-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΜΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Αναδημοσιεύουμε ολόκληρη την αλληλογραφία των τελευταίων ημερών για θέματα που αφορούν το ΧΥΤΑ Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα. Μέσα από αυτήν αποδεικνύεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η περιβόητη "Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου είναι διάτρητη.
(τα κείμενα στάλθηκαν στο blog με email από το blog http://exotaxyta.blogspot.com  και τα περισσότερα είναι αναρτημένα στο blog http://oxixyta.blogspot.com.
Αθήνα, 03-02-2011
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Το παρόν συντάχθηκε ύστερα από πραγματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη περιοχή ΧΥΤΑ και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, αλλά και για το σχολιασμό ορισμένων κεφαλαίων και παραγράφων της Μ.Π.Ε., ενόψει της ενημέρωσης των επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ που επισκέφθηκαν τον τόπο του έργου την 21-10-2010 και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα (03/02/2011) δεν έχουμε λάβει γνώση του πορίσματος της Υπηρεσίας σας επί της καταγγελίας για το ίδιο θέμα του κ. Κυριάκου Γκίκα.
1) Στη σελ. 2-4 της ΜΠΕ αναφέρεται εσφαλμένα ότι «Η υπό εξέταση περιοχή βρίσκεται σε μικρή μισγάγγεια χωρίς ανάντη λεκάνη απορροής. Ο κύριος αποδέκτης των επιφανειακών νερών του χώρου είναι το ρέμα περιοδικής ροής, του οποίου η κύρια και διαμορφωμένη κοίτη βρίσκεται σε απόσταση 300 μ. από το όριο του χώρου και απολήγει στον Ευβοϊκό Κόλπο».
Αντίθετα η διαμορφωμένη κοίτη του ρέματος περνά μέσα από το χώρο ΧΥΤΑ σχεδόν σε όλη την έκτασή του και με κατεύθυνση Β.Α. καταλήγει στον Ευβοϊκό Κόλπο. Αποτέλεσμα αυτού, μετά από έντονη βροχόπτωση ενός τετάρτου της ώρας την 26-7-2010, ο Ευβοϊκός να κατακλυσθεί με λάσπη και διάφορα φερτά (αργιλικά χώματα της διαμορφωμένης υπόβασης του κυττάρου), με αιωρούμενα σωματίδια βεβαρημένα από διάφορους ρυπαντές (γράσα, λάδια, βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες) προερχόμενα από τη χρήση των βαρέως τύπου οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου και με ειδικά απόβλητα (καύσιμα και λιπαντικά) τα οποία θεωρούνται τοξικές και επικίνδυνες ουσίες (βλ. συνημμένες φωτογραφίες). Το ίδιο συνέβη και την 25-9-2010 με μικρότερης έντασης βροχόπτωση (βλ. συνημμένες φωτογραφίες). Την 22-10-2010 με αίθριο καιρό, λόγω αλλαγής των ρευμάτων και του αέρα, η λάσπη που είχε κατακαθίσει στο πυθμένα της θάλασσας βγήκε στην επιφάνεια (βλ. συνημμένες φωτογραφίες). Η κατάκλυση του Ευβοϊκού με λάσπες και άλλα υλικά από τον υπό κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. επαναλαμβάνεται σε κάθε βροχόπτωση με πλέον πρόσφατη τη σημερινή 3/2/2011.
Τι θα συμβεί στη περίπτωση αστοχίας της στεγάνωσης του ΧΥΤΑ, της έμφραξης των στραγγιστηρίων ή της υπολειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού; Είναι σαφές. Η λάσπη θα αντικατασταθεί από τα στραγγίδια των σκουπιδιών, πλούσια σε βαρέα μέταλλα, C2O κ.λπ.
Μετά την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2009, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, κατασκεύασε αντιπλημμυρικά φράγματα στην περιοχή, ένα εξ αυτών στο ανωτέρω ρέμα, για την κατακράτηση των φερτών αλλά και τη μείωση της ταχύτητας του νερού προς αποφυγή καταστροφών στην κατάντη κατοικημένη περιοχή.
Όμως μετά την πρώτη βροχή, το φράγμα αυτό μπαζώθηκε από υλικά του ΧΥΤΑ και είχε αντίθετα αποτελέσματα. Μη κατακράτηση των φερτών, τα οποία έφθασαν στην θάλασσα, αλλά και αύξηση της ταχύτητας και της ποσότητας του νερού, λόγω της μερικώς διαμορφωμένης επιφάνειας του κυττάρου και της πτώσης στο φράγμα.
Επειδή το ρέμα τέμνει κάθετα την οδό προσπέλασης του οικισμού, λόγω του μεγάλου όγκου και των φερτών, αυτή καταστράφηκε και κινδύνευσαν διερχόμενοι κάτοικοι, πριν απαγορευτεί η διέλευση (βλ. συνημμένες φωτογραφίες).
2) Στη σελ. 3-3 της Μ.Π.Ε. αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το βάθος στο οποίο πιθανά (στην κατασκευή ενός τέτοιου έργου πιθανολογούν αντί να προβαίνουν στη διάνοιξη γεωτρήσεων!!!) θα απαντάται ο υδροφόρος ορίζοντας θεωρείται μεγαλύτερο των ενενήντα μέτρων (90 μ.) αφού το πάχος του σχετικά στεγανού σχηματισμού είναι πολύ μεγαλύτερο».
Πως όμως δικαιολογείται το πηγάδι που βρίσκεται μέσα στο χώρο του ΧΥΤΑ και μάλιστα με ανεξάντλητο νερό σε βάθος διακοσίων πενήντα μέτρων (2,5 μ.);
3) Στη σελ. 4-38 της Μ.Π.Ε. (4-2-3 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) αναφέρεται: «Παράλληλο ρήγμα σε αυτό, βρίσκεται 400 μ. νοτιοδυτικά του χώρου (του Χ.Υ.Τ.Α.). Τα ρήγματα αυτά επειδή έχουν την ίδια γεωμετρία με τα υποθαλάσσια ρήγματα του Νοτίου Ευβοϊκού θεωρούνται ως ενεργά ρήγματα τα οποία πιθανόν να επαναδραστηριοποιηθούν σε ένα μελλοντικό σεισμό ενώ μπορούν να φιλοξενούν και κάποια σεισμική εστία».
Πως μπορούν αλήθεια ένα ενεργό ρήγμα, το οποίο υπάρχει σε βάθος αρκετών χιλιομέτρων να το οριοθετούν στην επιφάνεια σε απόσταση 400μ. από το ΧΥΤΑ, ωσάν να είναι κάποιο ορατό σημείο; Δυστυχώς αυτό όταν το διαπιστώσουμε θα είναι πολύ αργά και οι συνέπειες απρόβλεπτες.
4) Μελετώντας τη Μ.Π.Ε., διαπιστώνουμε ότι αυτή αναφέρεται σε βιβλιογραφίες και Ευρωπαϊκά ή Αμερικάνικα πρότυπα, ενώ έχουμε εν ενεργεία ΧΥΤΑ. Το ΧΥΤΑ Φυλής. Γιατί δεν μας παρουσιάζει μετρήσεις για την ποσότητα του βιοαερίου που διαφεύγει από αυτόν; Μετρήσεις για το βάθος και την απόσταση της μόλυνσης του υπεδάφους και τον υδροφόρο ορίζοντα από το C2O και τα βαρέα μέταλλα, μετρήσεις για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας; Γιατί δεν μας παρουσιάζει εικόνες από την σε καθημερινή βάση επίχωση όλων των στερεών αποβλήτων της ημέρας, εικόνες από την πέριξ περιοχή του ΧΥΤΑ Φυλής, εικόνες από την ποιότητα των προσκομιζόμενων Σ.Α. αλλά και των υλικών επίχωσης (μπάζων); Γιατί εδώ να είναι διαφορετικά;
5) Σημειώνεται επίσης ότι αποτέλεσμα της ως άνω εναπόθεσης των χιλιάδων κυβικών μέτρων χώματος και των άλλων υλικών στην προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή του Ευβοϊκού ήταν να δημιουργηθεί τεράστια οικολογική καταστροφή και συγκεκριμένα ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας του θαλασσίου οικοσυστήματος της περιοχής. Ειδικότερα η εναπόθεση των φερτών υλικών από τον ΧΥΤΑ στο βυθό της θάλασσας σε μία έκταση μήκους άνω των 5 χιλιομέτρων και πλάτους άνω των 500 μέτρων κλόνισε σοβαρά το τοπικό θαλάσσιο οικοσύστημα αφού κάλυψε σε μεγάλη έκταση το βυθό της θάλασσας καταστρέφοντας ότι ζει και φύεται σ΄ αυτόν, κατέστρεψε την παραλία του οικισμού δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα τόσον στους επαγγελματίες της περιοχής (ψαράδες, ιδιοκτήτες εστιατορίων κ.λπ.) αλλά και στους κατοίκους της περιοχής και τους λουομένους αφού η πεντακάθαρη θάλασσα και παραλία μετατράπηκαν σε βούρκο.
Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η ως άνω καταστροφική παροχέτευση των διαφόρων υλικών από το ΧΥΤΑ προς το ρέμα και εν τέλει στη θάλασσα έγινε παρά τη σαφή απαγόρευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει το έργο για απαγόρευση διάθεσης αδρανών προϊόντων χωματουργικών εργασιών στο ρέμα και για την αποφυγή όδευσης αδρανών πρώτων υλών προς το ρέμα περιοδικής ροής.
Τέλος θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι αν και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία συνοδεύει το έργο προβλέπεται μεταξύ άλλων η κατασκευή περιμετρικής τάφρου προκειμένου τα όμβρια ύδατα να παροχετεύονται προς τα κατάντη του χώρου και η οποία, σύμφωνα τη σύμβαση, έπρεπε να έχει κατασκευαστεί από την ανάδοχο του έργου Κοινοπραξία τον Νοέμβριο του 2010, εν τούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει κατασκευαστεί με άμεση συνέπεια τα προαναφερόμενα καταστροφικά αποτελέσματα.
Λαμβανομένων λοιπόν υπόψη όλων των ανωτέρω παρακαλώ για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

Μετά τιμής,
Νίκος Μπούρμπος
Δικηγόρος
Γραμματέας του Κέντρου Βιωσιμότητας και
Περιβαλλοντικής Προστασίας Β.Α. ΑττικήςΠΡΟΣ

1) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
2) Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.Κ.Α.
3) Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4) Περιφέρεια Αττικής
5) Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ

1) Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2) Τμήμα Μηχανικής Περιβάλλοντος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
3) Δημήτριο Δαμάσκο B.Sc., M.Sc. (Env.Eng.)
4) Γεώργιο Μπάλια, Δ.Ν., Δικηγόρο
________________________
Στην από Σεπτέμβριο 2003 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού» στο κεφάλαιο 4 αυτής σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος εγγύτερης περιοχής και ειδικότερα καθόσον αφορά τη γεωλογική δομή αυτής, η οποία φέρεται να επιβεβαιώθηκε με επιτόπια έρευνα, αναφέρεται ότι: «Οι γεωλογικοί σχηματισμοί οι οποίοι αποτελούν το υπόβαθρο του χώρου εναπόθεσης είναι κύρια οι σχιστολιθικοί σχηματισμοί της ΒΑ Αττικής, οι οποίοι παρουσιάζουν ενστρώσεις μαρμάρων. Πρόκειται για σχηματισμούς ημιπερατούς, οι οποίοι προσεγγίζουν τους πρακτικά στεγανούς. Το πάχος της ακόρεστης ζώνης, δηλαδή το βάθος στο οποίο πιθανά θα απαντάται ο υδροφόρος ορίζοντας θεωρείται μεγαλύτερο των 90 μ., αφού το πάχος του σχετικά στεγανού σχηματισμού είναι πολύ μεγαλύτερο».
Ενόψει των ως άνω διαπιστώσεων της ανωτέρω Μ.Π.Ε. παρακαλώ όπως μας χορηγήσετε αντίγραφα των γεωφυσικών διασκοπήσεων στις οποίες προέβη η ομάδα μελέτης, από τις οποίες πιστοποιείται το ακριβές βάθος που ευρίσκονται τα υπόγεια ύδατα και καθορίζεται η στρωματογραφική στήλη εις βάθος, καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνητικών γεωτρήσεων, τις οποίες ομοίως πραγματοποίησε η ομάδα μελέτης, από τις οποίες προκύπτουν η ακριβής πιεζομετρική στάθμη και τα ειδικά υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του χώρου καθώς και η ακριβής λιθολογική περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών βάθους. Τα ανωτέρω αιτούμεθα από το αρχείο της Ε.Υ.ΠΕ. – Υ.Π.Ε.Κ.Α. στο οποίο αυτά τα απαραίτητα στοιχεία οφείλουν να τηρούνται αφού η ΕΥΠΕ είχε την πλήρη ευθύνη της επίβλεψης και όλων των επιμέρους εγκρίσεων και της τελικής – συνολικής έγκρισης της εν λόγω μελέτης,
Οι ανωτέρω εργασίες και τα εξ αυτών συνταχθέντα συμπεράσματα, τα οποία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία και προαπαιτούμενα για τη χωροθέτηση και κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. στο εν λόγω έργο, τα αιτούμεθα για δικαστική χρήση.
Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2011
Για το σύλλογο
Ο Γραμματέας
Νίκος ΜπούρμποςΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΥΕΠ, Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΡΚΟ

Κ. Μέρκο, σας διαβιβάζω Υπόμνημα-Καταγγελία του κ. Νίκου Μπούρμπου, Δικηγόρου, Γραμματέα του Κέντρου Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας Β.Α. Αττικής, σχετικά με τον ΧΥΤΑ Γραμματικού.
Παρακαλώ να εξετάσετε τις αιτιάσεις που αναφέρονται και να τις λάβετε υπόψη σας, καθώς επίσης και τυχόν άλλα στοιχεία που παρατίθενται, σε σχέση με τον έλεγχο τήρησης της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων, που η Υπηρεσία σας έχει πραγματοποιήσει.
Παρακαλώ επίσης να ενημερώσετε αρμοδίως σχετικά με τις έως σήμερα διαπιστώσεις και απόψεις σας επί του θέματος, προκειμένου να προβώ σε δικές μου ενέργειες.

Με εκτίμηση

Μαργαρίτα Καραβασίλη

Ειδική Γραμματέας


Προς το ΥΠΕΚΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ

Κα Μαργαρίτα Καραβασίλη: Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μαζί με την Μετεωρολογική  ή άλλη υπηρεσία, θα πρέπει να εξετάσουν επειγόντως τις επιπτώσεις που θα επιφέρει (στην ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα του Λεκανοπέδιου Αττικής) ο συνδυασμός λειτουργίας των τριών (3) ΧΥΤΑ από τους ανέμους που επικρατούν στην περιοχή μεταφέροντας τις οσμές και επιβλαβή σωματίδια.
Η μελέτη σχεδιασμού ΧΥΤΑ δεν έχει προβλέψει την σημαντική αυτή παράμετρο. Οι άνεμοι ταξιδεύουν πολλά Χιλιόμετρα και δεν εξαιρούν κατοίκους και άλλων περιοχών που είναι μακριά από τα κύτταρα των ΧΥΤΑ.
Μελέτη συνδυασμού κατεύθυνσης ανέμων από τους ΧΥΤΑ Φυλής, Γραμματικού, Κερατέας που εμφανίζει δυνητικά την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας πνίγοντας στην κυριολεξία το Λεκανοπέδιο της Αττικής.

 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΟΣ: 1. ΔΕΑΡΘ υπόψη κου Μάναλη
           2. ΕΥΠΕ υπόψη κ. Τολέρη
ΚΟΙΝ:  1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ υπόψη κου Τερζή
           2. ΕΥΕΠ, κ. Μάρκο

Αγαπητοί μου,
Σας διαβιβάζω το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, που έλαβα, λόγω αρμοδιότητας, το οποίο αφορά σε αίτημα διερεύνησης τυχόν επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, από τη μελέτη σχεδιασμού των ΧΥΤΑ Αττικής.
Ειδικότερα το παρόν απευθύνεται στην ΔΕΑΡΘ, ως Υπηρεσία αρμόδια για το Έλεγχο της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και του Θορύβου και αφετέρου στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ως Υπηρεσία αρμόδια για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.
Παράλληλα κοινοποιείται στο Γραφείο Υπουργού προκειμένου να τεθεί υπόψη του κ. Τερζή, Συμβούλου της Υπουργού ΠΕΚΑ σε θέματα διαχείρισης των αποβλήτων.
Όπως γνωρίζετε η Ειδική Γραμματεία είναι αρμόδια αποκλειστικά για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
σε λειτουργούντα έργα και δραστηριότητες του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και μπορεί να εισηγηθεί τροποποιήσεις σε περιβαλλοντικούς ή
άλλους όρους που έχουν τεθεί, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή άλλα προβλήματα.
Σημειώνω τέλος ότι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ έχουν διενεργήσει επιθεώρηση στον ΧΥΤΑ Γραμματικού για τα αποτελέσματα της οποίας θα ενημερωθείτε άμεσα.
Παρακαλώ για τις ενέργειές σας και την ενημέρωσή μου σχετικά.

Με εκτίμηση
Μαργαρίτα Καραβασίλη
Ειδική Γραμματέας

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Αγαπητέ μου κύριε Γκίκα,

Σας ενημερώνω ότι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή και του Γενικού Επιθεωρητή, κυρίου Μέρκου, μεταβαίνουν επειγόντως ΣΗΜΕΡΑ στο Γραμματικό για να καταγράψουν τα γεγονότα και τις επιπτώσεις από τις βροχοπτώσεις. 
 Όπως γνωρίζετε έχουν ήδη διενεργήσει επιθεώρηση και έχουν καταγράψει τις αστοχίες τόσο τις κατασκευαστικές, όσο και τις ουσιαστικές.
Για την ενημέρωσή σας επί των αποτελεσμάτων παρακαλώ να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κ. Μέρκο

Στη διάθεσή σας

Μαργαρίτα Καραβασίλη
Ειδική Γραμματέας

ΣΧΟΛΙΑ
Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν ο κ. Μπούρμπος και ο κ. Γκίκας. με τα έγγραφά τους αποδεικνύουν, το - αυτονόητο για μας, αλλά αδιάφορο για τους "μελετητές" και τους "ελέγχοντες" το έργο- γεγονός ότι ο συγκεκριμένος χώρος (Μαύρο Βουνό Γραμματικού) είναι παντελώς ακατάλληλος για ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ κι ότι επιλέχθηκε όχι βάσει επιστημονικών δεδομένων, αλλά βάσει πολιτικής απόφασης. 
Τα κριτήρια επιλογής δεν ήσαν αυτά που οι νόμοι, οι κανονισμοί και η διεθνής πρακτική επιβάλλουν, αλλά το γεγονός ότι η περιοχή θεωρείται η "πίσω αυλή της Αθήνας" και οι οποίες αντιδράσεις εκτιμήθηκαν ότι θα είναι μικρές, λόγω του μικρού πληθυσμού. 
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΣΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΙ ΑΝ ΛΕΝΕ.
Ξεσκεπάζονται συνεχώς, αλλά επιμένουν, γιατί αυτή είναι η επιλογή των οικονομικών συμφερόντων.
Υ.Γ. Οφείλουμε να εκτιμήσουμε την ανταπόκριση της κ. Καραβασίλη, τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: