-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ Σ.τ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συντονιστική επιτροπή κατά των XYTA συνεχίζει τον αγώνα και σας ενημερώνει ότι:

Με τις επιστημονικές μελέτες του  Πανεπιστημίου Αθηνών  από τον καθηγητή κ. Kελεπερτζή, του πανεπιστημίου Θράκης από τον καθηγητή κ. Ραψομανίκη και την τεχνική τεκμηρίωση του μηχανικού κ. Δαμάσκου, αποδεικνύουμε στο ΣτΕ:

          1.Τήν ακαταλληλότητα του χώρου.

          2.Την σκόπιμη ανεπάρκεια της περιβαλλοντολογικής μελέτης την όποια η κυβέρνηση ανανέωσε χωρίς να λάβει υπ όψιν μελέτες οι οποίες περιγράφουν την πραγματική κατάσταση του χώρου.

          3.Την μη αναγκαιότητα του έργου.

          4.Οτι είναι ατελέσφορο , δηλαδή όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα αλλά δημιουργεί και τεράστια άλλα.

           Επί πλέον αποδεικνύουμε ότι οι ενέργειες που γίνονται είναι ασύμβατες με την υπάρχουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

          Σημειώνουμε ακόμη ότι οι προηγούμενες και οι τρέχουσες προσφυγές στο ΣτΕ δεν διέθεταν και δεν διαθέτουν τέτοιου είδους τεκμηρίωση , διότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι προαναφερθείσες μελέτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

          1.Οι συμμετέχοντες στην προσφυγή πρέπει να κάνουν αργότερα ένα ομαδικό πληρεξούσιο προς τον δικηγόρο και να προσκομίσουν βεβαίωση της Κοινότητας η του Δήμου , ότι έχουν περιουσιακό στοιχείο στην περιοχή.

Δήλωση συμμετοχής: τηλ 210 8034139  -  6944912956 κ. Γεωργαντά Οδυσσέας

                                        e-mail:odisseasg@gmail.com

          2.Οσοι έχουν δυνατότητα και θέλουν να ενισχύσουν οικονομικά τον δικαστικό  αγώνα κατά των ΧΥΤΑ , μπορούν να  απευθυνθούν στο  τηλ. 6973794262   κ. Μαστοράκο Σπύρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: