-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΤΟ Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 3 και 4 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα σε  τακτική  συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις  23   Φεβρουαρίου   2011, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18.00  μ.μ.,  με  θέματα  ημερήσιας διάταξης τα  εξής:
1) Περί λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος,  για την καταδίκη χωροθέτησης Ο.Ε.Δ.Α, και την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α στο Γραμματικό και ανακοίνωση άμεσων ενεργειών και πρωτοβουλιών  του Δήμου για την διακοπή των εργασιών. (κατόπιν αιτήσεως 1/3 των μελών του Δ.Σ, άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.)...
2)      Περί έκδοσης απόφασης συμπαράστασης στον αγώνα των κατοίκων της Κερατέας.
3)      Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν. 3852/2010).
4)      Περί συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό έργο interreg-Med, 2 brarks.
5)      Περί πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου  για το έτος 2011.
6)     Περί καταβολής επιδόματος στους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν κατά τα έτη 2006, 2007, και 2009 στον Δήμο Μαραθώνος για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών από τα έσοδα παραβόλων για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών παραμονής τους.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στέργιος Τσίρκας

Δεν υπάρχουν σχόλια: