-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗς ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΝΕΠΕΠ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προς
Τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος 
της Βουλής των Ελλήνων κο  Κωνσταντίνο Καρτάλη
Κοινοποίηση
-Τα μέλη της Επιτροπής.

ΘΕΜΑ : ΧΥΤΑ Γραμματικού Μαραθώνα. Αποδεδειγμένα ανακριβής η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής, στη θέση ¨Μαύρο Βουνό¨ Γραμματικού», του Δήμου Μαραθώνα.

Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και Κύριοι Βουλευτές 
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος 
 της Βουλής των Ελλήνων.

Επειδή τον τελευταίο καιρό ,με αφορμή τα γεγονότα της Κερατέας σχετικά με την Χωροθέτηση των ΟΕΔΑ στην Αττική, έχει τεθεί σε σοβαρή αμφισβήτηση ο Περιφερειακός Σχεδιασμός ( ΠΕΣΔΑ), είναι ανάγκη να εξεταστεί υπεύθυνα και εμπεριστατωμένα η συνέχιση των εργασιών που αφορούν την νομιμότητα αδειοδότησης της κατασκευής του ΧΥΤΑ  ενταγμένου στο έργο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής, στη θέση ¨Μαύρο Βουνό¨ Γραμματικού», του Δήμου Μαραθώνα.
Συγκεκριμένα και πέρα από κρίσιμα στοιχεία τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπ όψη κατά την ανάλυση των στοιχείων πχ σεισμολογικά δεδομένα, κίνδυνος επιμόλυνσης των υπόγειων υδάτων κλπ, (όπως αναφέρονται και στα σχετικά συνημμένα δημόσια έγγραφα), μείζονος σημασίας θεωρούμε την βεβαιωμένη ύπαρξη ΔΥΟ (2) διαμορφωμένων ρεμάτων τα οποία ενώ φαίνονται σαφώς στα  τοπογραφικά που περιλαμβάνονται στη μελέτη , ΔΕΝ μνημονεύονται στην σχετική έκθεση-μελέτη.
Επειδή όμως η ύπαρξη διερχόμενων ρεμάτων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με   ρεαλιστικό κόστος αλλά κυρίως αποτελεί κρίσιμο στοιχείο έγκρισης της χρηματοδότησης του έργου, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ όψη την έκκληση μας για άμεση διακοπή των εργασιών και επανεξέταση της αδειοδότησης του έργου με την απαραίτητη Επιστημονική τεκμηρίωση.
Συνημμένα καταθέτουμε τα σχετικά στοιχεία και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.
   Μαραθώνας 11/05/2011
                                                                                           Για  το ΙΝΕΠΕΠ
                                                               Κωνσταντίνος Π.  Κουλούρης           
                                                                 ΦΥΣΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
                                                      ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ MSc
                                                                  ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  Α                                                                                                                                     
                                                                   Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ

                                                                                                                                                          
 ΑΝΑΦΟΡΕΣ :     
[1].     ΣΧΕΔΙΟ ΒΑ11   ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) .
           ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ (ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
[2].   Η υπ αρ.  Αρ.          Πινακίδα-Χάρτης της Γ. Υ. Σ. σε κλίμακα 1: 5000
[3].   ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) .                      
        ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ στοιχεία κορυφών ορίων 
        γηπέδου.
                                  
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:        
[3].    Το απόσπασμα του υπ αρ. 30 της 10/11/2003  Πρακτικού Συνεδριάσεως
          του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ανατολικής Αττικής
 [4].   Το υπ αρ Πρωτ. Τ.Υ. 2250/25/04/2005 έγγραφο της Νομαρχίας 
          Ανατολικής Αττικής
 [5].    Το υπ Αρ. Πρωτ.   492  /28.02.2011.έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας  
           Επιθεωρητών Περιβάλλοντος….

   Ακολουθεί πλήρης Τεχνική Έκθεση        

Δεν υπάρχουν σχόλια: