίδια ώρα, όμως, η εταιρεία Ηλέκτωρ «χτυπάει» στην Ημαθία. Όπως καταγγέλλει η Οικολογική Κίνηση Βέροιας, η εταιρεία συμφερόντων Μπόμπολα επιχειρεί να κατασκευάσει σε απόσταση αναπνοής από τον Αλιάκμονα εργοστάσιο καύσης, το οποίο παρουσιάζει ως ερευνητικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή ξένου πανεπιστημίου. Το εν λόγω εργοστάσιο θα κοστίσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ και θα παραχωρηθεί η εκμετάλλευσή του για 25 χρόνια στην εταιρεία.
 Οι πληροφορίες λένε ότι διάφοροι «άρχοντες» πιέζουν για να εξασφαλίσουν 15 εκατομμύρια ευρώ από το ΥΠΕΚΑ και 5 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μάλιστα βρίσκονται σε καλό δρόμο.
Οι κάτοικοι και στην Ημαθία έχουν ξεσηκωθεί και δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την εγκατάσταση του εργοστασίου καύσης.
Το πρόβλημα, όμως, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, αφού έκπληκτοι κάτοικοι και φορείς σε διάφορες περιοχές της χώρας ανακαλύπτουν ότι ο τόπος τους έχει «μελετηθεί» και έχει «επιλεγεί» για την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας της καύσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους.
Πρόσφατα έγινε θυελλώδης λαϊκή συνέλευση στα Αθίκια Κορινθίας, αφού και εκεί προβλέπεται η κατασκευή εργοστασίου καύσης έπειτα από πρόταση που κατατέθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τον Οκτώβριο του 2009 από την εταιρεία POLYECO, η οποία έχει συνεργασία με την Ηλέκτωρ για παραγωγή ενέργειας από την καύση δεμάτων βιομάζας από σκουπίδια.
Ένα βήμα πριν από την κατασκευή εργοστασίου καύσης βρίσκεται και η Ρόδος με τη σύμφωνη γνώμη δημάρχων του νησιού αλλά και του νομάρχη Δωδεκανήσου.
Το εργοστάσιο θα δέχεται περίπου 250 τό­νους απορριμμάτων την ημέρα και το κόστος κατασκευής του εκτιμάται σε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν υπάρχει φράγκο, θα επιλεγεί η μέθοδος της συγχρηματοδότησης με την παραχώρηση της λειτουργίας του εργοστασίου σε ιδιώτες.
Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η Greenpeace θεωρούν το παράδειγμα της Ρόδου ως το πλέον αποκαλυπτικό για τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από το πλασάρισμα της μεθόδου της καύσης, η οποία λένε ότι είναι καταστροφική για την οικονομία, την υγεία και το περιβάλλον.
Όπως επισημαίνουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, στη Ρόδο η επένδυση σε τεχνολογία καύσης απαιτεί 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αντίθετα εάν εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων (πρόληψη - ανάκτηση - ανακύκλωση - εναλλακτική διαχείριση - κομποστοποίηση), το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 8 εκα­τομμύρια ευρώ!
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων, «ταυτόχρονα για κάθε μία θέση εργασίας σε εργοστάσιο καύσης ή ΧΥΤΑ, η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση προσφέρει από 10 έως και 300 θέσεις εργασίας, ανάλογα το υλικό και τη μέθοδο διαχείρισης, ενώ αποφεύγεται η έκλυση επικίνδυνων αερίων όπως οι διοξίνες και εξοικονομείται ενέργεια, με συνέπεια να μειώνεται η έκκληση διοξειδίου του άνθρακα».

Ηλέκτωρ: Διαχείριση απορριμμάτων και πραγματικότητα...

Ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο για το επιχειρηματικό παιχνίδι στο χώρο διαχείρισης των απορριμμάτων από το blog ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την εμπλοκή της στο έργο Ο.Ε.Δ.Α. – Χ.Υ.Τ.Α. Κερατέας. Με ναυαρχίδα το ΜΕGA, εφημερίδες και διαδικτυακά μέσα, προώθησε την ανακοίνωση αυτή στο ευρύ κοινό.
Αυτό που διακρίνει κανείς, είναι έναν φόβο και μία αμηχανία από πλευράς της εταιρείας, ειδικά από τη στιγμή που έσπασε το εμπάργκο της παραπληροφόρησης και ακούστηκε η φωνή των κατοίκων, αρχής γενομένης από την εκπομπή του κ. Λαζόπουλου.
Παρ' όλη την προσπάθεια απενοχοποίησης της εν λόγω εταιρείας από την κατασκευή ΧΥΤΑ (όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση, όχι ΧΥΤΥ ή κάτι άλλο), η πραγματικότητα, όσον αφορά την εμπλοκή της στον ΧΥΤΑ Κερατέας, όπως και στη διαχείριση των απορριμμάτων όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα είναι διαφορετική.
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά...
 1. Οι εκπρόσωποι της ΗΛΕΚΤΩΡ δύο φορές τουλάχιστον στο παρελθόν (2003 και 2007) εξεδήλωσαν "ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον" για την Κερατέα.
Την πρώτη όταν "προσφέρθηκαν" να κατασκευάσουν δωρεάν εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κερατέα και στο Οβριόκαστρο, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε στη Κερατέα και για λόγους ευνόητους δεν έγινε δεκτή.
Η δεύτερη φορά ήταν το 2007, όταν με πρωτοβουλία της ζήτησε συνάντηση με την τότε νέα Δημοτική Αρχή, η οποία πραγματοποιήθηκε και στην οποία πάλι εξεδήλωσε το ενδιαφέρον της για την πραγματοποίηση του έργου ΟΕΔΑ – ΧΥΤΑ στην Κερατέα, προσπαθώντας να πείσει για την αξία του αλλά και τα "οφέλη" που θα προέκυπταν για την Κερατέα. Είναι γνωστό ότι και αυτή η πρόταση δεν έγινε δεκτή.
Για ποιο λόγο η ΗΛΕΚΤΩΡ αφού δεν ήταν ανάδοχος του έργου και ούτε καν μετείχε στις δημοπρατήσεις, εκδήλωσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο; Αν μια εταιρεία δεν έχει έμμεσο ή άμεσο ενδιαφέρον γιατί να προβεί σε τέτοιες ενέργειες;
2. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ έχει αναλάβει τον Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού και η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ έχει αναλάβει τον Χ.Υ.Τ.Α. Κερατέας.
Είναι γεγονός ότι η ΗΛΕΚΤΩΡ δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό για την Κερατέα.
Αναρωτηθείτε όμως "αν η πίτα των έργων μοιράζεται, αν υπήρξε προσύμφωνο μεταξύ συνεργαζόμενων εταιρειών ή όχι."
Φαντάζεστε τη λαϊκή κατακραυγή που θα προέκυπτε από το σκάνδαλο να αναλάβει ένας όμιλος όλα τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων;
Παρατήρηση:
Η ανάδοχος κοινοπραξία που ανέλαβε την κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού είναι η Κ/ΞΙΑ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Το περίεργο είναι πως και οι δύο εταιρείες είναι θυγατρικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., συστεγάζονται  στην ίδια διεύθυνση και  μέλη των δύο θυγατρικων αποτελούν την πλειοψηφία των μελών στο διοικητικό συμβούλιο της μητρικής εταιρείας!!!

 3. Κι όμως υπάρχει σχέση και διαρκής συνεργασία της ΗΛΕΚΤΩΡ με τη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Τρανή απόδειξη πως το έργο κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού, η ανάδοχος εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ το ανέθεσε (υπεργολαβία) στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (!!!). Αντίστοιχα η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ για το έργο Χ.Υ.Τ.Α. Κερατέας συγκρότησε την κοινοπραξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΠΡΟΕΤ Α.Ε. – ENDRACO A.E.
Είναι λοιπόν προφανής η άμεση σχέση και συνεργασία της ΗΛΕΚΤΩΡ με τη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.
Ίσως δε αν η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ δήλωσει το μετοχικό της σχήμα να συνταχθούν και άλλα συμπεράσματα. Η ανακοίνωση της ΗΛΕΚΤΩΡ φωτογραφίζει άλλο όμιλο ως κατασκευαστή του ΧΥΤΑ Κερατέας, τον όμιλο Λάτση - Λασκαρίδη. Είναι γεγονός πως το μειοψηφικό πακέτο, με ποσοστό 40% των μετοχών της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ανήκει σε αυτόν τον όμιλο. Ψάξτε να βρείτε τους μετόχους(ιδρυτικά στελέχη) του υπόλοιπου 60%...
4. Η μεγαλύτερη σχέση και η συνεργασία της ΗΛΕΚΤΩΡ με την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ φαίνεται από το γεγονός πως οι δύο εταιρείες είναι οι μοναδικές που λανσάρουν, την αποτυχημένη και απορριπτέα στην Ευρώπη μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων, την τεχνολογία της βιοξήρανσης.
Είναι η τεχνολογία που αγόρασε η ΗΛΕΚΤΩΡ από την Γερμανία ως πατέντα αποκλειστική και έχει μερίδιο αγοράς μόλις 1% στην Ευρωπαϊκή αγορά!!! Σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία, η τεχνολογία της βιοξήρανσης, πλασάρεται στην Ελλάδα τόσο από την ΗΛΕΚΤΩΡ όσο και από την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Φυσικά σε τέτοιο επίπεδο η συνεργασία των εταιρειών είναι προτιμότερη από τον μεταξύ τους ανταγωνισμό. Αντιλαμβάνεστε τι προκύπτει αν επιλεγεί αυτή η τεχνολογία και μόνο αυτές οι δύο εταιρείες συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Μοιράζεται η πίτα ή όχι;
Η "συνεργασία" κατασκευαστικών εταιρείών, όπως η ΗΛΕΚΤΩΡ και η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, με μελετητικές εταιρείες, όπως η ΕΠΕΜ, ENVIROPLAN, ΦΡΑΝΤΖΗΣ, μονοπωλεί εδώ και χρόνια τη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι εταιρείες αυτές λυμαίνονται τόσο το κατασκευαστικό κομμάτι όσο και το μελετητικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που γράφει η Ελευθεροτυπία: 
Χρέη συμβούλου υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εκπόνηση σχετικής μελέτης ανατίθενται στην εταιρεία του συμβούλου του γενικού γραμματέα Ι. Φραντζής & Συνεργάτες ΕΠΕ» (βλ. «Κ.Ε.», 13/2/2011). Ο κ. Ι. Φραντζής παρέχει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε θέματα απορριμμάτων από την περασμένη άνοιξη.
Αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να δείτε τα έργα που έχουν αναλάβει οι παραπάνω μελετητικές εταιρίες. Θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα.
Ο υφιστάμενος σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων βάζει από το παράθυρο τη βιοξήρανση, τεχνολογία που όπως αναφέραμε αποκλειστικά πλασάρουν η ΗΛΕΚΤΩΡ  και η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Τρανά παραδείγματα η κατασκευή των 4 εργοστασίων βιοξήρανσης σε Γραμματικό, Κερατέα και Φυλή (2).
Οι κάτοικοι της Κερατέας και της Λαυρεωτικής γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και δικαίως ονοματίζουν την ΗΛΕΚΤΩΡ ως εμπλεκόμενη στο θέμα του Οβριοκάστρου. Τη απάντηση θα μπορούσε να δώσει κάποιος στο ερώτημα: Ποιος κρύβεται ΠΙΣΩ από τον ΧΥΤΑ Κερατέας;
Ας αποπειραθούμε να απαντήσουμε με μία ερώτηση: Σε μια ενδεχόμενη κατασκευή εργοστασίου βιοξήρανσης, θα ήταν η ΗΛΕΚΤΩΡ η κατασκευάστρια εταιρεία ή όχι;
 Είναι γνωστό πως στην κατεύθυνση, προς τη συγκεκριμένη τεχνολογία της βιοξήρανσης, οδήγησαν τους "εμπλεκόμενους φορείς" (περιφέρεια, ΕΣΔΚΝΑ, αρμόδιους υπουργούς) τα στελέχη αυτών των εταιρειών, ιδιαίτερα της ΗΛΕΚΤΩΡ. Η επιλογή της μεθόδου της βιοξήρανσης, οδηγεί τη διαχείριση των απορριμμάτων στην ιδιωτικοποίηση, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τον τετραπλασιασμό του κόστους διαχείρισης. Χρήματα που θα πληρώσουμε μέσα από τα δημοτικά τέλη και που θα καταλήξουν στους ιδιώτες...
Τη μέθοδο αυτή καταγγέλλουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η ΠΟΕ-ΟΤΑ και επιστήμονες και ως περιβαλλοντικά επικίνδυνη, αλλά και ως ασύμφορη οικονομικά.
Κλείνοντας θα παραθέσουμε ανακοίνωση της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. με αφορμή τη απόσυρση της εταιρείας από την κατασκευή εργοστασίου στη Θήβα. Η ειρωνία είναι ορατή:
... Σε ανακοίνωσή της, η εταιρία διαχείρισης απορριμμάτων, εξηγεί ότι αφορμή για την απόρριψη του σχεδίου είναι οι αντιδράσεις που συναντά η χωροθέτηση της μονάδας από την τοπική κοινωνία, τονίζοντας ότι «αρχή και πολιτική της είναι ότι καμία επένδυση δεν μπορεί να επιβιώσει με τα μάτ». Όπως μάλιστα αναφέρει «επενδύσεις ανάλογου ενδιαφέροντος επιζητούνται εναγωνίως σε άλλες περιοχές της γης και τυγχάνουν καλύτερης υποδοχής...»
«...Σε περίπτωση που η τοπική κοινωνία, που εκπροσωπείται δια της δημοτικής αρχής, των πολιτικών κομμάτων και των λοιπών φορέων κατανοήσουν τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη καθώς και την τεραστίων διαστάσεων επένδυση που θα επιφέρει τη δημιουργία νέων και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας για την περιοχή, η εταιρεία θα επενεξετάσει τη δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης αυτής...»
Στην Κερατέα ισχύουν άλλα...

ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ "ΠΡΟΤΥΠΑ" ΘΑ ΦΤΙΑΧΤΟΥΝ ΟΙ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ;

Σαν να μην έφθαναν όλα, η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο, για τον τρόπο λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, όπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το «κύτταρο» του ΧΥΤΑ στη Φυλή δεν λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά ως μια κοινή χωματερή, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον.Ως εκ τούτου η ελληνική πλευρά φοβάται ότι ενδέχεται να ζητηθεί το κλείσιμο του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ, γεγονός που θα προκαλέσει προβλήματα αφού οι άλλοι δύο (Γραμματικό, Κερατέα) δεν έχουν κατασκευαστεί.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το «κύτταρο» της Φυλής στην ουσία αποτελεί προέκταση της χωματερής των Ανω Λιοσίων.
Κατασκευάστηκε με κατεπείγουσες διαδικασίες, καθώς έπρεπε να βρεθεί χώρος για τα απορρίμματα της πρωτεύουσας, λόγω υπερκορεσμού του ΧΥΤΑ Λιοσίων.  
Κατασκευάστηκε με κατεπείγουσες διαδικασίες, καθώς έπρεπε να βρεθεί χώρος για τα απορρίμματα της πρωτεύουσας, λόγω υπερκορεσμού του ΧΥΤΑ Λιοσίων.
Η παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο για τη Φυλή αποφασίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο, έπειτα από ελέγχους που διενέργησαν κλιμάκια της Κομισιόν, κατά τους οποίους διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του δεν ανταποκρίνεται στις κατευθύνσεις των Οδηγιών 99/31/ΕΚ και 2006/12/ΕΚ.
Αν και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, το λεγόμενο «κύτταρο» της Φυλής στην ουσία δεν λειτουργεί ως ΧΥΤΑ, αλλά ως χωματερή, αφού τα απορρίμματα που δέχεται δεν υπόκεινται καμία επεξεργασία.
Επιπλέον, στη χωματερή καταλήγουν ειδικές κατηγορίες αποβλήτων, τα οποία θα έπρεπε να είχαν υποστεί ειδική επεξεργασία.
Εκτός από την επιβολή προστίμων για τη Φυλή, η ΕΕ μπορεί να ζητήσει και την επιστροφή των ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς ο ΧΥΤΑ χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής
.Για το econews
Newslink Hellas
ΣΧΟΛΙΑ:

Η προχειρότητα με την οποία ξεκίνησε ο Περιφερειακός "Σχεδιασμός" της Αττικής τον ακολουθεί μέχρι το τέλος και σε κάθε στάδιό του.
Σήμερα βλέπουμε την αθλιότητα της Φυλής, όπως αύριο θα δούμε, αν τα καταφέρουν οι Κυβερνώντες και οι εργολάβοι, την προχειρότητα του Γραμματικού και της Κερατέας.
Δεν μας προκαλεί έκπληξη.
Εμείς από την αρχή είμαστε πεπεισμένοι ότι το ζητούμενο για όλους αυτούς δεν ήταν η ορθολογική διαχείριση των απορριμάτων, αλλά τα κονδύλια της Ε.Ε. και τα κέρδη τους.
Κι ο Ελληνικός λαός πλήρωσε τις δεκάδες "μελέτες" τους, πλήρωσε κατασκευαστές μη λειτουργούντων εργοστασίων (Λιόσια), πληρώνει κατασκευαστές άθλιων ΧΥΤΑ, πληρώνει ΜΑΤ για να επιβάλλουν τα "έργα" τους και στο τέλος θα πληρώσει τα πρόστιμα της Ε.Ε., για όλο αυτό το αλαλούμ που ονομάζουν "σχεδιασμό".

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Πρόταση για ένα ευρύ μέτωπο κοινωνικών δυνάμεων,
που θα επιβάλλει ένα νέο σχεδιασμό στη διαχείριση των απορριμμάτων, ΤΩΡΑ

Ο μακροχρόνιος και επίμονος αγώνας των κατοίκων της Κερατέας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πτυχή του, έχει προσφέρει μια τεράστια υπηρεσία: έχει αναδείξει με τον πιο εμφατικό τρόπο το τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ιδιαίτερα στην Αττική. Έχει καταφέρει, επίσης, να δείξει σε ένα μεγάλο φάσμα κατοίκων του λεκανοπεδίου ότι το πρόβλημα αυτό, αργά ή γρήγορα, θα μας αγγίξει όλους με άμεσο και οδυνηρό τρόπο. Γιατί αναφερόμαστε σε ένα ζήτημα, που, με τη διαχρονική ευθύνη των κομμάτων εξουσίας (και την ανοχή και τη συνενοχή, πολλές φορές, ορισμένων ΟΤΑ) τείνει να καθιερωθεί σαν το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό και οικονομικό σκάνδαλο των τελευταίων δεκαετιών. Τους καταλογίζουμε την πλήρη ευθύνη και τους καταγγέλλουμε:

γι αυτά που έχουν κάνει μέχρι τώρα

έχοντας δημιουργήσει αυτό το τέρας, που ακούει στο όνομα χωματερή και ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και Φυλής. Ένα σύμπλεγμα τεχνητών βουνών σκουπιδιών, που επικαλύπτονται, σταδιακά, με επιφανειακές αναπλάσεις, προσπαθώντας να κρύψουν ότι πρόκειται για ένα πραγματικό καζάνι που βράζει και να διώξουν τους φόβους για ένα πιθανό μελλοντικό ατύχημα με απρόβλεπτες συνέπειες. Πρόκειται για ένα εκτρωματικό δημιούργημα των τελευταίων δεκαετιών, στο οποίο έχουν συμβεί κατολισθήσεις όγκων σκουπιδιών, έχουν καταπλακωθεί εγκαταστάσεις (εντελώς συγκυριακά χωρίς ανθρώπινα θύματα), έχουν καταστραφεί στοιχειώδεις υποδομές απομάκρυνσης του μεθανίου, έχουν προκληθεί πυρκαγιές και έχουν διασκορπιστεί διοξίνες παντού, έχει μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας σε τεράστια έκταση, ρυπαίνεται καθημερινά με οσμές η ατμόσφαιρα της δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, σαν να μην έχουν άλλα τεράστια προβλήματα, περιβαλλοντικά και ποιότητας ζωής!

και γι αυτά που σχεδιάζουν να κάνουν

·         με τη δημιουργία νέου κυττάρου και τη συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής και με τη κατασκευή νέων ΧΥΤΑ σε Γραμματικό και Κερατέα
·         με τη δημιουργία τεσσάρων (4) νέων μεγάλων κεντρικών εγκαταστάσεων μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, που περιλαμβάνουν και την τεχνολογία της βιολογικής ξήρανσης, σε Φυλή (2), Κερατέα και Γραμματικό
·         με τον τορπιλισμό της διαδικασίας της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης. Με το άνοιγμα του δρόμου σεπροβληματικές διαδικασίες καύσης των απορριμμάτων ή των προϊόντων της “επεξεργασίας” τους (RDF και SRF)
·         με την προσχηματική κατασκευή κεντρικών μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένου υλικού, όταν υποσκάπτουν τη διαδικασία της προδιαλογής
·         με τη διατήρηση ενός αναιμικού, αδιαφανούς και διάτρητου συστήματος ανακύκλωσης. Με την εκχώρηση του μεγαλύτερου τμήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ιδιαίτερα σε μονοπωλιακά συγκροτήματα που πλασάρουν την τεχνολογία της βιολογικής ξήρανσης
·         με την αναμενόμενη εκτόξευση των τελών διαχείρισης, που θα μεταφραστεί σε τεράστια αύξηση των δημοτικών τελών
·         με τη διαστρέβλωση της αγοράς των ΑΠΕ, στην ηλεκτροπαραγωγή, στο προστατευμένο και επιδοτούμενο περιβάλλον της οποίας προσπαθούν να διοχετεύσουν σαν βιομάζα, τα προϊόντα των απορριμμάτων, καταστρατηγώντας και σχετική κοινοτική οδηγία (2008/98/ΕΚ), που σκόπιμα δεν έχουν ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία
Όλα αυτά δεν αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο της Αττικής. Συνθέτουν μια καταστρεπτική πολιτική, που υλοποιείται με τον υφιστάμενο εθνικό και τους περιφερειακούς σχεδιασμούς σε όλη τη χώρα. Είναι ζήτημα επιβίωσης των τοπικών μας κοινωνιών, με ανθρώπινους όρους, το να εμποδίσουμε και να ανατρέψουμε αυτά τα σχέδια, διεκδικώντας και υλοποιώντας την εφαρμογή ενός εναλλακτικού και βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων μας.

σε ποιες αρχές θα στηριχτεί το εναλλακτικό μοντέλο;

Ανεξάρτητα από τις επιμέρους προσεγγίσεις, τα κινήματα των πολιτών, το περιβαλλοντικό κίνημα, αλλά και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, φαίνεται ότι έχουν κατακτήσει ένα κοινό πλαίσιο βασικών αρχών, που θα μπορούσε να συνοψιστεί στα παρακάτω σημεία: 
1.      υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, ιδιαίτερα, στις σημερινές συνθήκες της κρίσης. Απαλλαγή από την υφιστάμενη λογική της σύνδεσης οποιουδήποτε έργου διαχείρισης τα εργολαβικά συμφέροντα
2.      ενθάρρυνση της άμεσης εμπλοκής των πολιτών στη διαδικασία της διαχείρισης
3.      επαναχρησιμοποίηση υλικών, μείωση του όγκου των απορριμμάτων
4.      ενίσχυση των πρωτογενών, αποκεντρωμένων διαδικασιών προδιαλογής και ανάκτησης υλικών, έτσι ώστε να περιοριστεί, στο ελάχιστο, η ποσότητα των σύμμεικτων απορριμμάτων, που έχουν ανάγκη μεταφοράς και επεξεργασίας σε δεύτερο ή τρίτο επίπεδο  
5.      δραστικός περιορισμός της ανάγκης τριτοβάθμιων εγκαταστάσεων επεξεργασίας (σταθμών μεταφόρτωσης, κεντρικών ΚΔΑΥ, μονάδων μηχανικής επεξεργασίας, ΧΥΤΥ, ακόμη και κεντρικών μονάδων κομποστοποίησης)
6.      εξαίρεση, από τις αποδεκτές τεχνολογίες επεξεργασίας - αξιοποίησης των αστικών στερεών αποβλήτων, τεχνολογιών, όπως η βιολογική ξήρανση ή η θερμική αξιοποίηση, που οδηγούν στην καύση και για τις οποίες υπάρχουν πολλαπλές ενστάσεις περιβαλλοντικού και οικονομικού χαρακτήρα, ενώ, ταυτόχρονα, αποτελούν την ταφόπλακα της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.
7.      απόρριψη, σε κάθε περίπτωση, της επιλογής του ΥΠΕΚΑ να επιτρέψει την άτυπη αναγνώριση του δευτερογενούς καυσίμου SRF, σαν πλήρως βιοαποδομήσιμου υλικού, με συνέπεια η χρήση του στην ηλεκτροπαραγωγή να λογίζεται σαν ΑΠΕ

Σήμερα, ακόμη και οι πιο απληροφόρητοι γνωρίζουν ότι ένα ποσοστό, που πλησιάζει το 90 %, του συνόλου των αστικών απορριμμάτων είναι ανακτήσιμο και αξιοποιήσιμο. Καθώς και ότι, ένα μέρος από το εναπομένον 10 % δεν έχει ανάγκη ταφής σε ΧΥΤΥ, αφού έχει χαρακτηριστικά αδρανούς υλικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στη βάση αυτής της διαπίστωσης, πατώντας στο στέρεο έδαφος των παραπάνω αρχών και πιστεύοντας ότι τα αποκεντρωμένα συστήματα είναι πιο οικονομικά, πιο αποδοτικά, πιο φιλικά στο περιβάλλον και σε λογικές κοινωνικής διαχείρισης και προσφέρουν θέσεις εργασίας,

η πρωτοβουλία συνεννόησης βάζει στο τραπέζι του διαλόγου την πρότασή της

για ένα απλό, αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης, μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον που ενθαρρύνει και επιβάλλει μέτρα πρόληψης (υπάρχει μια ευρεία γκάμα μέτρων, για τα οποία χρειάζεται συστηματική ενημέρωση, όπως και για τις άλλες πρακτικές της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων), που αναπτύσσεται στα εξής επίπεδα:

σε πρώτο επίπεδο (κατοικίας, επιχείρησης, υπηρεσίας), που περιλαμβάνει:

·         επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών και άλλων τυποποιημένων προϊόντων - υλικών
·         οικιακή κομποστοποίηση
·         δυνατότητα κατασκευής μικρών αποκεντρωμένων μονάδων διαλογής και κομποστοποίησης, ενώ θα υπάρχει υποχρέωση χρήσης μηχανικών κομποστοποιητών από τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών (στρατόπεδα, νοσοκομεία, μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλοι χώροι εστίασης, ΟΤΑ)
·         διαλογή στην πηγή με 4 κάδους για
ü  Χαρτί, που θα οδηγείται, αρχικά, στην αποκεντρωμένη εγκατάσταση κομποστοποίησης, προκειμένου να αξιοποιείται στη ρύθμιση της υγρασίας του κομπόστ (προς αποφυγή στραγγισμάτων) και, στη συνέχεια, όσο πλεονάζει στην ανακύκλωση
ü  Πλαστικά, γυαλί, μέταλλο, ξύλο, που θα οδηγούνται για διαλογή στα ειδικά κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) και μετά στην ανακύκλωση
ü  Υπόλοιπα οργανικά και βιοαποδομήσιμα υλικά, που θα οδηγούνται για κομποστοποίηση στις αποκεντρωμένες μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων
ü  Υπολείμματα, που θα οδηγούνται στις αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις διαχωρισμού, όπου ανακτώνται υλικά, τα όσα οργανικά υπάρχουν θα γίνονται κομπόστ, ενώ τα αδρανή θα υφίστανται κατεργασία για αξιοποίηση στην οδοποιία, ή σε αποκαταστάσεις τοπίου
·         Βελτίωση υπαρχόντων και λειτουργία νέων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, για άλλα ανακτήσιμα υλικά πλην των παραπάνω, με διεσπαρμένα σημεία συγκέντρωσης

σε δεύτερο επίπεδο (μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων),

προτείνεται η δημιουργία αποκεντρωμένων ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης, με σχετικά απλό μηχανολογικό εξοπλισμό, χαμηλού κόστους, που θα περιλαμβάνει:
·         κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), από τους 2 κάδους της ανακύκλωσης
·         σημεία συγκέντρωσης υλικών διαφόρων μορφών εναλλακτικής διαχείρισης
·         μονάδα επεξεργασίας - διαχωρισμού σύμμεικτων απορριμμάτων και κομποστοποίησης, από τον τέταρτο κάδο και τον κάδο των οργανικών - βιοαποδομήσιμων υλικών, με τελικά προϊόντα ανακυκλώσιμα και κομπόστ
·         μονάδα επεξεργασίας αδρανών

σε τρίτο επίπεδο (λεκανοπεδίου),

απομένει η χρήση αποκλειστικά ενός χώρου υπολειμμάτων, που θα μπορούσε να είναι η Φυλή, για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με την υποχρέωση εξεύρεσης και λειτουργίας ενός νέου χώρου, σε άλλη περιοχή.

Η συζήτηση της παραπάνω πρότασης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης, που στηρίζεται στις ίδιες αρχές και κινείται σε παρεμφερή κατεύθυνση, δεν πρέπει να μας αποσπάσει, ούτε για μια στιγμή, από την κεντρική επιδίωξη της ακύρωσης των κεντρικών επιλογών του υφιστάμενου εθνικού και των περιφερειακών σχεδιασμών. Με την ιδιαίτερη προσπάθεια, η αναγκαστική επικαιροποίηση – αναδιαμόρφωσή τους να συμπεριλάβει τις πλέον πρόσφατες ρυθμίσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να αξιοποιήσει τη διεθνή εμπειρία και να διευκολύνει τη δημιουργία νέων, ευέλικτων και αποκεντρωμένων φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), που θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να υποστηρίξουν τα εναλλακτικά μοντέλα που προτείνονται.

24/2/2011

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων