-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

ΤΟ ΚΟΙΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Γ. Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ "Χ.Α.Δ.Α."

Στην συνεδρίαση της 28 Δεκέμβρη 2010 το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Βαρνάβα ασχολήθηκε με το Φ104/1157/10 έγγραφο που απέστειλε ο Γενικό Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής κ. Λιακόπουλος και με το οποίο απαιτούσε το άμεσο κλείσιμο του "Χ.Α.Δ.Α." της Κοινότητας και την μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής, με την απειλή διοικητικών, ποινικών και αστικών κυρώσεων. 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση του πρώην Προέδρου της Κοινότητας και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κόλλια Γιώργου αποφάσισε, αφ΄ ενός μεν να προβεί στο κλείσιμο του Χώρου Εναπόθεσης Απορριμμάτων της Κοινότητας Βαρνάβα και την μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής, αφ΄ ετέρου να καταγγείλει την επιχειρούμενη μετάθεση ευθυνών προς τους Ο.Τ.Α., την μικροπολιτική διαχείριση του προβλήματος των απορριμμάτων και τον διαχρονικό εκβιασμό της Κοινότητας, για να αποδεχθεί το έγκλημα της χωματερής στο Γραμματικό.
Παρακάτω παραθέτουμε ολόκληρη την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Εισηγούμενος του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νίκος Βούλγαρης, αφού ανέγνωσε το Φ104/1157/10 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ και την διάθεση των στερεών αστικών αποβλήτων στον 2ο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, είπε ότι η Κοινότητα Βαρνάβα, εδώ και πολλά χρόνια είχε ζητήσει να διαθέτει τα απορρίμματά της στον ΧΥΤΑ Φυλής και παλιότερα στην Χωματερή των Λιοσίων, αίτημα που δεν έγινε ποτέ αποδεκτό και κατά συνέπεια ήταν υποχρεωτική η λειτουργία της τοπικής χωματερής. Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαι την λήψη απόφασης για παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ που βρίσκεται στα διοικητικά μας όρια και την σύναψη σύμβαση με τον ΕΣΔΚΝΑ, για την διάθεση των απορριμμάτων μας στον ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
Παίρνοντας τον λόγο ο πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργος Κόλλιας είπε:
Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής θα έπρεπε κανονικά να επιστραφεί ως απαράδεκτο. Γιατί είναι προκλητικό να ζητείται από την Κοινότητά μας, με τρόπο εκβιαστικό, να κλείσει τον Χώρο Εναπόθεσης Απορριμμάτων (κι όχι Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων), να τον αποκαταστήσει και να υπογράψει σύμβαση με τον ΕΣΔΚΝΑ , σε 3 ημέρες, όταν όλα αυτά τα ζητά σχεδόν 20 χρόνια τώρα, αλλά ποτέ δεν έγιναν δεκτά από την Πολιτεία και τον ΕΣΔΚΝΑ.
Και η άρνηση του ΕΣΔΚΝΑ να δεχθεί τα απορρίμματά μας εντασσόταν στην εκβιαστική τακτική, που είχαν χαράξει, προκειμένου να αποδεχθούμε τα σχέδιά τους για κατασκευή χωματερής στο Γραμματικό. Τακτική που στηριζόταν στην ανοχή (αν όχι την παρότρυνση) του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
Ο ΠΡΩΗΝ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ κ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
 Η Κοινότητά μας μάλιστα προχώρησε, από το 2005, ένα βήμα παραπέρα. Εκπόνησε ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, φρόντισε και έλαβε άδεια αποκατάστασης και ζήτησε από το τότε Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής την χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης, υπό την προϋπόθεση φυσικά της αποδοχής του ΕΣΔΚΝΑ για διάθεση των απορριμμάτων μας στον ΧΥΤΑ Φυλής. Δυστυχώς ποτέ δεν χρηματοδοτήθηκε η αποκατάσταση. Κι ο λόγος είναι ευνόητος. Γιατί θα κατέρρεε το επικοινωνιακό «επιχείρημα» των εκάστοτε κυβερνώντων για την «ανεξέλεγκτη χωματερή» μας και για το «που ρίχνουμε τα σκουπίδια μας».
Όταν λοιπόν, χρόνια τώρα, η Κοινότητά μας είναι θύμα μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και επικοινωνιακών τεχνασμάτων, αποτελεί πρόκληση σήμερα να μας απευθύνεται αυστηρή προειδοποίηση, να πράξουμε αυτά που μια 20ετια ζητάμε.
Ο ΝΥΝ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τέλος αναρωτιέμαι: Αν η μη συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στο έγγραφο του κ. Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «επιφέρει ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις» για εμάς, ποιες ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται για του διατελέσαντες μέχρι σήμερα, Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας Αττικής, για την εγκληματική τους αμέλεια να φροντίσουν για την διάθεση των απορριμμάτων μας, στον μοναδικό νόμιμα λειτουργούντα σήμερα ΧΥΤΑ. Είναι προφανές ότι αυτοί φέρουν ακέραια την ευθύνη για την σημερινή κατάσταση.
Προτείνω, λοιπόν προς το Κοινοτικό Συμβούλιο της λήψη απόφασης για:
Την παύση λειτουργίας του Χώρου Εναπόθεσης Απορριμμάτων της Κοινότητας μας.
Την υποβολή αιτήματος προς τον ΕΣΔΚΝΑ για την διάθεση των απορριμμάτων μνας στον ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, χωρίς προαπαιτούμενα και δεσμεύσεις κάθε είδους.
Την υποβολή αιτήματος ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ για την αποκατάσταση του Χώρου Εναπόθεσης Απορριμμάτων της Κοινότητας μας με βάση την εκπονηθείσα μελέτη.
Την αποστολή εγγράφου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εσωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο θα γνωστοποιούνται οι μέχρι τώρα ενέργειές μας, να εκφράζεται η διαμαρτυρία για την μετάθεση των ευθυνών τους στην  Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και να καθίστανται υπεύθυνοι για τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις, που μπορεί να υπάρξουν και οι οποίες μπορεί να έχουν ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων σε αιρετούς της Κοινότητάς μας, ή σε βάρος της ίδιας της Κοινότητας.
Μετά τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
  • Την παύση λειτουργίας του Χώρου Εναπόθεσης Απορριμμάτων της Κοινότητας μας.
  • Την υποβολή αιτήματος προς τον ΕΣΔΚΝΑ για την διάθεση των απορριμμάτων μνας στον ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, χωρίς προαπαιτούμενα και δεσμεύσεις κάθε είδους.
  •  Την υποβολή αιτήματος ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ για την αποκατάσταση του Χώρου Εναπόθεσης Απορριμμάτων της Κοινότητας μας με βάση την εκπονηθείσα μελέτη.
  • Την αποστολή εγγράφου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εσωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο θα γνωστοποιούνται οι μέχρι τώρα ενέργειές μας, να εκφράζεται η διαμαρτυρία για την μετάθεση των ευθυνών τους στην  Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και να καθίστανται υπεύθυνοι για τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις, που μπορεί να υπάρξουν και οι οποίες μπορεί να έχουν ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων σε αιρετούς της Κοινότητάς μας, ή σε βάρος της ίδιας της Κοινότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: