-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2007

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΛΛΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Θεωρόντας θετική - σε γενικές γραμμές - την προγραμματική θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο ζήτημα τις διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά απόλυτα λαθεμένη την αναφορά στην ολοκλήρωση του υπάρχοντος σχεδιασμού, ο Γιώργος Κόλλιας, ως μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρενέβη και αφού η θέση του υιοθετήθηκε από την Δ.Ο. Βαρνάβα υπεβλήθη στην Επιτροπή προγράμματος τόσο με την αυτοπρόσωπη παρουσία του, όσο και στο διαδίκτυο στην Ιστοσελίδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ.
Η θέση έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΒΑΡΝΑΒΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Κατά την Συνέλευση της Δ.Ο. Βαρνάβα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Απριλίου 2007 συζητήθηκε το θέμα της προγραμματικής θέσης του Κινήματος σχετικά με το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Η Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη
• την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
• την μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης συνταχθείσα από τον καθηγητή Οικονομόπουλο Αλεξ. με τίτλο «Βέλτιστοι μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων»
• την άποψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
• τις προτάσεις του σ. Κόλλια Γιώργου πρώην Προέδρου της Κοινότητας Βαρνάβα

ΘΕΩΡΕΙ

Ότι το Κίνημα δεν μπορεί να παραμείνει στην λαθεμένη, χωρίς προοπτική και ξεπερασμένη από την ίδια την ζωή θέση για την διαχείριση των απορριμμάτων που διαμορφώθηκε το 2003, ιδιαίτερα όσον αφορά την Αττική.
Ότι οι εξελίξεις απέδειξαν ότι είναι πρακτικά ανεφάρμοστος, περιβαλλοντικά επικίνδυνος, οικονομικά ασύμφορος και κοινωνικά μη αποδεκτός ο υφιστάμενος Περιφερειακός Σχεδιασμός – ιδιαίτερα- για την Αττική.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

να τροποποιηθεί η προγραμματική πρόταση για την διαχείριση των απορριμμάτων και να περιληφθεί στο Πρόγραμμα του Κινήματος ως εξής (με πλάγια και έντονα γράμματα οι προτεινόμενες αλλαγές):

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Πρωταρχικό μέλημα η μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Οικονομικά κίνητρα για τη μείωση του όγκου των συσκευασιών και λιπασματοποίηση οργανικών απορριμμάτων σε οικιακή ή μεγαλύτερη κλίμακα. Κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση υλικών και ενέργειας. Αναθεώρηση του συστήματος κοστολόγησης στερεών αποβλήτων με βάση την παραγόμενη ποσότητα ανά νοικοκυριό και εισαγωγή κινήτρων για την ανακύκλωση. Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης απορριμμάτων για τη μετάβαση από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) σε ορίζοντα πενταετίας.
Κατάργηση των υφισταμένων Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων και προώθηση Εθνικού Σχεδιασμού, με στόχο την αντικατάσταση των 130 ανά την Ελλάδα Χ.Υ.Τ.Α., από 7 μονάδες Ολοκληρωμένης Επεξεργασίας & Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.), χωροταξικά κατανεμημένων σε Εθνικό επίπεδο, για την επίτευξη της βέλτιστης διαχείρισης από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη.
Άμεση κατάργηση και αποκατάσταση των χώρων μη ελεγχόμενης εναπόθεσης απορριμμάτων και προσωρινή απόρριψη των απορριπτόμενων σε αυτούς απορριμμάτων στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις μέχρι την λειτουργία των νέων μονάδων.
• Ίδρυση νέων διαδημοτικών ή διανομαρχιακών φορέων διαχείρισης απορριμμάτων που να απορροφούν τα οικονομικά οφέλη της εναλλακτικής διαχείρισης, με ελεύθερη επιλογή των μεθόδων επεξεργασίας και των χώρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Πριμοδότηση των ΟΤΑ που συμμετέχουν αποτελεσματικά και επιτυγχάνουν τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους των σχεδίων εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η απάντηση που δόθηκε στο διαδίκτυο από την Επιτροπή Προγράμματος είναι:

Aπάντηση από Επιτροπή προγράμματος
2007-04-17 13:36:46

Ευχαριστούμε για τις προτεινόμενες συμπληρώσεις στην ενότητα για την διαχείριση των απορριμμάτων και θα ληφθούν υπ΄ όψιν στην τελική διαμόρφωση του προγράμματος.
Πιστεύουμε ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος, θα πρέπει να υπάρξει ένας εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος θα προτείνει θέσεις για την λειτουργία περιφερειακών συστημάτων διαχείρισης με σταθμούς μεταφόρτωσης και συμπίεσης, για την συνολική διαχείριση των απορριμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: