-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΠΡΑΒΟ κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Όταν η κ. Καραβασίλη ανέλαβε την θέση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ είχαμε αναρτήσει ένα post αναφέροντας ότι, χωρίς να γνωρίζουμε προσωπικά την εν λόγω κυρία, η τοποθέτησή της σ΄ αυτήν την θέση αποτελούσε εγγύηση για πραγματική προστασία του περιβάλλοντος, γνωρίζοντας την ιστορία της.
Με το έγγραφο που απέστειλε προς μετά τις καταγγελίες της Κοινότητας Γραμματικού και του αγωνιστή συντοπίτη μας κ. Γκίκα, αποδεικνύει την συνέπειά της στις αρχές της κια μας ικανοποιεί που δικαιωθήκαμε στην κρίση μας.
Δεν έχει σημασία ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών της, αφού δυστυχώς δεν καθορίζονται από αυτήν τα πράγματα.
Σημασία έχει ότι διαθέτει την απαιτούμενη ευαισθησία να προασπίσει, όσο μπορεί, το περιβάλλον και ότι παραμένει συνεπής με τις αρχές της, αναλαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες της.
Παρακάτω παραθέτουμε το έγγραφό της, το οποίο διαβάσαμε στο πολύ καλό blog ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ:

ΥΠΕΚΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 
Αθήνα, 03.09.2010 
Αρ. Πρωτ. 1368 
Προς: Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, κ. Ηλία Λιακόπουλο 
Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα
Κοιν.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Θέμα: Κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού 
Σχετ.: (α) Το α.π. 1981/18-8-2010 έγγραφο Κοινότητας Γραμματικού (α.π. 1368/18-8-2010)
(β) Αίτημα-καταγγελία Κυρ. Γκίκα (ελήφθη ηλεκτρονικά) και έλαβε α.π. ΕΓΕΠΕ 1380/01.09.2010 
Αγαπητέ μου Ηλία, 
Με το παραπάνω σχετικό κοινοποιήθηκε στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Γραμματικού, σχετικά με «Καταστρατήγηση συμβατικών όρων της υπόβασης-κυττάρου Α’ φάσης ΧΥΤΑ Γραμματικού», που αφορούν σε τεχνικές αστοχίες ή/και ενδεχόμενες παραβιάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου του έργου και ζητείται η επιβεβαίωση της βασιμότητας των καταγγελλόμενων. 
Ως εκ τούτου και δεδομένης της υποβολής και άλλων καταγγελιών για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού σε παρακαλώ όπως με πληροφορήσεις πληρέστερα για την πρόοδο υλοποίησης του έργου, τυχόν περιβαλλοντικά ή άλλα προβλήματα, αλλά και για τα αναφερόμενα ζητήματα που θέτει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού (ειδικότερα όσον αφορά στην τήρηση των προβλεπόμενων όρων για την υπόβαση του κυττάρου Α, που περιλαμβάνονται στο συμβατικό πλαίσιο υποχρεώσεων του αναδόχου), ώστε εφόσον απαιτηθεί, να συντονίσουμε τις ενέργειές μας σχετικά. 
Στο πλαίσιο αυτό παρακαλώ τον Προϊστάμενο της ΕΥΠΕ, στην οποία κοινοποιείται το παρόν και έχει λάβει και καταγγελίες σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της εγκεκριμένης για το έργο ΜΠΕ (β σχετικό), να ενημερώσει την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του και να συνεργαστεί μαζί της, εφόσον απαιτηθεί να προβεί σε έλεγχο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων βάσει του άρθ. 9 του νόμου 2947/2001. 

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
Συνημ: το (α) σχετικό προς ΕΥΕΠ και ΕΥΠΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργό ΠΕΚΑ, κα Τίνα Μπιρμπίλη 
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
2. Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ΕΥΕΠ, κ. Π. Μέρκο (μ. σ.) 
Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
3. Προϊστάμενο ΕΥΠΕ, κ. Επ. Τολέρη (μ. σ.) 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11
4. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών 
Κτίριο 16, Πρώην Σχολή Ευελπίδων
10167 Αθήνα 
5. Πρόεδρο Κοινότητας Γραμματικού 
κο Ν. Κούκη
Λεωφ. Γραμματικού 9 19007
6. κ. Κυριάκο Γκίκα 
E-mail: kyriakosgkikas@yahoo.co.uk

Δεν υπάρχουν σχόλια: