-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Όπως είναι γνωστό από τις μελέτες του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θράκης, η ειδική «Γεωλογική και Υδρογεωλογική Μελέτη» καθώς και η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του χώρου στον οποίο έχει χωροθετηθεί η ΟΕΔΑ ΒΑ. Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού Αττικής και στον οποίο ήδη κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α., παρουσιάζουν πληθώρα ανακριβειών, παραλείψεων και επιστημονικών σφαλμάτων, περιέχουν εσφαλμένα και ανακριβή συμπεράσματα που δημιουργούν στρεβλή εικόνα των γεωλογικών και υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών με άμεση συνέπεια την λανθασμένη και επιστημονικά μη αποδεκτή επιλογή της θέσης για χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α., είναι ανεπαρκείς και εσφαλμένες και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν επαρκώς την υλοποίηση του έργου.
Επειδή η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. δεν περιέχει τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα από πρωτογενείς εργασίες πεδίου, την 20/01/2011 η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά των ΧΥΤΑ επιχείρησε την πραγματοποίηση νόμιμης διερευνητικής γεώτρησης μικρού βάθους για γεωτεχνική έρευνα σε ιδιόκτητη μη απαλλοτριωθείσα έκταση εντός του χώρου στον οποίο κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ. Για την γεώτρηση αυτή είχε ληφθεί η απαραίτητη άδεια από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.
Σκοπός της διερευνητικής αυτής γεώτρησης, η οποία θα ελάμβανε χώρα από την επιστημονική ομάδα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Α. Κελεπερτζή, ήταν να αποκαλύψει με αδιάσειστα στοιχεία τις ανακρίβειες και τα επιστημονικά σφάλματα της Μ.Π.Ε. που θα έπρεπε εξ αρχής να οδηγήσουν στην απόρριψη της εν λόγω τοποθεσία ως ακατάλληλης για τη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α.. 
Πλην όμως την ανωτέρω ημέρα και ενώ το συνεργείο είχε μεταβεί στο χώρο προκειμένου να διεξαχθεί η γεώτρηση, μετά από άρνηση της υπάρχουσας στο σημείο εκείνο αστυνομικής δύναμης να επιτρέψει την είσοδο στο γεωτρύπανο και εν συνεχεία με παρέμβαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με έγγραφο του κ. Δημάρχου Παλλήνης, αν και η περιοχή ανήκει στο Δήμο Μαραθώνος, διατάχθηκε η διακοπή των εργασιών της γεώτρησης, με αιτιολογία την προσκόμιση των τίτλων ιδιοκτησίας για να διενεργηθεί παρεμπίπτων έλεγχος της ιδιοκτησίας!!!! 
Σημειώνεται ότι η γεώτρηση θα γινόταν σε σημείο που δεν ενοχλούσε ούτε επηρέαζε κατ’ ελάχιστο τις εργασίες του εργοταξίου.
Καταγγέλλουμε την ωμή παρέμβαση και τις ενέργειες του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Δημάρχου Παλλήνης για να αποτραπεί η γεώτρηση.
Είναι σαφές ότι η άρνηση να γίνει η γεώτρηση είχε σαν αποτέλεσμα να ματαιωθεί μια καθ’ όλα νόμιμη ενέργεια. Είναι βέβαιο δε ότι η πραγματοποίησή της θα αποδείκνυε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο ότι η Μ.Π.Ε. και συνακόλουθα η χωροθέτηση κατασκευής ΟΕΔΑ στο συγκεκριμένο χώρο είναι εσφαλμένη, μη αποδεκτή επιστημονικά και μη νόμιμη.
Εμείς θα αντιμετωπίσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο τις παρεμβάσεις αυτές και δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωση.


24/01/2011
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: