-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΘΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Με κίτρινη επισήμανση τα σχόλια του Κόλλια Γιώργου

Ανοιχτές πληγές οι παράνομες χωματερές

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι έως το τέλος του έτους θα κλείσει τις περισσότερες

Σε θετική πορεία βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης των 2.958 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) που «λειτουργούσε» παράνομα η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα.

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2008 από τους 2.958 ΧΑΔΑ είχαν αποκατασταθεί οι 722, ενώ 1.730 βρίσκονται σε διαδικασία άμεσης αποκατάστασης και 506 παραμένουν σε λειτουργία έως ότου δημιουργηθούν οι νέοι χώροι διάθεσης απορριμμάτων.

Σημειωτέον ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός δίνει τη δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιλέξει ανάμεσα σε σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, όπως είναι οι Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) που περιλαμβάνουν μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, εργοστάσια κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων, Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Δεν μπορεί να επιλέξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανάμεσα στις μεθόδους αφού:

Ο Νόμος αναφέρεται αποκλειστικά σε Ο.Ε.Δ.Α.

Η εργολαβία που έχει ανατεθεί έιναι για ΧΥΤΑ

Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για ΧΥΤΑ

Ανοιχτές πληγές οι παράνομες χωματερές

Ακόμα και η καύση επιτρέπεται τώρα και αφήνεται από την πολιτεία στην κρίση των δήμων και των κοινοτήτων ποια μέθοδο θα υιοθετήσουν για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.

«Ακόμη και η καύση επιτρέπεται», αλλά δεν επιτρέπεται στην Νομαρχία Ανατ. Αττικής να διαχειριστεί τα δικά της απορρίμματα

Εμπόδιο οι αντιδράσεις

Η Αττική, η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος είναι οι περιφέρειες στις οποίες έχουν καθυστερήσει τα έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και η κατασκευή των νέων χώρων υποδοχής των απορριμμάτων, καθώς οι πολίτες αντιδρούν στις χωροθετήσεις και οι εκλεγμένοι άρχοντες δεν συμμορφώνονται με τον περιφερειακό σχεδιασμό.

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) ανέλαβε την κατασκευή και τη διαχείριση των ΟΕΔΑ Κερατέας και Γραμματικού, εφόσον ο Δήμος Κερατέας και η Κοινότητα Γραμματικού αρνούνται μέχρι τώρα να συστήσουν τους φορείς διαχείρισης.

Για ποια Ο.Ε.Δ.Α. μιλάμε, αφού, όπως προειπώθηκε, το εγκεκριμένο, χρηματοδοτημένο και δημοπρατημένο έργο αφορά «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. στον Ο.Ε.Δ.Α. Μαύρο Βουνό Γραμματικού»

Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο προβλέπει κλείσιμο όλων των ΧΑΔΑ σ' έναν χρόνο από τώρα και ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας» (2005-2009) το υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε το έργο καταγραφής των ΧΑΔΑ ανά Περιφέρεια, καθώς δεν υπήρξε ποτέ αποτύπωσή τους.

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας εκπόνησαν τις τεχνικές μελέτες περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.

Και στην Κοινότητα Βαρνάβα από το 2005 έχει εκπονηθεί μελέτη αποκατάστασης του Χώρου Εναπόθεσης Απορριμμάτων και έχει αδειοδοτηθεί η αποκατάσταση από τον κ. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα το έργο. Και γι΄ αυτό η Αυτοδιοίκηση ευθύνεται;

Για την πορεία των συγκεκριμένων έργων στην επικράτεια μίλησε στο "Έθνος της Κυριακής" ο υφυπουργός Εσωτερικών Αθανάσιος Νάκος: «Με το πρόγραμμα αποτύπωσης της εικόνας σχετικά με τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, σήμερα για πρώτη φορά έχουμε ενημέρωση στους υπολογιστές μας σε ημερήσια βάση για την πρόοδο των έργων. Το σύνολο των ΧΑΔΑ που βρήκαμε το 2004 ήταν 2.958.

Σήμερα έχουν αποκατασταθεί 722, 506 παραμένουν σε λειτουργία μέχρι να γίνουν οι χώροι υγειονομικής ταφής και είναι σε διαδικασία άμεσης αποκατάστασης 1.730. Από αυτούς οι 1.642 έχουν άδεια αποκατάστασης και απομένουν άλλοι 88. Σε χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν ενταχθεί 1.098 ΧΑΔΑ και στους επόμενους μήνες θα εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για ακόμη 335».

«Πολλοί δήμοι... αποφεύγουν να εφαρμόσουν τον Περιφερειακό Σχεδιασμό»

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συλλογή, μεταφορά, εναποθήκευση και επεξεργασία των απορριμμάτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν δύο μορφών επιχειρήσεις διαχείρισης απορριμμάτων: συνδέσμους ή ανώνυμες εταιρείες.

Τότε γιατί η Πολιτεία με Νόμο καθόρισε τον χώρο, την μορφή και την έκταση της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική;

Όμως πολλοί δήμοι και κοινότητες αρνούνταν μέχρι τώρα να εφαρμόσουν τον περιφερειακό σχεδιασμό και δεν σύσταιναν τους φορείς διαχείρισης.

«Επειδή ορισμένοι δεν ήθελαν να χωροθετήσουν και να δημιουργήσουν ΟΕΔΑ ή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), απέφευγαν να συστήσουν τους φορείς», εξηγεί ο κ. Νάκος και προσθέτει: «Με το άρθρο 30 του νόμου 3536, το οποίο προβλέπει πρόσκλησή τους από τον περιφερειάρχη, οι δήμοι και οι κοινότητες σύστησαν τελικά τους φορείς και ανέλαβαν την ευθύνη χωροθέτησης -υλοποίησης των έργων που προβλέπονται από τους περιφερειακούς σχεδιασμούς.

Εντονες πιέσεις

Πιέσαμε ακόμα και με την απειλή της παράβασης καθήκοντος, διότι ολιγωρούσαν ή με την αιτιολογία ότι δεν συστήνω τον φορέα διαχείρισης δεν αναγκάζονταν να πάρουν θέση για τη χωροθέτηση ή για την κατασκευή των έργων».

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ανυπακοής στον περιφερειακό σχεδιασμό είναι ο Δήμος Κερατέας και η Κοινότητα Γραμματικού, που δεν δέχονται την προοπτική να διατίθεται στην περιοχή τους ποσότητα των σκουπιδιών του Λεκανοπεδίου. Την ίδια ώρα διαθέτουν τα σκουπίδια τους σε παράνομες χωματερές, ενώ άλλοι δήμοι της Ανατολικής Αττικής, όπως ο Μαραθώνας, η Κρωπία, το Πικέρμι και η Ανάβυσσος, στέλνουν τα απορρίμματά τους στο κύτταρο της Φυλής, το οποίο έχει κορεστεί εφόσον δέχεται περίπου 6.500 τόνους αποβλήτων καθημερινά.

Ενώ ο Δήμος της Αθήνας ή του Πειραιά, οι μεγαλύτεροι παραγωγοί σκουπιδιών στην Αττικής δέχονται να δημιουργήσουν μονάδες καύσης ή άλλης τεχνολογίας στην περιοχή τους, όπως συμβαίνει σε πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης;

Οι ΟΕΔΑ Κερατέας και Γραμματικού προβλέπεται ότι θα δέχονται ημερησίως από 600 τόνους σκουπιδιών.

«Από το φθινόπωρο του 2004 προσπαθούμε να βρούμε τη "μέση οδό", ώστε να εφαρμόσουν η Κερατέα και το Γραμματικό τον περιφερειακό σχεδιασμό, δίχως αποτέλεσμα» επισημαίνει ο κ. Νάκος. «Ως εκ τούτου, ο ΕΣΔΚΝΑ θα είναι ο μόνος φορέας σε όλη την Αττική που θα διαχειρίζεται τα σκουπίδια και τα έργα στην Κερατέα και στο Γραμματικό θα αρχίσουν σύντομα. Εκκρεμούν ελάχιστες απαλλοτριώσεις οι οποίες γρήγορα θα διευθετηθούν.

Ας κοπιάσουν λοιπόν να αρχίσουν «τα έργα τους».

«Βόμβες» για το περιβάλλον

Οι κοινωνίες της Κερατέας και του Γραμματικού αρνήθηκαν να αναλάβουν πρωτοβουλία να αυτοδιαχειριστούν τα σκουπίδια τους. Και βεβαίως αυτό το οποίο δεν λένε και το αποκρύπτουν είναι ότι έχουν παράνομες χωματερές, οι οποίες είναι «βόμβες» για το περιβάλλον.

Οι κοινωνίες της Κερατέας και του Γραμματικού ΔΕΝ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥΣ. ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Υπάρχει διαφορά, δεν νομίζετε;

Το χειρότερο είναι ότι για να αυξάνεται η χωρητικότητα των χωματερών καίνε τα σκουπίδια και γεμίζουν τον τόπο με καρκινογόνες διοξίνες. Την ίδια ώρα, δε, διαμαρτύρονται ως προστάτες του περιβάλλοντος για την κατασκευή ΟΕΔΑ και ΧΥΤΥ. Αυτό είναι η απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Διαστρεβλωση της πραγματικότητας και μεγάλο ΨΕΜΑ είναι «η κατσκευή Ο.Ε.Δ.Α και Χ..Υ.Τ.Υ». Το ξανατονίζουμε ΜΟΝΟ Χ.Υ.Τ.Α προβλέπεται να κασκευασθεί σε Κερατέα και Γραμματικό.

Εδώ τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν εκλεγμένοι άρχοντες να έχουν αυτή τη συμπεριφορά, η οποία ισοδυναμεί με κοροϊδία του κόσμου, του γεμίζουν τα πνευμόνια με διοξίνες, καταστρέφουν τον υδροφόρο ορίζοντα και αρνούνται τις σύγχρονες μεθόδους που θα προστατεύσουν το περιβάλλον, για λόγους εντυπωσιασμού και αποφυγής πολιτικού κόστους. Δεν έχουν το θάρρος να πουν στους δημότες τους την αλήθεια».

Έχουν πολύ περισσότερο θάρρος οι εκλεγμένοι άρχοντες της Ανατ. Αττικής από τον Δήμαρχο Αθήνας, Πειραία και των άλλων Δήμων του Λεκανοπεδίου που αρνούνται να διχειριστούν τα απορρίμματά ΤΟΥΣ και κρυπτόμενοι πίσω από τους Υπουργούς ψάχνουν εναγωνίως θύματα πέριξ της Αττικής

Ανοίγει μέσα στον επόμενο μήνα η Φυλή

Ο ΕΣΔΚΝΑ προχωρεί στην υλοποίηση των ΟΕΔΑ Φυλής, Κερατέας και Γραμματικού, όπως μας διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ Νίκος Χιωτάκης. «Η Φυλή από τον ερχόμενο μήνα θα αρχίσει να δέχεται απορρίμματα, μέρος των οποίων θα προωθούνται για κομποστοποίηση και ανακύκλωση στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης των Ανω Λιοσίων.

Οσον αφορά το Γραμματικό και την Κερατέα, οι μελέτες για την κατασκευή των ΟΕΔΑ προβλέπουν μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων, κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.

Οι μελέτες αυτά προβλέπουν η εργολαβία όμως που πρόεκιται να υλοποιηθεί αφορά Χ.Υ.Τ.Α. ΜΟΝΟ.

Από τη δεκαετία του '60 μέχρι το 2007 η χωματερή των Ανω Λιοσίων δεχόταν περίπου το 90% των απορριμμάτων της Αττικής, αλλά επιπρόσθετα και δήμων και κοινοτήτων της Πελοποννήσου, όπως για παράδειγμα των Δήμων Ναυπλίου και Αργους... «Μακάρι να ήταν μόνο το Ναύπλιο», λέει ο κ. Νάκος.

«Εφερνε και το Αίγιο. Και πώς τα φέρνουν. Επειδή δεν μπορούν να τα πάνε απευθείας τα δίνουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες τα "βαφτίζουν" σκουπίδια τρίτων και τα πάνε στα Λιόσια. Και το ζήτημα είναι ότι τα μεταφέρουν όλα εκεί ή ορισμένες φορές κάποια φορτηγά αδειάζουν στον δρόμο, στα ρέματα και δημιουργούν νέα γενιά παράνομων χωματερών προκειμένου να έχουν κέρδη αυτές οι εταιρείες».

Ο κ. Νάκος μιλά λες και δεν είναι υπουργός, αλλά κάποιος παρατηρητής της κατάστασης. Ποιος ευθύνεται γι΄ αυτήν την «μεταφορά απορριμμάτων»; Και γιατί ενώ φέρνουν στην Αττική απορρίμματα, κατ΄ ομολογία τους, το Ναύπλιο, το Άργος, το Αίγιο και δεν ξέρω ποιοι άλλοι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ να πηγαίνουν τα απορρίμματά τους στον μόνο νόμιμο σήμερα χώρο;


Δεν υπάρχουν σχόλια: